Članek
Vpis
Objavljeno Mar 01, 2023

PRIJAVNI ROKI

Za vpis v 1. letnik
Kandidati se lahko na razpis za vpis prijavijo v treh prijavnih rokih:
1. prijavni rok: od 15. 02. do 20. 03. 2023
2. prijavni rok: od 21. 08. do 25. 08. 2023
3. prijavni rok: od 22. 09. do 25. 09. 2023 do 12. ure.


Za vpis v VIŠJI LETNIK (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje in ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ
Kandidati se lahko prijavijo v roku od 1. - 15. 9. 2023.

NAČIN PRIJAVE
Pred prijavo svetujemo, da preberete navodila za izpolnjevanje prijave.

Prijavo za vpis kandidat/-ka odda z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/ :
- bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico),
- bodisi z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali
- uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.


Po uspešno oddani prijavi kandidat/-ka na e-naslov, ki ga je navedel/-la v prijavi za vpis, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če kandidat/-ka potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana v eVŠ do roka, določenega z razpisom.


VPIS v VIŠJI LETNIK (2./3. letnik) PO MERILIH ZA PREHODE oz. POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE

Prijave za vpis v višji letnik obravnava pristojna Komisija Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto:
- ob upoštevanju meril za prehode ali
- v skladu s postopki Visoke šole za hitrejše napredovanje za take kandidate, ki prejšnjega študija niso končali in se želijo vpisati v nižji, isti ali višji letnik.

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi splošne pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi Visoka šola v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.

Za več informacij kontaktirajte Referat za študentske zadeve na info@vsgrm.unm.si.


OBVEZNE PRILOGE/DOKAZILA
V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2023/2024 prijavitelji/-ce vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo elektronsko prek portala eVŠ. Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov. Kandidati/-ke ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila se priložijo elektronsko preko portala eVŠ. Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo .

Kandidati/-ke, ki morajo poslati priloge k prijavi, jih priložijo elektronsko preko portala eVŠ visokošolskim prijavno-informacijskim službam. Priloge k prijavi za vpis lahko kandidat/-ka odda hkrati s prijavo za vpis, ali kasneje, vendar najpozneje do roka, navedenega v razpisu za vpis. Kandidati/-ke naj bodo pozorni, kdaj je zadnji dan za elektronsko oddajo prijave oz. prilog k prijavi za vpis, saj po tem datumu oddaja prilog ni več mogoča.

*Zahtevana dokazila so:
- dokazilo o zaključku srednješolskega izobraževanja;
- dokazilo o opravljenem študiju (potrdilo o diplomiranju / potrdilo o opravljenih izpitih).

Opozorilo
Kandidati/-ke so dolžni/-e spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati/-ke morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.


VPIS SPREJETIH KANDIDATOV:

- v prvem prijavnem roku bo potekal od 24. julija do najpozneje 17. avgusta 2023 (termin in način oddaje vpisne dokumentacije bo naveden v vabilu za vpis, ki ga boste prejeli po e-pošti). V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa.

- v drugem prijavnem roku bo potekal od 22. do 30. septembra 2023 (termin in način oddaje vpisne dokumentacije bo naveden v vabilu za vpis, ki ga boste prejeli po e-pošti). V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa.

- v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest bo potekal do 30. septembra 2023 (termin in način oddaje vpisne dokumentacije bo naveden v vabilu za vpis, ki ga boste prejeli po e-pošti). V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa.

Vpis bo v zgoraj zapisanih terminih potekal v referatu visoke šole, med 9.00 in 15.00.

Zaradi lažje organizacije dela študente naprošamo za predhodno najavo za vpis preko E pošte: info@vsgrm.unm.si


Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

Navodila za oddajo zahtevanih prilog in odprava tehničnih in drugih težav v postopku oddajanja prilog
V primeru, da ima kandidat/-ka tehnične in druge težave z oddajanjem zahtevanih prilog na spletnem portalu eVŠ, naj to sporoči na prvi nivo pomoči prijaviteljem na e-naslov ekc@gov.si (upoštevati je treba, da bo prošnja za pomoč obravnavana v času uradnih ur), saj v nasprotnem primeru pritožbe zaradi tehničnih težav pri oddaji zahtevanih prilog ne bodo upoštevane. Vsak kandidat/-ka lahko pri eni prilogi odda največ tri (3) priponke, velikost posamezne priponke pa je največ 5 MB.

Podrobnejša navodila (pisna in video) za oddajo prilog na spletnem portalu eVŠ so dostopna na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-i.-stopnjo.

VSEBINSKA VPRAŠANJA GLEDE PRIJAVE
Pokličite v referat VŠ Grm Novo mesto na 07 39 34 706, pišite na info@vsgrm.unm.si ali se osebno oglasite v referatu vsak delavnik med 7. in 15. uro.

RAZPIS ZA VPIS
3. februarja 2023 je izšel Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske program v študijskem letu 2023/2024:
Razpis Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto za vpis s številom vpisnih mest
Skupni, uvodni del (skupne določbe za vpis)
Rokovnik prijavno- sprejemnega postopka v 2023/2024 za vpis v 1. letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
Število razpisanih prostih vpisnih mest za vpis v 1. letnik za Slovence in tujce iz EU
Vpisna mesta za vpis v višji letnik
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva
Vpisna mesta za tujce, ki prihajajo iz držav, ki niso članice Evropske unije
Vpisna mesta za vzporedni študij

Predstavitveni video o šoli si lahko ogledate tukaj (klik).

#Diplomant #ElektronskaVloga #GrmNovoMesto #InženirUpravljanja #IzredniŠtudij #PlačiloŠolnine #PrijavniRoki #ŠtudijskoLeto #UpravljanjePodeželja #VisokaŠola