Članek
STROKOVNA PRAKSA
Objavljeno Jan 08, 2024

Šola svojo aplikativno naravananost, torej učenje za kariero v najvišji možni meri uresničuje preko predmetov Strokovna praksa I in strokovna praksa II, ki sodita v prvi in drugi semester drugega letnika. Skupaj ta dva predmeta prinašata najvišjo obremenitev študentov (20 ECTS) v drugem letniku iz česar izhaja njihova pomemnost znotraj študijskega prograna, Ker je šola naravnana individualno se strokovni delavci na šoli ukvarjajo z vsakim študentom posebej v smislu priprave kariernih načrtov. Tako vodstvo šole, kot organizator strokovne prakse s študenti tekom študija opravi več razgovorov z namenom, da se skupaj s posameznim študentom identificira primernega izvajalca strokovne prakse (študent lahko strokovno prakso opravlja tudi pri več delodajalcih).

Da lahko šola sledi željam in potrebam študentov po razvoju poklicnih kompetenc v okviru strokovne prakse razvija lastno infrastrukturo, kar predstavlja Poslovna enota Učilna okusov. Študentje lahko v tej enoti, ki je locirana v Ljubljani pridobijo kompetence s področja logistike, prodaje in trženja lokalnih pridelkov in izdelkov, pa tudi s področja managementa in upravljanja poslovne entitete.

Ob tem šola stalno izboljšuje stike z organizacijami zlasti v lokalnem, državnem kot tudi mednarodnem nivoju. Za namen izvajanja strokovne prakse podpisuje sporazume o izvajanju strokovne prakse študentov Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Šola ima podpisane sporazume z naslednjimi organizacijami, zavodi oziroma podjetji:

 • Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

 • Notranjski regijski park

 • Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

 • Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

 • Kmetija Karlovček, d.o.o.

 • Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

 • Kmetijska zadruga Trebnje-Krka

 • Razvojni center Novo mesto, d.o.o.

 • Lokalna Akcijska skupina Dolenjske in Bele krajine (LAS DBK)

 • Zavod Dobrote Dolenjske

 • Tabakum Export-Import, d.o.o.

 • Krajinski park Radensko polje (Zavod za turizem in promocijo "Turizem Grosuplje")

#AplikativnaNaravananost #KmetijskoGozdarskaZbornica #Logistika #Management #MednarodniNivo #NotranjskiRegijskiPark #Prodaja #Rogatec #Sporazumi #StrokovnaPraksa #Strokovnapraksa #Trženje #UčilnaOkusov