Icon bars
Članek
Karierna orodja
Objavljeno Mar 01, 2023

Karierni e-portfolio (karierna e-mapa)

E-portfolio je zbirna mapa, ki omogoča preko preglednega vmesnika vnašati različna dokazila o posameznikovih referencah, znanju, veščinah in kompetencah ter posameznika usmerja v samovrednotenje različnih izkušenj ter učnih priložnosti. Posameznik ima vse shranjeno na svojem računalniku, lahko pa na enostaven način pretvori tudi v spletno predstavitev. E-portfolio v obliki spletne predstavitve pa omogoča enostavno dopolnjevanje preko spleta.

E-portfolio je namenjen enostavnemu in sistematičnemu zbiranju in opisovanju učnih priložnosti v obliki pridobljenih znanj, veščin, kompetenc ter referenc. Posamezniku omogoča samovrednotenje teh priložnosti. Predstavlja pa tudi odlično možnost za zunanje vrednotenje ter potrjevanje neformalnega izobraževanja ter priložnostnega učenja ter izdelavo osebnega kariernega načrta.

Imetnik e-portfolia:
- sistematično in pregledno opisuje in samovrednoti učne priložnosti in delovne izkušnje,
- lahko shrani vsa dokazila in potrdila,
- lahko portfolio posreduje oz. pokaže vsem, ki to želijo,
- se bolje zaveda in prepoznava znanja, veščine in kompetence, ki jih ima in na podlagi tega izdela osebni karierni načrt.

O izdelavi kariernega e-portfolia organiziramo krajše delavnice-webinarje, udeleženci pa se izdelave lahko naučijo tudi v e-učilnici, ki je namenjena posebej temu. Webinarje organiziramo nekajkrat v študijskem letu.

Osebni karierni načrt

Da bi uporabniki kariernega centra Visoke šole znali načrtovati svojo kariero, svoje znanje, veščine, kompetence uporabljajo Osebni Karierni Načrt (v nadaljevanju OKN).

Osebni izobraževalni načrt

Vsak študent si izdela osebni izobraževalni načrt, ki je tesneje povezan s kariero in karierno potjo in ki preko kariernih sider pomeni za posameznika več energije, moči in motivacije, da se zastavljeni izobraževalni, učni in karierni cilji dosežejo.

Koncept kariernih sider temelji na posameznikovi samopredstavi in na njegovem sistemu vrednot, prepričanj ter dejanskih sposobnostih. Veliko je že bilo napisanega o razlikah med kariernimi sidri v smislu posameznikovih motivov, vrednot in prepričanj, ki ga usmerjajo na karierni poti. Malo manj ali skoraj nič pa ne vemo o tem, da je razvoj kariere danes mogoče enačiti z razvojem izobraževalne poti. Na izobraževalno pot pa, prav tako kot na karierne izbire, zelo vplivajo karierna sidra. Zato na podlagi kariernih sider predvidimo izobraževalne aktivnosti, ki so skupne ljudem, "zasidranim" v enakem kariernem sidru.

Poznati značilnosti ljudi, ki imajo tehnično-funkcionalna sidra, menedžerska sidra, sidra samostojnosti in neodvisnosti, sidra varnosti in stabilnosti, sidra podjetniške ustvarjalnosti, sidra izzivov, sidra življenjskega stila, pomeni tesneje povezati učenje in kariero, saj imamo ljudje različnih sider zelo različen odnos do izobraževanja in učenja.

Izdelava OKN je za udeležence nadvse zahtevno opravilo, zato pripravo na izdelavo OKN izvedemo v obliki skupinskega coachinga, ki se imenuje karierni klub. Za študente je program usposabljanja prostovoljen, izvedemo ga v 24 urah (4 srečanja po 6 ur) z možnostjo neobvezne vključitve v proces individualnega coachinga.

#KarierniCenter #KariernaOrodja #visokasolagrm #grmnovomesto