Članek
JLG
Objavljeno Mar 01, 2023

Journal of Landscape Governance

Instructions for the authors
We invite you to submit the articles for issue of the journal.
All forms of the texts shall be submitted to the email address jlg@vsgrm.unm.si.
We believe that also with your support the journal will develop in the next few years, so we cordially invite you to participate with your written contribution.

Landscape Governance College - Grm Novo mesto so far published four issues of the scientific journal "Journal of Landscape Governance. In the attempt to improve the journal's international recognition, we attracted new, international members of the editorial board, coming from various, renown institutions. In the next period we will be trying to include the journal in different indexing databases. Journal is published strictly in electronic form, has ISSN number and it is automatically included in Slovenian bibliographical database COBISS. Journal is available on the web page of Landscape Governance College - Grm Novo mesto . At the same page there are also available instructions to the authors as well as the template of the article.

Aim and Scope
Journal accepts for publication original research articles, literature review articles, new book reviews and occasionally also the articles of practitioners, if they contribute not only to the professional but also research community's interests. The journal accepts the relevant articles, covering broad fields of natural, technical as well as social sciences that contribute to regional and local development.

Basic instruction
Original research articles are based on authors' original research (either theoretical or empirical) and shall not exceed 32.000 characters (spaces included).
Footnotes are not allowed. with the exception of the footnote on the Author’s affiliation (including information on title and institutional affiliation). Corresponding author shall be marked.
Articles shall in general follow the IMAR composition rule and shall use APA style referencing.
Literature review articles are based on the review of state-of-the-art scientific findings in certain fields and shall not exceed 25.000 characters (spaces included).
Book reviews are critical reviews of field relevant books, published in the last two years and shall not exceed 3.000 characters (spaces included).
Practitioners' articles do not require academic rigorosity of methodology and are focused in the advancement of the practice in certain fields. However, they still need to provide proper argumentation, literature and data. The Maximum extent of practitioners' articles is 25.000 characters (spaces included).
Tables and Graphs shall be added in the text and properly enumerated and marked according to APA style.
Acknowledgement of project connection or financial aid is added as an endnote at the end of the article.

All articles are subject to double blind peer review procedure.
Journal of Landscape Governance is published annually and accepts articles in Slovenian or English language.

Submission
Articles shall be submitted to jlg@vsgrm.unm.si
Journal does not charge any fee related to the submission or publication of the articles.
All articles are subject to double-blind peer review.
Before publication authors have to return a signed authorship statement.

Indexing
COBISS

Editor and editorial board
Editor:
Dr. Mateja Colarič-Bajc, Senior Lecturer

Editorial Board:
Assist. Prof. Bevk Danilo; National institute of biology; Slovenia
Assoc.. Prof. Dr. Colarič-Jakše Lea-Marija; Visoka šola za upravljanje podeželja Grm, Slovenia
Dr. Colarič Bajc Mateja, Senior Lecturer; Visoka šola za upravljanje podeželja Grm, Slovenia
Prof. Dr. Grgič Ivo; Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Croatia
Assoc. Prof. Dr. Iancu Diana-Camelia; National School of Political Studies and Public Administration, Romania
Assoc. Prof. Dr. Juknevičiene Vita; Siauliai, University, Lithuania
Prof. Dr. Lah Turnšek Tamara; National institute of biology; Slovenia
Assist. Prof. Dr. Popa Florin Marius; National School of Political Studies and Public Administration, Romania
Assist. Prof. Dr. Turnšek Tit; Faculty of organisation studies, Slovenia
Prof. Dr. Pinterič Uroš; Alexander Dubček University in Trenčin, Slovakia
Assoc. Prof. Dr. Ventsislavova Georgieva Daniela; Ph.D. International business school - Botevgrad, Bulgaria

Attachment: Basic template (see attachment - JLG-TEMPLATE, below).

Best Regards,

on the behalf of Editors of 'Journal of Landscape Governance'
Mateja Colarič Bajc, PhD, Senior Lecturer, Editor-in-Chief

______________________________________
Izšla je nova številka znanstveno-strokovne revije VŠ Grm Novo mesto. Revija izhaja v elektronski obliki.


Lepo vabljeni k pisanju in oddaji prispevkov/člankov za naslednje številke. Za vse informacije smo vam na voljo na e-naslovu jlg@vsgrm.unm.si .

