Članek
Organiziranost
Objavljeno Mar 01, 2023

POSLOVODSTVO

Dekanja
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše (lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si)

Prodekanja za znastveno raziskovalno delo
dr. Mateja Colarič Bajc, VP

Prodekan za izobraževanje
doc. dr. Jože Podgoršek

Tajnik

Natalija Geršak (natalija.gersak@vsgrm.unm.si)

Referat za študentske zadeve
Nataša Sokač, vodja (natasa.sokac@vsgrm.unm.si)

Projektna pisarna
Simon Janša, vodja projektne pisarne (simon.jansa@vsgrm.unm.si)
Petra Jeršin, strokovna sodelavka (petra.jersin@vsgrm.unm.si)

Računovodstvo
Julijana Andrejčič (julijana.andrejcic@guest.arnes.si)
Zvezdana Grahelj (zvezdana.grahelj@guest.arnes.si)

Kadri
Renata Brzin (renata.brzin@guest.arnes.si)

Knjižnica
Irena Hrovat Mujčinović (irena.hrovat@vsgrm.unm.si)

OSTALI ORGANI ŠOLE

Senat
Predsednica: izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
Člani:
dr. Mateja Colarič Bajc, VP
dr. Vida Čadonič Špelič, pred.
doc. dr. Alenka Divjak
doc. dr. Julij Nemanič
prof. dr. Uroš Pinterič
doc. dr. Jože Podgoršek
Barbara Turk, pred.
Larisa Podržaj, predstavnica študentov

Komisije Senata:
Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ)
- doc. dr. Jože Podgoršek
- Simon Janša, pred.
- Larisa Podržaj, predstavnica študentov

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD)
- izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
- dr. Mateja Colarič Bajc, VP
- doc. dr. Franc Brcar

Komisija za izvolitve v nazive (KIN)
- izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
- doc. dr. Alenka Divjak
- Barbara Turk, pred.

Komisija za kakovost in evalvacije (KKE)
- dr. Marjan Maučec, VP
- doc. dr. Marija Turnšek Mikačić
- Milan Bizjan, predstavnik študentov

Komisija za založniško dejavnost (KZD)
- dr. Mateja Colarič Bajc, VP
- izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
- prof. dr. Uroš Pinterič

Upravni odbor
Predsednik: izr. prof. dr. Andrej Lisec, predstavnik ustanovitelja Vlada RS
Člani:
doc. dr. Franc Brcar, predstavnik VŠ Grm
izr. prof. dr. Tatjana Horvat, predstavnica VŠ Grm, drugi delavci
Barbara Turk, pred., predstavnica VŠ Grm
Alojz Kerin, predstavnik delodajalcev
Mirjana Medja, predstavnica študentov

Akademski zbor
Akademski zbor visoke šole sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na podlagi pogodbenega razmerja z visoko šolo. Pri delu Akademskega zbora visoke šole sodelujejo tudi predstavniki študentov visoke šole.

Predsednik: doc. dr. Jože Podgoršek
Namestnica predsednika: doc. dr. Alenka Divjak
Člani:
doc. dr. Franc Brcar
dr. Mateja Colarič Bajc, VP
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
dr. Vida Čadonič Špelič, pred.
doc. dr. Aleš Gasparič
mag. Matjaž Glavič, pred.
prof. dr. Aleš Gregorc
Anton Goršin, pred.
izr. prof. dr. Tatjana Horvat
Simon Janša, pred.
dr. Marjan Maučec
doc. dr. Julij Nemanič
prof. dr. Uroš Pinterič
izr. prof. dr. Marjan Ravbar
Barbara Turk, pred.
doc. dr. Tit Turnšek
doc. dr. Marija Turnšek Mikačič
prof. dr. Robert Vodopivec
mag. Aleš Zver, pred.

Predstavniki študentov:
- Manca Kavšček
- Milan Bizjan
- Kristina Kovač
- Simona Šterk
- Jan Kozjek
- Julija Lazar
- Klemen Urško

Študentski svet
- Manca Kavšček, predsednica
- Milan Bizjan, namestnik predsednice
- Kristina Kovač
- Simona Šterk
- Jan Kozjek
- Julija Lazar
- Klemen Urško

Inštitut za upravljanje podeželja
Predstojnica: izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

Katedra za vinarstvo in podporne dejavnike razvoja turistične ponudbe na podeželju
Predstojnik: doc. dr. Julij Nemanič


#grmnovomesto #Organiziranost #visokasolagrm #VisokaŠolaGrm