Kako izbrati primeren študij?

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je ustanovljena za potrebe izobraževanja in usposabljanja visoko strokovnega kadra na področjih vede o živi naravi, kmetijstva, gozdarstva in ribištva, varstva okolja ter poslovne in upravne vede. Interdisciplinarno povezano teoretično in praktično uporabno znanje zgoraj navedenih ved bomo združili v izobraževanje za potrebe podeželja.

V pomoč bo vsekakor spletna stran Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), za katero so pripravili predstavitveni film, ki si ga lahko ogledate v nadaljevanju.


Kje lahko dobim več informacij o študijskem programu?

Več informacij o študijskem programu 1. stopnje Upravljanje podeželja (VS).


Kako se lahko vpišem na študijski program?

Prijava in vpis na študijski program 1. stopnje Upravljanje podeželja je opisan v prijavno-sprejemnem in vpisnem postopku.


Ali se na študijskem programu izvaja strokovna praksa?

Predmeta Strokovna praksa 1 in Strokovna praksa 2 sta obvezna predmeta v 2. letniku študijskega programa 1. stopnje Upravljanje podeželja.


Kje se lahko zaposlim?

Diplomanti se lahko zaposlijo:
– na domačih kmetijah,
– v krajinskih parkih,
– na upravnih enotah, občinah in drugih javnih zavodih,
– na ministrstvih,
– v razvojnih agencijah,
– v logističnih in energetskih podjetjih.


Ali je za študij predvidena šolnina?

Redni študij je brezplačen za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU (72.a člen Zakona o visokem šolstvu). Enako kot državljani RS in EU se obravnavajo tudi državljani Norveške, Islandije, Liechtensteina in Švice ter državljani držav, s katerimi ima RS podpisane protokole o sodelovanju na področju izobraževanja (i. e. Črna gora, Kosovo, Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina ter Srbija).​

Izjema so kandidati, ki imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, in jim je prenehal status študenta v skladu z 70. členom Zakona o visokem šolstvu na prejšnjem študijskem programu.

Šolnina za študijsko leto 2024/2025 je določena s Cenikom.

Šolnino kandidati plačajo ob vpisu.


Več info
v Referatu za študentske zadeve

Nataša Sokač
Vodja referata za študentske zadeve
Telefon: +38640799120
E-mail: natasa.sokac@vsgrm.unm.si

Skip to content