• By natalija.gersak@vsgrm.unm.si
  • 28. junija 2024
  • No Comments

Volitve članov Senata VŠ Grm Novo mesto

V skladu z Rokovnikom volilnih opravil objavljamo Sklep o začetku postopka kandidiranja članov Senata Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, o imenovanju in delu Volilne komisije in o izvedbi volitev članov Senata za mandatno obdobje od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2028. Rok za oddajo popolnih kandidatur je 16. 8. 2024 do 12. ure. Kandidaturo je potrebno vložiti na obrazcu Kandidatura za člana Senata.

Skip to content