Predmetnik 1. letnik

1. letnik, zimski semester / PREDMETNOSILECECTS
Temelji evropskega pravaPINTERIČ5
Računalništvo in informatika v kmetijstvuBRCAR4
Strokovna terminologija v tujem jezikuDIVJAK5
Poslovni račun in statistikaBRCAR6
EkonomikaLISEC6
Trajnostni razvoj s poudarkom na naravnih virihVALENTIĆ4

1. letnik, poletni semester / PREDMETNOSILECECTS
Podjetništvo in trženjeVODOPIVEC6
Organizacija in poslovanjeHORVAT6
Osnove rastlinske pridelavePODGORŠEK4
Osnove živinorejeČADONIČ ŠPELIČ,  TURK4
Celostni razvoj podeželjaRAVBAR6
Logistika v kmetijstvuVODOPIVEC4


Predmetnik 2. letnik

2. letnik, zimski semester / PREDMETNOSILECECTS
Izbirni strokovni predmet 1*RAZLIČNI NOSILCI5
Fiziologija in prehrana rastlinCOLARIČ BAJC, PODGORŠEK6
Izbirni strokovni predmet 2*RAZLIČNI NOSILCI5
Upravljanje z divjadjo in gozdomGORŠIN4
Strokovna praksa 1JANŠA10

2. letnik, poletni semester / PREDMETNOSILECECTS
Agroživilska kemijaMAROLT5
Prostorsko in urbanistično načrtovanje podeželjaRAVBAR6
Izbirni strokovni predmet 3*RAZLIČNI NOSILCI5
Urejanje kmetijskih zemljiščPODGORŠEK4
Strokovna praksa 2JANŠA10

Izbirni predmeti, ki jih mora študent izbrati v drugem letniku (1. semester) študija, Izbirni strokovni predmet 1

IZBIRNI PREDMETNOSILECECTS
Pridelovanje poljščin in vrtninPODGORŠEK5
Sadjarstvo in vinogradništvoNEMANIČ, COLARIČ BAJC5

Izbirni predmeti, ki jih mora študent izbrati v drugem letniku (1. semester) študija, Izbirni strokovni predmet 2

IZBIRNI PREDMETNOSILECECTS
Turizem na podeželjuCOLARIČ-JAKŠE5
Dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželjuTURNŠEK MIKAČIĆ5

Izbirni predmeti, ki jih mora študent izbrati v drugem letniku (1. semester) študija, Izbirni strokovni predmet 3

IZBIRNI PREDMETNOSILECECTS
VinarstvoNEMANIČ5
Kultura in način prehranjevanjaCOLARIČ-JAKŠE5


Predmetnik 3. letnik

3. letnik, zimski semester / PREDMETNOSILECECTS
Kmetijska politikaPODGORŠEK4
Biotehnologija in genetikaMAROLT6
Izbirni strokovni predmet 4*RAZLIČNI NOSILCI5
Izbirni strokovni predmet 5*RAZLIČNI NOSILCI5
Izbirni strokovni predmet 6*RAZLIČNI NOSILCI5
Izbirni strokovni predmet 7*RAZLIČNI NOSILCI5

3. letnik, poletni semester / PREDMETNOSILECECTS
Celovita kakovost in poslovna odličnostBRCAR5
Izbirni strokovni predmet 8*RAZLIČNI NOSILCI5
Izbirni strokovni predmet 9*RAZLIČNI NOSILCI5
Prosto izbirni predmet (predmet, ki ga lahko študent opravi na katerikoli visokošolski instituciji in je vrednoten po ECTS kreditnem sistemu vsaj 5 ECTS)RAZLIČNI NOSILCI5
Diplomsko delo RAZLIČNI NOSILCI10


Izbirni predmeti, ki jih mora študent izbrati v tretjem letniku (zimski, poletni semester) študija, Izbirni strokovni predmet 4-9 + Prosto izbirni predmet

IZBIRNI PREDMETNOSILECECTS
UPRAVLJANJE IN NAČRTOVANJE LOGISTIČNIH PROCESOVVODOPIVEC5
KVANTITATIVNE METODEBRCAR5
ZDRAVILNE IN AROMATIČNE RASTLINERODE5
EKOLOŠKO KMETIJSTVOCOLARIČ BAJC,  RODE5
GOSPODARJENJE S KMETIJSKIM PROSTOROMTURNŠEK MIKAČIĆ5
GOSPODARJENJE Z GOZDOM IN EKOSISTEMIGORŠIN5
OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJEZVER5
UČINKOVITA RABA ENERGIJEGLAVIČ5
ČEBELARSTVOGREGORC5
ŠPORTNA KONJEREJATURK5
EKOREMEDIACIJEPODGORŠEK5
GOJENJE IN UPORABA KORISTNIH ORGANIZMOVTURNŠEK5
DOŽIVETJA V TURIZMUCOLARIČ-JAKŠE5
NAČRTOVANJE TURISTIČNE PONUDBECOLARIČ-JAKŠE5

 

Inštitut za upravljanje podeželja

Inštitut za upravljanje podeželja z istoimensko ožjo raziskovalno skupino deluje v okviru Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto.

Landscape Governance College – Grm Novo mesto so far published four issues of the scientific journal “Journal of Landscape Governance. In the attempt to improve the journal’s international recognition, we attracted new, international members of the editorial board, coming from various, renown institutions.

Skip to content