Članek
Vpis kot občan
Objavljeno Mar 01, 2023

Posameznik se lahko vključi v študijski proces kadarkoli med letom in opravlja študijske obveznosti kot občan pod enakimi pogoji kot vpisani študenti. Občan je oseba, ki nima statusa študenta, ni študent Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto (v nadaljevanju: visoka šola), želi pa opravljati izpite iz predmetov predmetnikov študijskih programov, ki se izvajajo na visoki šoli.

Občan ima možnost vključitve v izobraževanje pri posameznih predmetih znotraj visokošolskega strokovnega študijskega programa na visoki šoli.

Po opravljenih študijskih obveznostih prejme potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih s podatkom o pridobljenih ECTS, ki ga lahko uveljavi ob vpisu v visokošolski strokovni študijski program na visoki šoli ali pri prijavi teme naloge zaključnega dela (diplomske in magistrske nalog).

Za več informacij in vpis pišite na info@vsgrm.unm.si ali pokličite na 07 39 34 706.

VPIS: Obrazec za prijavo

Vpis poteka skozi celo leto - ni vezan na prijavne roke za vpis na študij.

Več v Pravilniku za občane.

#vpis #visokasolagrm #grmnovomesto