Članek
Prelomnice v razvoju
Objavljeno Mar 01, 2023

Zgodba o Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, ki skozi slogan »S tradicijo v napredno podeželje« izobražuje na visokošolskem strokovnem študijskem programu upravljanje podeželja prve stopnje, ima mnogo vrstic. Ne glede na njeno mladost so ideje o nadaljevanju študija na »Grmu« že precej starejše. Že v letih od 2004 so v Mestni občini Novo mesto intenzivirali željo o ustanovitvi univerze s sedežem v Novem mestu. V ta namen je bil ustanovljen zavod Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto. V tem času so se pričele porajati resne ideje o ustanovitvi »Grmske« vertikale. In zato smo v letu 2006 ustanovili projektno ekipo z namenom priprave vsega potrebnega za ustanovitev Visoke šole GRM in tudi akreditacijo visokošolskega programa. Za zagon prvih korakov v smeri ustanovitve visoke šole je nedvomno najbolj zaslužno vodstvo zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, še posebno pa direktor, gospod Tone Hrovat. V letu 2008 smo skupaj z Univerzitetnim in raziskovalnim središčem Novo mesto pripravili vlogo za akreditacijo Visoke šole GRM (tedaj še fakultete) in proces ustanovitve se je tudi formalno pričel.

Koraki pri ustanovitvi današnje Visoke šole GRM sledijo po dinamiki:

Akreditacija zavoda: 15. 3. 2012
Ustanovitev in vpis v sodni register: 7. 12. 2012
Akreditacija programov: 13. 6. 2013
Vpis v razvid: 12. 12. 2013
Začetek študija na 1. stopnji: 1. 10. 2014
Pridobitev Erasmus listine: 11. 2. 2015
Prva diplomska naloga: 18. 11. 2016
Prvo gostovanje študentov v tujini: 22. 6. 2016
Prvo gostovanje predavateljev v tujini: 20. 6. 2016
Prva izdaja revije Journal of Landscape Governance: maj 2016
Prva slavnostna podelitev diplom: 26. 1. 2018
Reakreditacija zavoda in študijskega programa: 18. 4. 2019
Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda: 29. 10. 2021

Ponosni smo na prehojeno pot in na naše diplomante. Prepričani smo, da bomo tudi v bodoče pisali pomembne korake pri razvoju Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Nekateri obrisi se že kažejo, saj smo ambiciozno zastavili pripravo magistrskega študijskega programa in drugih razvojnih projektov. V okviru različnih projektov bomo razvili nove inovativne rešitve ter prostoru ponudili nove proizvode. Ustvarjalcem ponudbe bomo ponudili nova znanja in odprli priložnosti trženja, uporabnikom pa bomo ponudili avtentičnost in pestrost podeželskega prostora.

#grmnovomesto #prelomnice #visokasolagrm