Icon bars
Članek
Prelomnice v razvoju
Objavljeno Mar 01, 2023

Zgodba o Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, ki skozi slogan »S tradicijo v napredno podeželje« izobražuje na visokošolskem strokovnem študijskem programu upravljanje podeželja prve stopnje, ima mnogo vrstic. Ne glede na njeno mladost so ideje o nadaljevanju študija na »Grmu« že precej starejše. Že v letih od 2004 so v Mestni občini Novo mesto intenzivirali željo o ustanovitvi univerze s sedežem v Novem mestu. V ta namen je bil ustanovljen zavod Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto. V tem času so se pričele porajati resne ideje o ustanovitvi »Grmske« vertikale. In zato smo v letu 2006 ustanovili projektno ekipo z namenom priprave vsega potrebnega za ustanovitev Visoke šole GRM in tudi akreditacijo visokošolskega programa. Za zagon prvih korakov v smeri ustanovitve visoke šole je nedvomno najbolj zaslužno vodstvo zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, še posebno pa direktor, gospod Tone Hrovat. V letu 2008 smo skupaj z Univerzitetnim in raziskovalnim središčem Novo mesto pripravili vlogo za akreditacijo Visoke šole GRM (tedaj še fakultete) in proces ustanovitve se je tudi formalno pričel.

Nadaljnji koraki pri ustanovitvi današnje Visoke šole GRM sledijo po dinamiki:

Akreditacija zavoda: 15. 03. 2012

Ustanovitev in vpis v sodni register: 07. 12. 2012

Akreditacija programov: 13. 06. 2013

Vpis v razvid: 12. 12. 2013

Začetek študija na 1. stopnji: 01. 10. 2014

Pridobitev Erasmus listine: 11. 02. 2015

Prva diplomska naloga: 18. 11. 2016

Prvo gostovanje študentov v tujini: 22. 06. 2016

Prvo gostovanje predavateljev v tujini: 20. 06. 2016

Prva izdaja revije Journal of Landscape Governance: maj 2016

Prva slavnostna podelitev diplom: 26. 01. 2018

Oddaja elaborata za akreditacijo magistrskega programa Upravljanje podeželja: maj 2018

Oddaja vloge za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda VŠ GRM Novo mesto: September 2018


Ponosni smo na prehojeno pot in na prvih 12 diplomantov – prejemnikov diplom na slovesni podelitvi (več o slavnostni podelitvi diplom). Prepričani smo, da bomo tudi v bodoče pisali pomembne korake pri razvoju Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto. Nekateri obrisi se že kažejo, saj smo ambiciozno zastavili pripravo magistrskega študijskega programa in drugih razvojnih projektov. V okviru različnih projektov (več o projektih) bomo razvili nove inovativne rešitve ter prostoru ponudili nove proizvode. Ustvarjalcem ponudbe bomo ponudili nova znanja in odprli priložnosti trženja, uporabnikom pa bomo ponudili avtentičnost in pestrost podeželskega prostora.

#prelomnice #visokasolagrm #grmnovomesto