Nekaj navodil za pisanje
Prispevki naj bodo s tematiko oz. s področij delovanja Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (Agrarna ekonomika, Človeški viri, Ekonomika, Energetika, Fiziologija rastlin z genetiko, Gozdarstvo in lovstvo, Kmetijska in gozdarska tehnika, Kvantitativne metode, Logistika, Pravo, Rastlinska pridelava, Tla in varstvo okolja, Trženje, Turizem, Upravljanje podeželja, Urbanizem in regionalno načrtovanje, Živilska tehnologija, Živinoreja).
Dolžina prispevka naj bo do največ 32.000 znakov s presledki. Prispevke za naslednjo številko revije sprejemamo do 10. septembra 2017, članke prispele po tem datumu, bomo uvrstili v naslednje elektronske številke. Prispevke pošljite elektronsko na naslov e-pošte jlg@vsgrm.unm.si

Jezik objave strokovnega oz. znanstvenega prispevka naj bo izključno angleški ali slovenski. V primeru angleškega prispevka so izvleček in ključne besede tudi v slovenskem jeziku in obratno. Edina dovoljena sprotna opomba je na 1. strani prispevka spodaj, kjer navedemo podatke o avtorju in njegov strokovni/znanstveni naziv in pa ustrezno označimo avtorja, ki bo na voljo za komunikacijo s člani uredniškega odbora (t.i. 'corresponding author').

Priloženo imate predlogo z nastavitvami, ki jo uporabite za vaš članek. Priporočamo, da oblikujete naslednja poglavja:
• Uvod, ki vključuje pregled literature,
• Zasnova poskusa ali Razvoj modela ali Material in metode,
• Rezultati,
• Razprava,
• Zaključek ter
• Reference, ki so navedene po APA standardih in po abecednem vrstnem redu. Podrobnosti o navajanju literature se nahajajo v nedavno sprejetih Navodilih za pisanje strokovnih in znanstvenih na VŠ Grm Novo mesto. Le-ta naj bodo osnova za navajanje različnih referenc.

Tabele in slike naj bodo smiselno umeščene že med samim besedilom. V kolikor je objavljen članek, ki je bil posredno financiran (npr. raziskava, poskus …), avtor za zaključkom in pred referencami le-to navede. Za referencami so lahko prisotne tudi razlage za posamezne okrajšave

Po uspešni recenziji (po obrazcu, ki je pripravljen za recenzente) in pred samim tehničnim urejanjem prispevka avtor prispevka poda podpisano izjavo, da ni objavil tega dela in podatkov še nikjer drugje in da se odpoveduje avtorskim pravicam (obrazec prejmete avtorji v podpis po potrditvi recenzentov in pred dokončno ureditvijo in postavitvijo vašega prispevka).

Verjamemo, da bomo z vašim sodelovanjem z leti dorasli v uspešno revijo, ki se bo lahko postavila v bok ostalim na tem področju, zato soustvarjajte z nami in napišite strokovni ali znanstveni prispevek (članek, recenzijo) že letos. Veselimo se vašega odziva na e-naslovu jlg@vsgrm.unm.si

Uredniški odbor:
Assist. Prof. Bevk Danilo; National institute of biology; Slovenia
Assist. Prof. Dr. Colarič-Jakše Lea-Marija; Visoka šola za upravljanje podeželja Grm, Slovenia
Dr. Colarič Bajc Mateja, Senior Lecturer; Visoka šola za upravljanje podeželja Grm, Slovenia
Prof. Dr. Grgič Ivo; Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Croatia
Assoc. Prof. Dr. Iancu Diana-Camelia; National School of Political Studies and Public Administration, Romania
Assoc. Prof. Dr. Juknevičiene Vita; Siauliai, University, Lithuania
Prof. Dr. Lah Turnšek Tamara; National institute of biology; Slovenia
Assist. Prof. Dr. Popa Florin Marius; National School of Political Studies and Public Administration, Romania
Assist. Prof. Dr. Turnšek Tit; Faculty of organisation studies, Slovenia
Prof. Dr. Pinterič Uroš; Alexander Dubček University in Trenčin, Slovakia
Assoc. Prof. Dr. Ventsislavova Georgieva Daniela; Ph.D. International business school - Botevgrad, Bulgaria

Priloga: Predloga za pisanje (JLG-TEMPLATE, spodaj)

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, dekanja

Komisija za založniško dejavnost in uredniški odbor revije Journal of Landscape Governance
dr. Mateja Colarič Bajc, višja predavateljica

#grmnovomesto #RevijaJLG #visokasolagrm