Vsem našim študentom, zaposlenim ter predavateljem je omogočena brezplačna uporaba vseh treh oddelkov knjižnice zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma , kjer ima tudi VŠ Grm Novo mesto svoj oddelek (za isposojo gradiva se predhodno oglasite v referatu VŠ Grm Novo mesto oz. nam pišite na e-naslov ali pokličite na spodaj navedeno tel. številko).

Delovni čas oddelka VŠ Grm Novo mesto

Ponedeljek – petek: 8.00 – 16.00 oziroma po predhodnem dogovoru.

Kontaktni podatki

Knjižnica
Irena Hrovat Mujčinović
E-naslov: irena.hrovat@vsgrm.unm.si

Referat za študentske zadeve
Nataša Sokač
E-naslov: natasa.sokac@vsgrm.unm.si
+386 40799120

Vpis

Študenti VŠ Grm Novo mesto imate možnost vpisa v Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK), pri čemer vam vpisne stroške (članarine in izkaznice) krije VŠ Grm Novo mesto. Z včlanitvijo pridobite med drugim tudi možnost oddaljenega dostopa (z up. imenom in geslom) do različnih virov. Seznam virov najdete na povezavi https://mreznik.nuk.uni-lj.si/viri (Viri dostopni vsem članom NUK preko oddaljenega dostopa z geslom) ter v knjižnico Mirana Jarca.

Iskanje gradiva po spletnem katalogu Cobiss+ (Pomoč pri iskanju in uporabi Cobiss+Spletno učenje COBISS+)

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Visoke šole za upravljanja podeželja Grm Novo mesto

E-publikacije VŠ Grm Novo mesto

USENIK, Janez, VIDIČEK, Matija. Poslovni račun in statistika. Elektronska izd. Novo mesto: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm, 2018. (pdf, prijava)

E-publikacije

Politike EU – Kmetijstvo (Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg, 2013)
Politike EU – Energija (Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg, 2013)
Politike EU – Okolje (Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg, 2013)
Zgodba o treh generacijah kmetov (Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg, 2012)
Skupna kmetijska politika – zgodba se nadaljuje (Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg, 2012)
Skupna kmetijska politika – Partnerstvo med Evropo in kmeti (Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg, 2012)
Evropa 2020 strategija EU za gospodarsko rast (Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg, 2013)
Evropski parlament: Glas državljanov v EU (Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg, 2015)
Arhiv glasila Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenija: Zelena dolina
Revija Geographica Slovenica (ISSN 0351-1731)
Gradiva – Zavod IRC (IMPLETUM)
Mesečni bilten ARSO (ISSN 1855-3575)
ARSO – publikacije

Baze podatkov

Springerlink
Servis e-revij, ki omogoča dostop do skoraj 1.950 naslovov e-revij, do 30.700 e-knjig in ca. 18.000 znanstvenih protokolov. E-vsebine pokrivajo različna strokovna področja: biomedicinske, naravoslovne in tehnične vede, poslovne vede in ekonomijo, humanistiko, psihologijo, sociologijo, pravo itd. Celotna besedila člankov so dostopna od l.1997 dalje oz. manj, če je revija začela izhajati kasneje.

Scopus
Scopus je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo gradi največji založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier B.V. Scopus trenutno zajema vsebino 21.750 naslovov revij (od teh 20.698 recenziranih ter 2.800 odprtodostopnih) preko 5.000 založnikov in vsebuje več kot 51 milijonov bibliografskih zapisov (30.3 milijonov z referencami za obdobje po l. 1995 (84 % z izvlečki) ter 21.3 milijonov za obdobje med 1823-1995). Nekatere revije so v Scopusu indeksirane le delno. Scopus vsebuje še prispevke iz 389 serij znanstvenih monografij, 12.000 knjig ter 5.5 milijonov prispevkov s posvetovanj. Iskanje vključuje tudi 25.2 milijona patentov petih patentnih uradov (US Patent & Trademark Office, European Patent Office, Japan Patent Office, World Intellectual Property Organization in UK Intellectual Property Office). Omogoča izbirno in ukazno iskanje, iskanje avtorjev in referenc ter več načinov omejevanja števila oz. analize rezultatov iskanja in načina razvrščanja izpisanih dokumentov. Prav tako omogoča povezave iz bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov, izvoz rezultatov iskanja v orodja za urejanje bibliografij (Mendeley, RefWorks in EndNote), nastavitve obveščanja o novostih (po e-pošti, RSS ali HTML feed). Nudi tudi različna orodja za analizo citiranosti avtorjev (h-indeks) ali dokumentov, odmevnosti revij (alternativna kazalnika SNIP in SJR) ali celih inštitucij. Zapisi iz Scopusa so indeksirani v globalnih indeksih orodij za odkrivanje informacij kot so EBSCO EDS, Primo ali Summon. Zbirka se dopolnjuje tedensko.

