• By natasa.sokac@vsgrm.unm.si
  • 28. maja 2024
  • No Comments

Erasmus+ KA2 YEAH! Young Entrepreneurs in Aquaponics – High five!

Erasmus+ KA2 YEAH! Young Entrepreneurs in Aquaponics – High five!
Vodilni partner: Van National Educational Directorate (TR)
Partnerji: VŠ GRM Novo mesto, Landing Aquaculture (NL), Van il milli egitim mudurlugu (TR), Institute for entrepreneurship development (GR)
Trajanje projekta: 24 mesecev

Na svetu je več kot 70.000 vrst zdravilnih rastlin. Večina raste v svojem habitatu. Zaradi urbanizacije, onesnaževanja zraka, onesnaževanja voda in globalnega segrevanja naravnih habitatov teh rastlin se njihovo število iz dneva v dan zmanjšuje. Vendar so te rastline zanimive za trženje. Farmacevtska podjetja kupujejo te rastline, da bi iz jih proizvajala zdravila. To ponuja priložnost mladim kmetom v Evropi. Le-ti lahko te rastlinske vrste gojijo na obdelovalnih površinah in jih prodajajo farmacevtskim podjetjem. Kmetovanje v akvaponskem sistemu ponuja veliko in donosno proizvodnjo. Mladi kmetje lahko dobijo 8-krat več rezultatov kot v tradicionalnem kmetovanju. V akvaponskih sistemih lahko mladi kmetje proizvajajo ekološke proizvode. V teh sistemih je edini vnos krma za ribe. Torej mladi kmetje lahko proizvajajo določene rastline izven njihovih naravnih habitatov. Projekt mladim kmetovalcem v Evropi ponuja veliko priložnost za učenje in produkcijo v akvaponičnih sistemih. Mladi kmetje, ki bodo sodelovali v našem projektu, se bodo udeležili dveh različnih usposabljanj. Na teh usposabljanjih bodo dobili nekaj dragocenega znanja o kmetijskem podjetništvu in kmetovanju v akvaponičnih sistemih. V projektu bodo ustvarjeni trije različni intelektualni rezultati. Vsak od naših intelektualnih rezultatov je edinstven na področju kmetijstva. Prvi IO našega projekta je Oblikovanje inovativnega akvaponičnega sistema za podnebje mesta Van v Turčiji. Ta IO bo prinesel razumne sistemske rešitve za akvaponiko za podnebje mesta Van, saj ima vsaka geografska regija svoje pogoje. Drugi je DiDaMeP (Digitalna zbirka zdravilnih rastlin), ki je prava rešitev za Evropo v smislu digitalne baze podatkov za zdravilne rastline. V Turčiji takšne baze podatkov ni in malo jih je na svetu. Torej, ta intelektualna proizvodnja je zelo inovativna in nujna za Evropo. Tretji IO je knjiga Kmetijsko podjetništvo prinaša trajno rešitev za podjetništvo v kmetijstvu. Projekt bo zelo učinkovito vplival na mlade udeležence in organizacije, ki so neposredno ali neposredno povezane s tem projektom. Po vseh projektnih aktivnostih se bodo skupaj začeli multiplikacijski dogodki v vseh partnerskih državah. Cilj te dejavnosti je, da se doseže čim več mladih, ki se zanimajo za kmetijstvo.

Skip to content