Za namen izvajanja strokovne prakse Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto podpisuje sporazume o izvajanju strokovne prakse študentov VŠ Grm Novo mesto. VŠ Grm Novo mesto ima podpisane sporazume z naslednjimi organizacijami, zavodi oziroma podjetji:


Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Notranjski regijski park


Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana


Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec


Kmetija Karlovček, d.o.o.

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma


Kmetijska zadruga Trebnje-Krka


Razvojni center Novo mesto, d.o.o.


Lokalna Akcijska skupina Dolenjske in Bele krajine (LAS DBK)


Zavod Dobrote Dolenjske


Tabakum Export-Import, d.o.o.


Krajinski park Radensko polje (Zavod za turizem in promocijo “Turizem Grosuplje”)


Zadružna zveza Slovenije


Krajinski park Kolpa

Skip to content