Nagovor dekanje Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

Dekanja VŠ GRM

Dobrodošli na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

»Ena temeljnih značilnosti sodobnega poslovnega sveta je,
da postaja znanje vse dragocenejše.«
(Stephane Garelli)

V naši zavestni premišljevalnosti, samozavedanju in samopreseganju po naravi sami odpiramo vedno nova in prostrana obzorja s pogledom naprej, proti neskončnosti. Prihodnost pripada razmišljajočim, drznim, sposobnim in motiviranim posameznikom. Pri tem postajajo znanje, inovativnost in odličnost zmagovalni odtenki v globalni konkurenci ter odgovor na nenehne spremembe, ki so postale edina stalnica v poslovnem svetu. S procesom izobraževanja, razvojnimi in raziskovanimi usmeritvami umešča prispevke v zakladnico stroke in znanosti v podeželski prostor Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, usmerjena v trajnostni razvoj slovenskega podeželja in ustvarjanje spodbud za napredek pod sloganom »S tradicijo v napredno podeželje«. Osredinjena je v področja logistike v kmetijstvu, alternativnih virov energije, digitalizacije, novih izzivov v živinoreji, varstva narave, inovativnega turizma, sodobnih informacijskih tehnologij, umetne inteligence, robotizacije, krožnega gospodarstva, podnebnih sprememb in trajnosti. Našo skupnost tvorijo študentje, predavatelji, izobraževalne in raziskovalne institucije, gospodarstvo, javne in civile družbene organizacije ter različni deležniki iz slovenskega in mednarodnega prostora, s katerimi gradimo partnerske odnose in ki omogočajo pridobitev znanj, delovnih izkušenj, kompetenc ter reševanje praktičnih izzivov.

Podeželje je začetek vsega – je izzivov in priložnosti poln prostor, kjer se pridelujejo osnovne dobrine za življenje, pridobi energija, uporablja infrastruktura, preživi prosti čas, hkrati pa je bogat z elementi naravne in kulturne dediščine ter mnogimi dopolnilnimi turističnimi dejavnostmi, atrakcijami, zgodbami in doživetji. Če hočemo ohraniti vitalen podeželski prostor in njegovo identiteto, moramo biti zavezani k tradiciji in spoštovanju, hkrati pa ga narediti modernega in inovativnega, saj ob intenzivnih spremembah v prostoru, tehnologiji, podnebju in družbi dobiva novo vlogo in pomen.

Na podeželskem več funkcijskem prostoru pestrega dogajanja, ki ga nenehno vrti in obrača sodobni čas, ste mladi, vsak posebej in vsi skupaj – vaše osebne in medsebojne interakcije ter prizadevanja za doseganje trajne rasti in ustvarjalne zmogljivosti. Pot iskanja ustvarjalnosti, upravljanja in osebne odličnosti se začne znotraj vsakega od nas. Za življenjske procese je značilno kroženje, od materij, preko življenja, do uma, evolucije in involucije, kjer se z različnimi vrednotami, silami in energijami v misleča okolja sprožajo valovanja in tokovi hitrih sprememb v načinu življenja, povečani mobilnosti, digitalizaciji, komunikacijskih kanalih ter porastu materialnega standarda. V teh okoljih so postavljeni kažipoti, ki usmerjajo na poti od tradicije k sodobnosti, od lokalnega h globalnemu, pri čemer so merila jasna in utemeljena, izbira pa zelo težavna, a dragocena kot pravkar izbrušeni diamanti.

Ravno pridobivanje znanja je portfelij in tista vztrajna pot, ki nas bogati in pripelje do razumevanja dogajanja okoli nas, samozavesti, razsežnosti in modrosti. Potrebe po spremembi vloge in sistemov znanja za razvoj slovenskega podeželja so precej izrazite, zato nenehno ustvarjamo pogoje za človeka, ki potrebuje kompetentno izobrazbo za poslovno pot v hitro razvijajočem se tretjem tisočletju. Ker smo del globalnega sveta, medkulturnih dimenzij, inovativnosti, informacijske družbe in družbe znanja, dajemo velik poudarek tudi praktičnemu usposabljanju naših študentov.

Vabljeni na Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, umeščeno v mirno naravno okolje pod Trško goro, ki udejanja politiko odličnosti in slovi po svoji butičnosti, atraktivnem študijskem programu Upravljanje podeželja, kakovostnih predavateljih, individualnem pristopu do študentov, pestrih dogodkih, mreži soustvarjalcev iz lokalnega in mednarodnega okolja ter bogatem poligonu strokovnih vsebin na Medpodjetniškem izobraževalnem centru ter razvojno raziskovalnih v laboratorijih in na Inštitutu za upravljanje podeželja.

izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
dekanja

Skip to content