Prijava teme diplomske naloge
Diplomsko nalogo lahko prijavi študent, ki je vpisan v tretji letnik in doseže 120 kreditnih točk. Študent prijavi temo v študentskem referatu s tem, da predloži pravilno izpolnjen obrazec OBR-VŠ-GRM-011.

Teme nalog lahko predlagajo:
– visokošolski učitelji, ki so člani akademskega zbora visoke šole,
– gostujoči visokošolski učitelji,
– podjetja, organizacije in druge institucije, ki sodelujejo z visoko šolo in katerih teme so povezane z njihovimi konkretnimi problemi oziroma problemi gospodarske panoge ali družbenih služb,
– študenti v soglasju s potencialnim mentorjem.

Tema je sprejeta, ko se eden od visokošolskih učiteljev strinja, da bo mentor pri izdelavi naloge, kar potrdi s podpisom in datumom na obrazcu OBR-VŠ-GRM-011 in ko KŠŠZ to temo odobri na obrazcu OBR-VŠ-GRM-011. Teme diplomske naloge na predlog mentorja odobri KŠŠZ.

Več si lahko preberete v Pravilniku o diplomski in magistrski nalogi.

Objavljamo:
Teme diplomskih del za študijsko leto 2023/2024

Skip to content