Članek
Inštitut za upravljanje podeželja
Objavljeno Mar 01, 2023

Predstojnica Inštituta za upravljanje podeželja:
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
lea.colaric-jakse (at) vsgrm.unm.si
07 39 34 736

Inštitut za upravljanje podeželja z istoimensko ožjo raziskovalno skupino deluje v okviru Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto. Raziskovalno skupino sestavljajo:
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, vodja raziskovalne skupine
dr. Mateja Colarič Bajc, viš. pred.,


Ustanovitev Inštituta za Upravljanje podeželja je bila potrjena na 4. redni seji Senata Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto dne 26. 3. 2015. Za vodjo Inštituta za upravljanje podeželja je bila imenovana dr. Mateja Colarič Bajc za obdobje štirih let.

Raziskovalna skupina je bila vpisana z evidenčno številko: 3505-001 z dne 7. 4. 2015 in pod zaporedno številko 3505 istega dne tudi sam zavod v t. i. evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Inštitut je bil ustanovljen z namenom ustvarjanja novih temeljnih in aplikativnih znanj s področij upravljanja podeželja ter za prenos teh znanj z namenom izboljšanja kakovosti življenja na podeželju. To bomo dosegli z raziskavami, projekti, konferencami, posveti, usposabljanjem študentov in zaposlenih …

V študijskem letu 2018/2019 imamo namen povečati število članov v raziskovalni skupini, saj se bo potrebno v večji meri osredotočiti na področje raziskovalnega in razvojnega dela. Zavedamo se pomena raziskovalnih projektov in razpisov, katere sproti preverjamo. Sledimo tudi objavam Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) glede raziskovalnih razpisov in v primeru primernega razpisa preverimo možnost prijave na razpis. Žal imamo zaradi neurejenega sistemskega financiranja kar nekaj zelo uspešnih zunanjih visokošolskih učiteljev, ki pa ne morejo biti člani raziskovalne skupine, ker niso zaposleni (v delovnem razmerju) na VŠ GRM Novo mesto.

Inštitut za upravljanje podeželja sledi Politiki odličnosti Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, njenemu poslanstvu, vrednotam in viziji. Najpomembnejša strateška usmeritev Inštituta za upravljanje podeželja pa je odličnost aplikativnega raziskovalnega dela.

V obdobju od ustanovitve inštituta smo izvedli vpis v evidenco raziskovalnih organizacij.
Sestajali smo se, da smo ustanovili znanstveno-strokovno revijo Journal of Landscape Governance, oblikovali navodila glede pisanja prispevkov in izdajanja revije, pravilnik in cenik o založniški dejavnosti, nadalje smo spremljali različne razpise. Revijo smo izdali v letih 2016, 2017 in 2018. Avtorjem člankov v reviji zagotavljamo redne vpise v bibliografske baze podatkov. Nadaljnji cilj revije je vpis v mednarodne baze podatkov.

Člani akademskega zbora različno raziskujemo. V zadnjem obdobju je bila Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto (okrajšano VŠ GRM) vključena v različne aplikativne raziskovalne projekte - projekti Po kreativni poti do praktičnega znanja, kjer se poleg mentorjev, visokošolskih učiteljev, vključujejo tudi študenti.

Tabela 1: Seznam aplikativnih razvojnih projektov, ki jih je vodila VŠ GRM ali pa sodelovala v njih kot partner v letih od 2012 do 2023.

#grmnovomesto #InstitutZaUpravljanjePodeželja #UpravljanjePodeželja #visokasolagrm