Članek
Urniki
Objavljeno Mar 01, 2023

URNIKI
Študijski program 1. stopnje Upravljanje podeželja izvajamo v prostorih Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto, prizidek. Predavalnica P-VŠ se nahaja v 1. nadstropju, konferenčna dvorana (KD) se nahaja v mansardi.


Objavljamo urnik za zimski semester za študijsko leto 2023/2024 za študijski program 1. stopnje Upravljanje podeželja.

REDNI ŠTUDIJ
1. letnik
2. letnik
3. letnik, osveženo 7. 11. 2023

IZREDNI ŠTUDIJ

3. letnik, osveženo 7. 11. 2023

ŠTUDIJSKI KOLEDAR
Študijski koledar za študijsko leto 2023/2024.

#2023/2024 #grmnovomesto #PripravaUrnika #PripravaUrnika2023 #PripravaUrnika2024 #Studij2023 #Studij2024 #StudijPriprava #urnik #Urniki2023 #Urniki2024 #UrnikiZaStudijskoLeto #visokasolagrm