Trajanje študija

Študij traja 3 leta. Študent študij zaključi, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti (zbere 180 ECTS).

Strokovni naslov diplomanta/-tke

diplomirani inženir upravljanja podeželja (VS)
diplomirana inženirka upravljanja podeželja (VS)
Okrajšava: dipl. inž. upr. pod. (VS)

Razvrstitev po Klasiusu-P-16

0888 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi; pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo.
Razvrstitev po slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK), evropskem ogrodju (EOK) in evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOVK):
SOK: 7. raven
EOK: 6. raven
EOVK: 1. stopnja.

Izvedba študija

Študijski program se bo v celoti izvajal na sedežu zavoda, tako v obliki rednega (brezplačnega) in izrednega (plačljivega) študija.

Predmetnik

Predmetnik študijskega programa.

Učni načrti

Učni načrti predmetvo študijskega programa.

Skip to content