Članek
Alumni klub
Objavljeno Mar 01, 2023

Alumni klub VŠ Grm Novo mesto je namenjen ohranjanju in krepitvi stikov med diplomanti katerekoli generacije in programa ter visoko šolo na vseh družbeno koristnih področjih. Diplomante vseh generacij, ki ste zaključili študij na VŠ Grm Novo mesto vabimo, da postanete člani Alumni kluba VŠ Grm Novo mesto. Alumni klub VŠ Grm Novo mesto služi kot operativna oblika ohranjanja stikov s svojimi diplomanti, širjenju možnosti nadaljnjega sodelovanja in vključevanja v delo VŠ Grm Novo mesto ter povečevanja socialnega kapitala, tako svojih študentov kot tudi zaposlenih.

Pravilnik o delovanju Alumni kluba VŠ Grm Novo mesto

Postani član!

Diplomante vseh generacij, ki ste zaključili študij na VŠ Grm Novo mesto vabimo, da postanejo člani Alumni kluba. Skupaj ustvarimo mrežo socialnega kapitala in znanja, ki bo naša odskočna deska. Včlanite se s pristopno izjavo oz. pišite na info@vsgrm.unm.si in se nam pridružite.


Predstavniki v organih Alumni kluba VŠ GRM Novo mesto za mandatno obdobje 2018-2022:


Luka Novak, predsednik Alumni kluba
Kristina Pleskovič, namestica predsednika
Katja Žagar, tajnik
Tatjana Ravnih, blagajnik


Predstavniki so biil izvoljeni na Letnem zboru članov Alumni kluba VŠ GRM Novo mesto dne 30. 1. 2018.

---------------------------------

Drugo srečanje Alumni kluba, 24. 1. 2019

V četrtek dne, 24.1.2019 smo se člani Alumni kluba srečali na dogodku, ki smo ga poimenovali »Trškogorska zimska pravljica«, saj smo uživali v prečudovitih zimsko obarvanih pogledih s Trške Gore nad Sevnim, kjer domuje Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Na našem drugem srečanju in obenem prvem po tem, ko smo uspešno diplomirali smo obujali spomine izpred leta dni, ko nam je na slavnostni podelitvi diplome slovesno podelil predsednik države gospod Borut Pahor. Spomini na ta dogodek bodo v nas ostali za vselej. Ob našem drugem srečanju so nam na šoli predali tudi spominske fotografije in zbornik povzetka diplom, ki ga je šola izdala ob prvi podelitvi diplom v januarju 2018. Čas je ob klepetu z novo dekanjo visoke šole doc. dr. Leo-Marijo Colarič-Jakše, v katerem smo drug drugemu predstavili našo zaposlitveno pot hitro minil. Ob koncu smo se dogovorili, da se bomo ponovno srečali na dekanov dan v januarju 2020, ko nam bo članica Alumni kluba gospa Andreja Kren prestavila delovanje občine Straža, kjer je zaposlena.

Foto utrinki:

#Alumni #AlumniKlub #grmnovomesto #visokasolagrm