Članek
Erasmus+
Objavljeno Mar 01, 2023

Mednarodno sodelovanje / International cooperation

INTERNATIONAL OFFICE

izr. prof. dr. Andrej Lisec
Telefon: 00386 41925368
E: andrej.lisec@vsgrm.unm.si

ERASMUS LISTINA ZA TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE
Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto je pridobila Erasmus listino za terciarno izobraževanje 2021-2027 (ECHE) 26. februarja 2021.

Erasmus ID koda: SI NOVO-ME12
Erasmus listina za terciarno izobraževanje 2021-2027
Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto je pridobila Erasmus listino za terciarno izobraževanje 2014-2020 (ECHE) 1. decembra 2014.
Erasmus listina za terciarno izobraževanje 2014-2020 (269942-EPP-1-2015-1-SI-EPPKA3-ECHE)
Erasmus Policy Statement (EPS)

Podpisani bilateralni sporazumi v okviru Erasmus+ z inštitucijami
SZECHENYI ISTVAN EGYETEM, Gyor, Madžarska
TECHNICAL UNIVERSITY OF VARNA, Bolgarija
University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Slovaška

Program ERASMUS+ podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Ponuja možnost, da del študijskih obveznosti opravite na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav in pridobite finančno pomoč. V okviru programa imate plačane stroške izobraževanja v tujini ter zagotovljeno priznanje opravljenih obveznosti v tujini.

VŠ Grm Novo mesto se je kot podpisnica ECHE listine zavezala k enaki obravnavi in zagotavljanju enakih možnosti udeležencem mobilnosti iz različnih okolij, tudi posameznikom s posebnimi potrebami (za udeležence, študente, mlade diplomante in osebje s posebnimi potrebami). V okviru programa Erasmus+ so tako udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oziroma posebne programe. Med posebne potrebe se ne uvrščajo udeleženci mobilnosti iz okolij z manj možnostmi (ekonomski razlogi). Za več informacij se oglasite v referatu visoke šole.

Mobilnost študentov
Mobilnost študentov poteka v obliki:
- mobilnost za namen študija na visokošolski instituciji v eni izmed partnerskih držav, v obdobju od 3 do 12 mesecev,
- mobilnost za namen prakse v eni od programskih držav v trajanju od 2 do 12 mesecev (spletni portal za izmenjavo, informacij o praksah)

Študent lahko izvede do 12 mesecev mobilnosti na akademski cikel (tj. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija, itd.). Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in usposabljanja. Poleg tega se lahko »mladi« diplomanti udeležijo usposabljanja, vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani njihove matične institucije v času zadnjega leta študija, prav tako mora biti njihovo usposabljanje izvedeno v 12 mesecih po zaključeni diplomi.

Dokumenti za mobilnost:
- Pravilnik za mobilnost študentov in zaposlenih,
- Razpis za praktično usposabljanje študentov v okviru programa Erasmus+,

- Obrazec - prijava Erasmus+ mobilnost študentov,
- študentska listina.

Arhivi razpisov:

- Razpis za praktično usposabljanje študentov v okviru programa Erasmus+2020-2022 (arhiv),
- Razpis za praktično usposabljanje študentov v okviru programa Erasmus+ 2019-2021 (arhiv),
- Razpis za praktično usposabljanje študentov v okviru programa Erasmus+ 2018-2020 (arhiv),
- Razpis za praktično usposabljanje študentov v okviru programa Erasmus+ 2018-2020 (popravek zneskov dotacije na dan za dneve mobilnosti) (arhiv),
- Razpis za praktično usposabljanje študentov v okviru programa Erasmus+ 2017-2019 (arhiv),
- Razpis za praktično usposabljanje študentov v okviru programa Erasmus+ 2016-2018 (arhiv),
- Razpis za praktično usposabljanje študentov v okviru programa Erasmus+ 2015-2016 (arhiv).

Več o pravilih izmenjav, ki veljajo za vse članice EU, najdete v brošuri za študente.

Online Linguistic Support (OLS)
Študenti Erasmus+ imajo v času izmenjave možnost uporabe Online Linguistic Support (OLS) Evropske agencije EACEA študentom (več).
Udeleženci mobilnosti se s podpisom sporazuma o dotaciji zavežejo, da bodo izvedli OLS preverjanje (pred in ob zaključku obdobja mobilnosti) ter da bodo sledili OLS jezikovnemu tečaju, v kolikor jim bo dodeljen. Visoka šola zagotavlja koriščenje licenc in si po svojih najboljših močeh prizadeva, da izbrani udeleženci uporabijo vse dodeljene licence. Upravičenci upoštevajo navodila za uporabo OLS, ki jih je zagotovil ponudnik storitev.

Mobilnost osebja
Mobilnost osebja poteka v obliki:
- mobilnosti osebja z namenom poučevanja na visokošolski instituciji v tujini
- mobilnost osebja z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) pri ustrezni organizaciji v tujini.

