Soustvarjalci VŠ Grm Novo mesto

Tudi v letu 2023 je bila VŠ Grm Novo mesto vpeta v lokalni, regionalni in širši slovenski prostor, saj prihajajo študenti iz različnih okolij, pa tudi projekti so povezani z različnimi podjetji, organizacijami in kmetijami po celotni državi. V nadaljevanju je navedenih nekaj najpomembnejših soustvarjalcev VŠ Grm Novo mesto:
-Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije,
-Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma,
-Mestna občina Novo mesto,
-Razvojni center Novo mesto, Lokalna akcijska skupina Dolenjske in Bele krajine,
-Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine,
-Kmetijski inštitut Slovenije,
-Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
-Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
-Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Celje idr.,
-Združenje turističnih kmetij Slovenije, Čebelarska zveza Slovenije, Zveza društev vinogradnikov Dolenjske,
-Slovenska turistična organizacija,
-Zadružna zveza Slovenije,
-Posamezne kmetijske zadruge (Trebnje-Krka, Sevnica, Ivančna Gorica, Krško, Metlika …),
-Podjetja kot so: Krka d.d., Karlovček d.o.o., Iskra PIO d.o., Tabakum Export-Import d.o.o., Agro mehanika Kranj, Semenarna Ljubljana,
-Novomeški akademski prostor: Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Fakulteta za industrijski inženiring, Fakulteta za informacijske študije, Univerza v Novem mestu, Rudolfovo, Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto,
-Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede,
-Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
-Univerza na Primorskem,
-Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
-Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj,
-Mestna občina Ljubljana,
-Turistična agencija Kompas,
-Lokalna turistična agencija Vesela doživetja,
-Varstveno delovni center Novo mesto,
-Kmetije: Kmetija Metelko, Kmetija Turk, Kmetija Mahne, idr.,
-Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje,
-Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


Publikacije

Zbornik – 6. konferenca učiteljev geografije Slovenije “Kmetijstvo in prehrana” – 31. 5.-1. 6. 2024, Ormož

Skip to content