DOAJ
DOAJ (Directory of open acces journals) omogoča iskanje in prost dostop do znanstvenih in strokovnih revij ter celotnih besedil člankov iz vseh področij (več kot 18.900 revij v odprtem dostopu).

DOAB
DOAB (Directory of Open Acces Books) omogoča iskanje in prost dostop do znanstvenih in strokovnih knjig. Na voljo je več kot 64.000 recenziranih znanstvenih knjig iz različnih področij, ki so brezplačno na voljo bralcem.

Google Scholar
Google Učenjak služi za iskanje člankov, disertacij, knjig, poročil itn. iz različnih virov – založnikov, arhivov odprtega dostopa, spletnih mest akademskih institucij. Iskanje poteka tudi po citirani literaturi. Naročene institucije imajo dostop do besedil člankov preko oddaljenega dostopa v skladu z licenčnimi pogoji. Vključeni so podatki o zalogi knjig v slovenskih knjižnicah iz vzajemnega kataloga COBIB.SI.

NACIONALNI PORTAL ODPRTE ZNANOSTI (http://openscience.si/)
Omogoča iskanje in odprti dostop do vsebin slovenskih raziskovalnih organizacij. Na portalu najdete več kot 216.900 dokumentov v celotnem besedilu: diplomska dela, magistrska dela, doktorske disertacije, znanstveni članki, strokovni članki, elaborati, študije, monografije, specialistična dela, recenzije, poročila o rezultatih raziskav, znanstveni prispevki s konferenc, video in druga učna gradiva, intervjuji, raziskovalni podatki, zborniki, učbeniki (univerzitetni, visokošolski, višješolski) ter številne druge vsebine. Vključene so vsebine iz: Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru, Repozitorija Univerze v Ljubljani, Repozitorija Univerze na Primorskem, Repozitorija Univerze v Novi Gorici, Digitalnega repozitorija raziskovalnih organizacij Slovenije, Repozitorija samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij, Arhiva družboslovnih podatkov, VideoLectures.NET, Digitalne knjižnica Slovenije, Spletnega arhiva NUK, Digitalne knjižnice Ministrstva za obrambo, Repozitorija Sci Vie, CLARIN.SI in ZRC SAZU. Po repozitorijih lahko iščete tudi s pomočjo mobilne aplikacije (povezava za prenos mobilne aplikacije za Android, Windows Phone in iOS naprave: http://openscience.si/Mobilno.aspx).

Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
Knjižnica na spletu, ki je na voljo vsem – kadarkoli in kjerkoli, prek računalnika ali mobilnega telefona. Do nje lahko dostopate prosto, brez vseh omejitev. Zbirka vsebuje pisne kulturne zaklade Slovenije, redkosti, hkrati vam omogoča dostop do aktualnih strokovnih člankov in drugih celotnih besedil.

Evropska knjižnica
Evropska knjižnica je servis na svetovnem spletu in nudi dostop do virov 47 nacionalnih knjižnic po Evropi. Viri so lahko v digitalni ali analogni obliki in vključujejo knjige, revije, časopise, avdioposnetke ter ostalo gradivo. Portal Evropske knjižnice omogoča brezplačno iskanje in ponuja zapise metapodatkov in digitalnih objektov: nekatere brezplačno, druge proti plačilu. Upravljanje Evropske knjižnice temelji na sodelovanju triindvajsetih nacionalnih knjižnic, ki so zadolžene za vzdrževanje in razvoj storitev na portalu.

COBISS
Dostop do informacij o gradivu prispeva več kot 400 slovenskih knjižnic (100.000 povezav do e-virov, 2 milijona knjig, 1,3 milijona člankov, 90.000 revij, 75.000 CD-jev/DVD-jev …).

HRČAK – PORTAL HRVAŠKIH ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH ČASOPISOV
Hrčak je centralni portal, ki na enem mestu združuje hrvaške znanstvene in strokovne časopise, ki nudijo odprti dostop do svojih vsebin.

Skip to content