Info o vpisu

Informacije o vpisu v študijsko leto 2022/2023
Preberite več »

Cenik storitev VŠ Grm Novo mesto
Preberite več »

Kako izbrati primeren študij?
V pomoč bo vsekakor spletna stran Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), za katero so pripravili predstavitveni film, ki si ga lahko ogledate tukaj: (predstavitveni film)

https://gallery.mailchimp.com/8d672e5bbfbaee619bd2678d9/images/aee639aa-48eb-4903-8a4c-66cc8d695861.png

SAMOOSKRBA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA -
PRILOŽNOST IN PRIHODNOST ZA CELOTNO DRUŽBO

Na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto

do izobrazbe »Diplomirani inženir upravljanja podeželja«
z dodatnim certifikatom »Vodja šole za samooskrbo«.
 

Epidemija širših družbenih razsežnosti – koronavirus,

je spremenila miselnost in zavest ljudi in prav

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto (VŠ GRM)

odpira znanja za življenje in odgovarja na širša vprašanja prihodnosti,

tako na individualni kot kolektivni lokalni trajnostni samooskrbi, ki je za Slovenijo izjemnega pomena, saj ima ta fenomen potencial ustvarjalca mnogih trajnostnih in družbeno odgovornih poslovnih priložnosti.
 
VŠ GRM je zasebni visokošolski zavod na strateški lokaciji, kjer se podeželje povezuje z mestom, ustanovljen zaradi sodobnih potreb podeželskega prostora po novih znanjih, z atraktivnim visokošolskim študijskim programom – Upravljanje podeželja z dodatnim certifikatom »Vodja šole za samooskrbo«.

 

Usmerjena je na področja ved o živi naravi, ekološkem kmetijstvu, gozdarstvu, varstvu okolja ter drugih naravoslovnih, družboslovnih, poslovnih in upravnih vedah, pa tudi vedah s področja urejanja krajine, podeželja ter regionalnega razvoja in kmetijskega menedžmenta. Šola ima bogat poligon strokovnih vsebin na Medpodjetniškem izobraževalnem centru ter razvojno-raziskovalnih v laboratorijih in na Inštitutu za upravljanje podeželja iz področij: Alternativni viri energije, Logistika, Izzivi v kmetijstvu, Upravljanja podeželja, Novi izzivi v živinoreji, Varstvo narave in Turizem na podeželju – vse s poudarkom na samooskrbi.

 

Prednosti študija na VŠ GRM

·         Študijski program je usmerjen v celovito obravnavo podeželja kot prostora in ima veliko izbirnost vsebin znotraj programa.

·         Študentje se lahko vključujejo v razvojne projekte, poudarek je na timskem delu.

·         Predavatelji z bogatimi izkušnjami v stroki prinašajo med študente najnovejša spoznanja.

·         Individualni pristop do študentov, pestri dogodki ter mreža soustvarjalcev iz lokalnega in mednarodnega okolja.

·         Šola je butična in ima manjše število študentov, kar omogoča spremljanje kariernega razvoja, kakovostnejši študijski proces, pristnejše odnose ter uporabo različnih didaktičnih pristopov.

·         Urnik je prilagojen zaposlenim študentom – del študija poteka s fizičnimi srečanji na šoli, del pa ob digitalnih srečanjih na daljavo.

·         Program je še posebej privlačen za tiste, ki so zaključili višješolske študijske  programe, in se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik.

VŠ GRM je preko slogana »S tradicijo v napredno podeželje« usmerjena v inovativnosti, kakovosti in odličnosti na področju znanj, raziskav in interakcij v slovenskem podeželskem izobraževalnem prostoru.

Če želite postati »Diplomirani inženir upravljanja podeželja« z dodatnim certifikatom »Vodja šole za samooskrbo« in pridobiti kakovostna znanja za prihodnost, vabljeni, da se nam pridružite.

Promocijski spot o VŠ GRM si lahko ogledate tukaj.

Za individualno predstavitev in razgovor se lahko dogovorite z dekanjo

doc. dr. Leo-Marijo Colarič-Jakše (lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si, 041 322 900).