VŠ Grm Novo mesto organizira ali je soorganizator treh mednarodnih konferenc, in sicer:

LOGISTIKA V KMETIJSTVU

V letu 2023 – 9. novembra je potekala že XVII. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu, in se je osredotočala na podnebne spremembe v logistiki v kmetijstvu. Organizirali so jo: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Občina Sevnica, Zadružna zveza Slovenije in Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.

AGROFOTOVOLTAIKA

I. mednarodna konferenca o Agrofotovoltaiki je potekala 6. oktobra 2023. Agrofotovoltaika omogoča kombinirano rabo zemljišč za proizvodnjo električne energije iz sončnih panelov ob hkratni rabi tal v različne kmetijske namene. Tako lahko dosežemo večjo učinkovitost rabe zemljišč, večji hektarski donos in zmanjšujemo potrebo po namakanju. Z agrofotovoltaiko lahko pridobimo vsi – kmetijstvo, energetika in predvsem prebivalci planeta.

NOVE PARADIGME ORGANIZACIJSKIH TEORIJ – NPOT

VŠ Grm Novo mesto sodeluje pri konferenci Nove paradigme organizacijskih teorij – NPOT z naslovom Raziskovanje in organizacijski razvoj. V letu 2023 je potekala 16. marca, na daljavo v MS Teams okolju. Soorganizatorji konference so bili: Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Fakulteta za management Univerze na Primorskem, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu in Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto.

VODA JE ŽIVLJENJE, VODA JE HRANA. NIHČE NE SME BITI POZABLJEN

VŠ Grm Novo mesto je obeležila svetovni dan hrane in 16. 10. 2023 sodelovala na  konferenci »Hrana, prehrana, zdravje« pod sloganom Svetovnega dne hrane 2023 – »Voda je življenje, voda je hrana. Nihče ne sme biti pozabljen.« Konferenca je naslovila pomen zavedanja o vodi in njeni pomembnosti vzdolž kmetijsko-živilske in prehranske oskrbovalne verige, vključno s človekom kot akterjem delovanja verige in osrednjim uživalcem te dobrine, ki je integralni del vseh živil. Kot živilo izbora je bilo izbrano vino, ki ima vse dimenzije živila in temelji na veliki množini vode. Žal so ob njegovem lesku skozi človeško zgodovino nastale mnoge sence, ki jih  je potrebno opaziti in osvetliti. Zato je potreben celosten pogled na človeka in njegovo dojemanje vina v okvirjih vseh posledic, od enološko-gastronomske, prehransko-zdravstvene do kulturno-umetniške.

NAPOVEDUJEMO

Skip to content