Članek
Teme diplomskih nalog
Objavljeno Mar 01, 2023

Predlogi tematik za diplomska dela, mentorica izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše:
- Strategija razvoja podeželskega turističnega prostora
- Izzivi razvoja trajnostnega turizma na podeželju
- Vzpostavitev in trženje inovativnega integralnega turističnega proizvoda
- Izzivi in trendi v destinacijskem menedžmentu na podeželju
- Vloga in pomen turistične dejavnosti v občini/regiji
- Analiza turistične ponudbe v občini/regiji in možnosti za njeno nadgradnjo
- Priložnosti turizma in rekreacije na podeželju
- Načrtovanje turistične ponudbe na podeželju
- Razvoj in priložnosti dopolnilnih in dodatnih turističnih dejavnosti
- Percepcija sodelovanja lokalnega prebivalstva in turistov
- Oblikovanje zgodb v turistični ponudbi podeželskega prostora
- Nove paradigme doživetij v turizmu
- Organizacija atraktivne prireditve na podeželju
- Vključevanje naravne/kulturne dediščine v turistično promocijo lokalnega okolja
- Priložnosti razvoja turističnih kmetij, zidanic, kampov, glampingov, postajališč za avtodome


Predlogi tematik za diplomska dela, mentorja doc. dr. Franca Brcarja:
- Menedžment kakovosti v kmetijstvu
- Kvalitativne in kvantitativne raziskovalne metode v kmetijstvu

#grmnovomesto #Študij #visokasolagrm