Senat
Predsednica: izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
Člani:
dr. Mateja Colarič Bajc, VP
dr. Vida Čadonič Špelič, pred.
doc. dr. Alenka Divjak
doc. dr. Julij Nemanič
doc. dr. Franc Brcar
doc. dr. Jože Podgoršek
Barbara Turk, pred.
Larisa Podržaj, predstavnica študentov

Komisije Senata:

Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ)

 • doc. dr. Jože Podgoršek
 • Simon Janša, pred.
 • Larisa Podržaj, predstavnica študentov

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD)

 • izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
 • doc. dr. Alenka Divjak
 • doc. dr. Franc Brcar

Komisija za izvolitve v nazive (KIN)

 • izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
 • doc. dr. Alenka Divjak
 • Barbara Turk, pred.

Komisija za kakovost in evalvacije (KKE)

 • izr. prof. dr. Andrej Lisec
 • Nataša Sokač
 • Mirjana Medja, predstavnica študentov

Komisija za založniško dejavnost (KZD)

 • doc. dr. Alenka Divjak
 • izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
 • izr. prof. dr. Andrej Lisec

Upravni odbor
Predsednik: izr. prof. dr. Andrej Lisec, predstavnik ustanovitelja Vlada RS
Člani:
Gregor Kaplan, predstavnik ustanovitelja Vlada RS
Miroslav Berger, predstavnik ustanovitelja Vlada RS
doc. dr. Franc Brcar, predstavnik VŠ Grm
mag. Matjaž Glavič, predstavnik VŠ Grm

izr. prof. dr. Tatjana Horvat, predstavnica VŠ Grm, drugi delavci
Barbara Turk, pred., predstavnica VŠ Grm
Alojz Kerin, predstavnik delodajalcev
Anže Gramc, predstavnik študentov

Akademski zbor
Akademski zbor visoke šole sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na podlagi pogodbenega razmerja z visoko šolo. Pri delu Akademskega zbora visoke šole sodelujejo tudi predstavniki študentov visoke šole.

Predsednik: doc. dr. Jože Podgoršek
Namestnica predsednika: doc. dr. Alenka Divjak
Člani:
dr. Danilo Bevk
asist. Urška Bratkovič
doc. dr. Franc Brcar
dr. Mateja Colarič Bajc, VP
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
dr. Vida Čadonič Špelič, pred.
doc. dr. Aleš Gasparič
mag. Matjaž Glavič, pred.
Anton Goršin, pred.
izr. prof. dr. Tatjana Horvat
Simon Janša, pred.
asist. Petra Jeršin
dr. Tjaša Marolt
prof. dr. Uroš Pinterič
izr. prof. dr. Marjan Ravbar
dr. Janko Rode
Barbara Turk, pred.
dr. Lara Valentič
prof. dr. Robert Vodopivec
mag. Aleš Zver, pred.

Predstavniki študentov:

 • Anže Gramc
 • Maks Korošec
 • Mirjana Medja
 • Lučka Peterlin
 • Mateja Petrovčič
 • Larisa Podržaj
 • Andjela Vuletić

Študentski svet

 • Anže Gramc
 • Maks Korošec
 • Mirjana Medja
 • Lučka Peterlin
 • Mateja Petrovčič
 • Larisa Podržaj
 • Andjela Vuletić

Inštitut za upravljanje podeželja
Predstojnica: izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

Katedra za vinarstvo in podporne dejavnike razvoja turistične ponudbe na podeželju
Predstojnik: doc. dr. Julij Nemanič

Skip to content