Pridobljena sredstva so namenjena mobilnosti zaposlenega pedagoškega kot tudi ne-pedagoškega osebja na visokošolski instituciji. Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti. Obvezni del mobilnosti učnega osebja je izvedba najmanj 8 ur poučevanja na teden.

Dokumenti za mobilnost:
- Pravilnik za mobilnost študentov in zaposlenih,
- Razpis za mobilnost osebja za namene poučevanja in usposabljanja v okviru programa Erasmus+ 2020-2022.
- obrazec za prijavo.

Arhiv razpisov:
- Razpis za mobilnost osebja za namene poučevanja in usposabljanja v okviru programa Erasmus+ 2019-2021 (arhiv),
- Razpis za mobilnost osebja za namene poučevanja in usposabljanja v okviru programa Erasmus+ 2018-2020 (arhiv),
- Razpis za mobilnost osebja za namene poučevanja in usposabljanja v okviru programa Erasmus+ 2018-2020-popravek (popravek, zneskov dnevnih dotacij). (arhiv),
- Razpis za mobilnost osebja za namene poučevanja in usposabljanja v okviru programa Erasmus+ 2017-2019 (arhiv),
- Razpis za mobilnost osebja za namene poučevanja in usposabljanja v okviru programa Erasmus+ 2016-2018 (arhiv),
- Razpis za mobilnost osebja za namene poučevanja in usposabljanja v okviru programa Erasmus+ 2015-2016 (arhiv).


OPRAVLJENE IZMENJAVE ŠTUDENTOV

Katja Keržič, 2019
Študentka Katja Keržič je opravila Erasmus+ izmenjavo v organizaciji C.A.R.A.H. v Belgiji.
Foto utrinki:

Jan Tomšič, 2017
V poletju 2017 sem v okviru programa Erasmus+ preživel 2 meseca v Granadi, mestu na jugu Španije. Tam sem delal za organizacijo Europroyectos kot asistent za študente. Tekom mojega časa tam sem spoznal drugačno kulturo, se naučil govoriti špansko, pridobil delovne izkušnje in našel nove prijatelje. Priporočam tudi bodočim študentom, da razmislijo o tej možnosti in gredo delat v tujino, saj je to res nepozabna izkušnja, priložnost, ki se jo splača izkoristiti.
Foto utrinki:

Katja Žagar, 2016
Poročilo si lahko preberete tukaj.
Foto utrinki:

OPRAVLJENE IZMENJAVE OSEBJA

29. 5. - 30. 5. 2019, Kmečka izobraževalna skupnost in partnerji, Avstrija (usposabljanje osebja)
Od 29. 5. do 30. 5. 2019 so se predavatelji, strokovno administrativno in projektno osebje VŠ GRM Novo mesto udeležili strokovne ekskurzije v okviru projekta Erasmus+ - usposabljanje vodstva šole in strokovnih sodelavce v Avstriji (Kmečka izobraževalna skupnost – KIS). Aktivnosti mobilnosti osebja z namenom strokovnega usposabljanja so bile usmerjene v oglede dobrih praks s področja ekološke pridelave, pridelave senenega mleka in iskanja novih modelov trženja ter menedžmenta kmetijskih gospodarstev. Odličen primer dobrih praks smo doživeli tudi na inovativni turistični destinaciji Vulkanland v Avstriji, Vzhodni Štajerski, ki se je s premišljeno politiko razvoja razvila v izjemno prepoznavno turistično regijo. Razvila je raznoliko ponudbo, gostom se predstavlja kot dežela dobrega počutja z neokrnjeno naravo, izbrano kulinariko in bogato tradicijo. Udeleženci so se preko aktivnosti seznanili s številnimi primeri dobrih praks, pridobili ali okrepili partnerske vezi s tujimi inštitucijami (KIS in njegovi partnerji), pridobili so nova spoznanja s področja vodenja ekološke kmetijskega gospodarstva, izboljšali znanje tujega jezika ter socialne in kulturne kompetence (slovenske kmetije v Avstriji). Posredni rezultat in vpliv mobilnosti osebja je bil tudi zvišanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in dvig socialne dimenzije visokega šolstva ter, tako kot mobilnost študentov, pomeni za študente, ki na izmenjavo v tujino ne morejo, priložnost, da mednarodno izkušnjo doživijo preko izkušnje mobilnosti njihovih predavateljev ali kolegov. Dolgoročne koristi izmenjave osebja povečajo zadovoljstvo osebja, nadaljnje karierne možnosti, pridobitev novih kompetenc, znanj in spretnosti, prenos znanja, spretnosti in kompetenc na študente na domači instituciji ter deljenje informacij s kolegi na VŠ Grm Novo mesto - internacionalizacija.

#grmnovomesto #Študij #visokasolagrm