dr. Danilo Bevk
danilo.bevk@gmail.com
docent
Predmet:

 • Gojenje in uporaba koristnih organizmov, 3. letnik, izbirni


dr. Franc Brcar
franc.brcar@gmail.com
docent
Predmet:

 • Poslovni računi in statistika, 1. letnik, obvezni
 • Računalništvo in informatika v kmetijstvu, 1. letnik, obvezni
 • Celovita kakovost in poslovna odličnost, 3. letnik, obvezni


dr. Mateja Colarič Bajc
mateja.colaric@guest.arnes.si
predavateljica
Predmet:

 • Fiziologija in prehrana rastlin, 2. letnik, obvezni
 • Sadjarstvo in vinogradništvo, 2. letnik, izbirni
 • Ekološko kmetijstvo, 3. letnik, izbirni


dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si
izredna profesorica
Predmet:

 • Turizem na podeželju, 2. letnik, izbirni
 • Kultura in način prehranjevanja, 2. letnik, izbirni
 • Doživetja v turizmu, 3. letnik, izbirni
 • Načrtovanje turistične ponudbe, 3. letnik, izbirni


dr. Vida Čadonič Špelič
vida.cadonic.spelic@novomesto.si
predavateljica
Predmet:

 • Osnove živinoreje, 1. letnik, obvezni


dr. Alenka Divjak
alenka.divjak@guest.arnes.si
docentka
Predmet:

 • Strokovna terminologija v tujem jeziku (angleški jezik), 1. letnik, obvezni


mag. Matjaž Glavič
matjaz.glavic@el-ove.si
predavatelj
Predmet:

 • Učinkovita raba energije, 3. letnik, izbirni


Anton Goršin
anton.gorsin@guest.arnes.si
predavatelj
Predmet:

 • Upravljanje z divjadjo in gozdom, 2. letnik, obvezni
 • Gospodarjenje z gozdom in ekosistemi, 3. letnik, izbirni


dr. Aleš Gasparič
gasperic.ales@gmail.com
docent
Predmet:

 • Agroživilska kemija, 2. letnik, obvezni
 • Biotehnologija in genetika, 3. letnik, obvezni
 • Čebelarstvo, 3. letnik, izbirni


dr. Tatjana Horvat
tatjana.horvat@t-2.net
izredna profesorica
Predmet:

 • Organizacija in poslovanje, 1. letnik, obvezni


Simon Janša, mag.
simon.jansa@vsgrm.unm.si
predavatelj
Predmet:

 • Strokovna praksa 1 in 2, 2. letnik, obvezni


Petra Jeršin, mag.
petra.jersin@vsgrm.unm.si
asistent
Predmet:

 • Osnove rastlinske pridelave, 1. letnik, obvezni
 • Fiziologija in prehrana rastlin, 2. letnik, obvezni
 • Pridelovanj poljščin in vrtnin, 2. letnik, izbirni
 • Urejanje kmetijskih zemljišč, 2. letnik, obvezni


dr. Andrej Lisec
andrej.lisec@vsgrm.unm.si
izredni profesor
Ekonomika, 1. letnik, obvezni


dr. Tjaša Marolt
marolt.tjasa85@gmail.com
predavateljica
Predmet:

 • Agroživilska kemija
 • Biotehnologija in genetika


dr. Julij Nemanič
julij.nemanic@siol.net
docent
Predmet:

 • Sadjarstvo in vinogradništvo, 2. letnik, izbirni
 • Vinarstvo, 2. letnik, izbirni


dr. Uroš Pinterič
uros.pinteric@gmail.com
redni profesor
Predmet:

 • Temelji evropskega prava, 1. letnik, obvezni


dr. Jože Podgoršek
joze.podgorsek@grm-nm.si
docent
Predmet:

 • Osnove rastlinske pridelave, 1. letnik, obvezni
 • Fiziologija in prehrana rastlin, 2. letnik, obvezni
 • Pridelovanj poljščin in vrtnin, 2. letnik, izbirni
 • Urejanje kmetijskih zemljišč, 2. letnik, obvezni
 • Ekoremediacije, 3. letnik, izbirni
 • Kmetijska politika, 3. letnik, obvezni


dr. Marjan Ravbar
marjan.ravbar@guest.arnes.si
izredni profesor
Predmet:

 • Celostni razvoj podeželja, 1. letnik, obvezni
 • Prostorsko in urbanistično načrtovanje podeželj, 2. letnik, obvezni


dr. Janko Rode
rode.janko@gmail.com
višji predavatelj

 • Zdravilne in aromatične rastline, 3. letnik, izbirni
 • Ekološko kmetijstvo, 3. letnik, izbirni


Barbara Turk
barbara.turk@guest.arnes.si
predavateljica
Predmet:

 • Osnove živinoreje, 1. letnik, obvezni
 • Športna konjereja, 3. letnik, izbirni


dr. Tit Turnšek
mikacic2007@gmail.com
docent
Predmet:

 • Gojenje in uporaba koristnih organizmov, 3. letnik, izbirni


dr. Marija Turnšek Mikačić
mikacic2007@gmail.com
docentka
Predmet:

 • Dodatne in dopolnilne dejavnosti, 2. letnik, izbirni
 • Gospodarjenje s kmetijskim prostorom, 3. letnik, izbirni


dr. Lara Valentić
predavateljica
Predmet:

 • Trajnostni razvoj s poudarkom na naravnih virih, 1. letnik, obvezni


dr. Robert Vodopivec
vodopivec.robert@siol.net
redni profesor
Predmet:

 • Podjetništvo in trženje, 1. letnik, obvezni
 • Logistika v kmetijstvu, 1. letnik, obvezni
 • Upravljanje in načrtovanje logističnih procesov, 3. letnik, obvezni


mag. Aleš Zver
ales.zver@gmail.com
predavatelj
Predmet:

 • Obnovljivi viri energije, 3. letnik, izbirni
Skip to content