Članek
Cenik storitev VŠ Grm Novo mesto za izredni študij
Objavljeno Mar 01, 2023

Prispevek ob vpisu za študijsko leto za izredni študij: 34,00 €
Prispevek zajema: vpisno dokumentacijo, študentsko izkaznico oz. nalepko za študijsko leto, potrdilo o vpisu (5 izvodov), prispevek za kritje stroškov informiranja, vpisnino v Knjižnico Mirana Jarca.

Šolnina za izredni študij za študijsko leto (Visokošolski strokovni - VS): 2.500,00 EUR

Več informacij: 07 39 34 706 ali info (at) vsgrm.unm.si

CENIK STORITEV ZA IZREDNI ŠTUDIJ


Cenik je sprejel Upravni odbor Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto dne 21.11.2022

#cenik #grmnovomesto #ProgramUpravljanjePodeželja #šolnina #visokasolagrm