• By natasa.sokac@vsgrm.unm.si
  • 5. junija 2024
  • No Comments

Rok za oddajo predlogov je podaljšan – Javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj

Obveščamo vas, da je rok za oddajo predlogov prijav na Razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2023 podaljšan do 1. julija 2024.

Društvo Dolenjska akademska pobuda Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, je na podlagi Pravilnika o Nahtigalovih priznanjih (pravilnik), objavil Javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2023, za naslednje kategorije:
– priznanja za raziskovalno delo mladih,
– priznanja za mentorsko delo z mladimi,
– priznanja za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo,
– priznanja za življenjsko delo.

Posameznike lahko za podelitev priznanja praviloma predlaga njihov delodajalec, šola, raziskovalni, diplomski ali doktorski mentor, učiteljski zbor, predavateljski zbor ali katedra.
Prijave pošljite na naslov: Društvo Dolenjska akademska pobuda Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, pošiljka naj bo označena z »ZAUPNO: Za javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj«
Za pravočasne se bodo štele vse prijave, ki jih bo Društvo DAP Novo mesto prejelo do vključno 1. 7. 2024, ali bodo do tega dne priporočeno poslane po pošti.

Skip to content