Članek
3. letnik
Objavljeno Mar 01, 2023

3. LETNIK, PREDMETI

1. Kmetijska politika (Obvezni predmet, UP_VS_41)
2. Biotehnologija in genetika (Obvezni predmet, UP_VS_25)
3. Celovita kakovost in poslovna odličnost (Obvezni predmet, UP_VS_26)
4.-9. Izbirni predmeti

10. Prostoizbirni predmet
11. Diplomsko delo

Nabor izbirnih predmetov

Upravljanje in načrtovanje logističnih procesov (UP_VS_27)
Kvantitativne metode (UP_VS_28)
Zdravilne in aromatične rastline (UP_VS_29)
Ekološko kmetijstvo (UP_VS_30)
Gospodarjenje s kmetijskim prostorom (UP_VS_31)
Gospodarjenje z gozdom in ekosistemi (UP_VS_32)
Obnovljivi viri energije (UP_VS_33)
Učinkovita raba energije (UP_VS_34)
Čebelarstvo (UP_VS_35)
Športna konjereja (UP_VS_36)
Ekoremediacije (UP_VS_37)
Gojenje in uporaba koristnih organizmov (UP_VS_38)
Doživetja v turizmu (UP_VS_39)
Načrtovanje turistične ponudbe (UP_VS_40)

IZVEDBA IZBIRNIH PREDMETOV V 3. LETNIKU V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024
Izbirni predmet 1 (zimski/poletni semester): Zdravilne in aromatične rastline
Izbirni predmet 2 (zimski/poletni semester): Ekološko kmetijstvo
Izbirni predmet 3 (zimski/poletni semester): Gospodarjenje z gozdom in ekosistemi
Izbirni predmet 4 (zimski/poletni semester): Obnovljivi viri energije
Izbirni predmet 5 (zimski/poletni semester): Učinkovita raba energije
Izbirni predmet 6 (zimski/poletni semester): Športna konjereja
Izbirni predmet 7 (zimski/poletni semester): Ekoremediacije
Izbirni predmet 8 (zimski/poletni semester): Gojenje in uporaba koristnih organizmov
Izbirni predmet 9 (zimski/poletni semester): Doživetja v turizmu


DIPLOMSKO DELO
Diplomsko oziroma magistrsko nalogo lahko prijavi študent, ki je vpisan v ustrezni program visoke šole. Študent prijavi temo v študentskem referatu s tem, da predloži pravilno izpolnjen obrazec OBR-VŠ-GRM-011.

Teme nalog lahko predlagajo:
- visokošolski učitelji, ki so člani akademskega zbora visoke šole,
- gostujoči visokošolski učitelji,
- podjetja, organizacije in druge institucije, ki sodelujejo z visoko šolo in katerih teme so povezane z njihovimi konkretnimi problemi oziroma problemi gospodarske panoge ali družbenih služb,
- študenti v soglasju s potencialnim mentorjem.

Več si lahko preberete v Pravilniku o diplomski in magistrski nalogi.

#grmnovomesto #ProgramUpravljanjePodeželja #Študij #visokasolagrm