Članek
Kaj vse znam, zmorem, hočem?
Objavljeno Mar 01, 2023

Na trgu dela uspevajo kandidati, ki vedo, kaj želijo delati, ki poznajo svoje lastnosti in veščine, saj jih samo tako znajo tudi ustrezno predstaviti delodajalcem. Pomembno je, da še pred usmerjanjem v določene poklice, spoznamo sami sebe, svoje osebnostne lastnosti, kar si lahko olajšamo s testi za spoznavanje osebnostnih lastnosti in sposobnosti.

Pomembno je, da temeljito poznamo sebe, svoje lastnosti, zmožnosti in sposobnosti!

Pri tem izhajamo lahko iz naslednjih predpostavk:
- Vsak posameznik je svet zase, je edinstven in neponovljiv.
- Vsak posameznik je zakladnica najrazličnejših virov in vsi potrebni viri so posamezniku vedno na razpolago, ko jih potrebuje, da bi lahko bil uspešen.
- Vseživljenjsko učenje je pot k svobodi.
- Ni uspeha brez spremembe.
- Ljudje se med seboj razlikujemo po svojih osebnostnih lastnostih.
- Različna dela in poklici zahtevajo od nas različne sposobnosti in znanja.
- Določena struktura osebnostnih lastnosti, ki je uspešna za neko delo, ni enako uspešna za drugo delo.
- Slab uspeh v nekem poklicu še ne pomeni, da smo nesposobni v celoti. Menjava ter prava usmeritev v drug poklic daje običajno dobre rezultate.

Osebno svetovanje

Na Visoki šoli smo na voljo z informacijami za osebno svetovanje glede identifikacije osebnostnih lastnosti in interesnih področij, sestavo motivacijskih pisem, življenjepisov in vsem drugim, kar vas zanima s področja kariernega razvoja. Znali vam bomo ustrezno svetovati in/ali vas pravilno usmeriti.

Coaching in karierni coaching

Uspešnega posameznika odlikuje celovita, vsestranska in zadovoljna osebnost, ki je poklicno uspešna, ima urejeno zasebno življenje, se polno vključuje v družabno in kulturno okolje ter skrbi za svoje zdravje in rekreacijo.

Sedanji hiter tempo življenja je posamezniku odvzel možnost, da bi zmogel sam uspešno obvladovati vsa področja svojega življenja. Za uspešno uveljavljanje, ustvarjanje, družinsko življenje, osebnostno rast, kakovostno preživljanja prostega časa, skrb za rekreacijo in zdravje, poklicni in strokovni razvoj posameznik potrebuje dodatne informacije, motivacijo in sposobnost, da vse dejavnosti obvladuje in jih vključuje v svoje življenje in delo.

Ravno to je vzrok, da vse več posameznikov in organizacij išče sodelovanje, pomoč in podporo coachev.

Coaching je proces, s katerim pomagamo posameznikom ali skupinam, da dosežejo najvišjo mero sposobnosti in zmožnosti za doseganje ciljev. Ta proces združuje notranje vire, sposobnosti in moč posameznika (skupin), da zmore preseči lastne omejitve in da zmore največ kot posameznik, kot član družine, širše skupnosti ali kot član delovne skupine, oddelka, podjetja idr.

Coaching daje zelo velik poudarek nastajanju sprememb (in spremembam samim), ki so posledica oblikovanja in doseganja posebnih ciljev. Zato so metode in tehnike coachinga usmerjene k rezultatom/ciljem in ne k reševanju konfliktov/težav; k spodbujanju razvoja novih strategij mišljenja in delovanja in ne k iskanju možnosti za rešitev problemov in konfliktov, ki so se zgodili v preteklosti.

Popravljalne spremembe so predvsem domena svetovanja in terapije, cilj coachinga pa je drugačen. Coaching je usmerjen v prihodnost in ne v preteklost!

Odločanje o poklicni spremembi ali načrtovanju je kompleksen, včasih nejasen, zato pa pogosto za posameznika manj prijeten proces, ki pa lahko odločilno vpliva na njegov nadaljnji poklicni ali karieri razvoj. S pomočjo posebej prilagojene metode, ki je kombinacija coachinga in kariernega vodenja, udeleženci v coaching procesu in ob pomoči kariernega coacha odkrivajo in odkrijejo zanje najustreznejšo poklicno oz. karierno pot in izdelajo uresničljiv načrt za doseganje ciljev. Odgovori na vprašanja: „Kaj si resnično želite? Kaj vas motivira? Katerim vrednotam sledite? Kako si ustrezno zastavljate cilje? Kako odpravljate morebitne prepreke? ..." so za udeležence nadvse pomembna, da lahko odkrivajo in odkrijejo svojo poklicno oz. karierno pot, poglobijo zavedanje o znanju in veščinah, ki jih imajo ali jih morajo še pridobiti, ker so potrebne za doseganje dolgoročnih poklicnih in kariernih ciljev.

S pomočjo kariernega coachinga:
- jasno prepoznate lastne potenciale in poglobite samorazumevanje le teh,
- ugotovite, katera/kakšna kariera vam bo prinesla smisel in bo obenem usklajena z vašimi vrednotami,
- ustvarite harmonijo med delom in privatnim življenjem,
- znate načrtovati kariero z razvojem dodatnih veščin,
- razvijete strategije osvajanja prihodnosti,
- pridobite zaupanje in samozavest,
- ustvarjate in razvijate strategije za doseganje poklicnih ciljev in predvsem oblikujete lastno kariero, se z življenjem soočite sami in aktivno, brez prisotnosti coacha ali svetovalca,...

Samo tako ste kot posameznik sposobni svoje potenciale prepoznati, jih dodobra uporabiti in načrtovati njihovo nadaljno rast in razvoj.

Še več informacij o coachingu in kariernem coachingu ter vključitvi v proces coachinga dobite v našem referatu za študente, lahko pa nam zastavite vprašanje tudi preko e-pošte.

#KarierniCenter #visokasolagrm #grmnovomesto