Delo:
Študentom in sodelavcem predstavljamo delo kot vrednota, s katero vsakdo gradi skupno in individualno blaginjo ter razvija svojega duha.

Družbena odgovornost za trajnostni razvoj:
Sodelavci in študentje razvijajo odgovoren odnos do inštitucije, do področja svojega delovanja in do slovenskega podeželja z namenom zagotavljanja dobrobiti študentov, zaposlenih in družbe kot celote.

Ustvarjalnost:
Spodbujamo razvoj novega znanja in intelektualne (samo)refleksije, spodbujamo iskanje inovativnih rešitev v okolju našega skupnega in individualnega delovanja.

Pripadnost:
Spodbujamo pripadnost zaposlenih in študentov inštituciji, našim skupnim ciljem in okolju, kjer delujemo.

Dostopnost:
Spodbujamo sodelavce in študente k medsebojni komunikaciji, premagovanju statusnih ovir med nami in razvoju inovativne komunikacije.

Akademska svoboda:
Smo politično, versko, rasno in narodnostno neodvisna inštitucija, ki spodbuja strpnost v družbi in sledi predvsem strokovnim ciljem.

Akademska odličnost:
Razvijamo akademsko odličnost pri izvajanju visokošolske dejavnosti in poslovno odličnost pri izvajanju poslovnih funkcij.

Zaposljivost diplomantov:
Skrbimo za razvoj kompetenc diplomantov, ki jim omogočajo kvalitetne zaposlitve in razvoj osebne kariere. Humanizem, odprta družba, človekove pravice in enake možnosti:
Spodbujamo vrednote strpnosti, svobodo človeka in odgovornost za šibkejše v človeški družbi.

Skip to content