Pogoji za vpis v 1. letnik

V prvi letnik se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu (SSI ali PTI),
c) kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Omejitev vpisa
Če število prijav bistveno presega število razpisanih mest, so kandidati:
– ki so opravili maturo ali katerikoli štiriletni srednješolski program pred 01. 06. 1995 izbrani po kriteriju doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40% točk) in splošnega učnega uspeha pri maturi oziroma poklicnem izpitu (60% točk);
– ki so opravili poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu (SSI ali PTI) izbrani glede na splošni uspeh pri poklicni maturi (40% točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk) in uspeh pri izpitu iz maturitetnega predmeta (20% točk).

Skip to content