Članek
Pedagoški sodelavci
Objavljeno Mar 01, 2023

dr. Franc Brcar
franc.brcar@gmail.com
docent
Predmet:
- Poslovni računi in statistika, 1. letnik, obvezni
- Celovita kakovost in poslovna odličnost, 3. letnik, obvezni
- Računalništvo in informatika v kmetijstvu, 1. letnik, obvezni

dr. Mateja Colarič Bajc
mateja.colaric@guest.arnes.si
višja predavateljica
Predmet:
- Fiziologija in prehrana rastlin, 2. letnik, obvezni
- Sadjarstvo in vinogradništvo, 2. letnik, izbirni
- Ekološko kmetijstvo, 3. letnik, izbirni

dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si
izredna profesorica
Predmet:
- Turizem na podeželju, 2. letnik, izbirni
- Kultura in način prehranjevanja, 2. letnik, izbirni
- Doživetja v turizmu, 3. letnik, izbirni
- Načrtovanje turistične ponudbe, 3. letnik, izbirni

dr. Vida Čadonič Špelič
vida.cadonic.spelic@novomesto.si
predavateljica
Predmet:
- Osnove živinoreje, 1. letnik, obvezni

dr. Alenka Divjak
alenkadivjak@hotmail.com
docentka
Predmet:
- Strokovna terminologija v tujem (angleški jezik), 1. letnik, obvezni

mag. Matjaž Glavič
matjaz.glavic@el-ove.si
predavatelj
Predmet:
- Učinkovita raba energije, 3. letnik, izbirni

Anton Goršin
Anton.Gorsin@guest.arnes.si
predavatelj
Predmet:
- Upravljanje z divjadjo in gozdom, 2. letnik, obvezni
- Gospodarjenje z gozdom in ekosistemi, 3. letnik, izbirni

dr. Aleš Gasparič
gasperic.ales@gmail.com
docent
Predmet:
- Agroživilska kemija, 2. letnik, obvezni
- Biotehnologija in genetika, 3. letnik, obvezni
- Čebelarstvo, 3. letnik, izbirni

Simon Janša, mag.
simon.jansa@vsgrm.unm.si
predavatelj
Predmet:
- Strokovna praksa 1 in 2, 2. letnik, obvezni

dr. Marjan Maučec
maucec.marjan@gmail.com
višji predavatelj
Predmet:
- Organizacija in poslovanje, 1. letnik, obvezni

dr. Julij Nemanič
julij.nemanic@siol.net
docent
Predmet:
- Sadjarstvo in vinogradništvo, 2. letnik, izbirni
- Vinarstvo, 2. letnik, izbirni

dr. Jože Podgoršek
joze.podgorsek@grm-nm.si
docent
Predmet:
- Osnove rastlinske pridelave, 1. letnik, obvezni
- Fiziologija in prehrana rastlin, 2. letnik, obvezni
- Pridelovanj poljščin in vrtnin, 2. letnik, izbirni
- Urejanje kmetijskih zemljišč, 2. letnik, obvezni
- Ekoremediacije, 3. letnik, izbirni
- Kmetijska politika, 3. letnik, obvezni

dr. Marjan Ravbar
marjan.ravbar@guest.arnes.si
izredni profesor
Predmet:
- Celostni razvoj podeželja, 1. letnik, obvezni
- Prostorsko in urbanistično načrtovanje podeželj, 2. letnik, obvezni
- Zdravilne in aromatične rastline, 3. letnik, izbirni
- Ekološko kmetijstvo, 3. letnik, izbirni

Barbara Turk
barbara.turk@guest.arnes.si
predavateljica
Predmet:
- Osnove živinoreje, 1. letnik, obvezni
- Športna konjereja, 3. letnik, izbirni

dr. Tit Turnšek
mikacic2007@gmail.com
docent
Predmet:
- Gojenje in uporaba koristnih organizmov, 3. letnik, izbirni

dr. Marija Turnšek Mikačić
mikacic2007@gmail.com
docentka
Predmet:
- Ekonomika, 1. letnik, obvezni
- Dodatne in dopolnilne dejavnosti, 2. letnik, izbirni
- Gospodarjenje s kmetijskim prostorom, 3. letnik, izbirni

dr. Uroš Pinterič
uros.pinteric@gmail.com
redni profesor
Predmet:
- Temelji evropskega prava, 1. letnik, obvezni

dr. Robert Vodopivec
vodopivec.robert@siol.net
profesor
Predmet:
- Podjetništvo in trženje, 1. letnik, obvezni
- Logistika v kmetijstvu, 1. letnik, obvezni
- Upravljanje in načrtovanje logističnih procesov, 3. letnik, obvezni

dr. Nataša Viršek Ravbar
natasa.ravbar@zrc-sazu.si
docentka
Predmet:
- Trajnostni razvoj s poudarkom na naravnih virih, 1. letnik, obvezni

mag. Aleš Zver
ales.zver@gmail.com
predavatelj
Predmet:
- Obnovljivi viri energije, 3. letnik, izbirni

#grmnovomesto #PedagoškiSodelavci #visokasolagrm