Icon bars
Članek
2. letnik
Objavljeno Mar 01, 2023

2. LETNIK, UČNE ENOTE

1. Izbirni strokovni predmet 1
2. Fiziologija in prehrana rastlin (Obvezni predmet, UP_VS_13)
3. Izbirni strokovni predmet 2
4. Upravljanje z divjadjo in gozdom (Obvezni predmet, UP_VS_14)
5. Strokovna praksa 1 (Obvezni predmet, UP_VS_15)
6. Agroživilska kemija (Obvezni predmet, UP_VS_16)
7. Prostorsko in urbanistično načrtovanje podeželja (Obvezni predmet, UP_VS_17)
8. Izbirni strokovni predmet 3
9. Urejanje kmetijskih zemljišč (Obvezni predmet, UP_VS_18)
10. Strokovna praksa 2 (Obvezni predmet, UP_VS_15)

IZBIRNI STROKOVNI PREDMET 1 – Študent izbere izbirni strokovni predmet iz seznama:
1. Pridelovanje poljščin in vrtnin (UP_VS_19) ali
2. Sadjarstvo in vinogradništvo (UP_VS_20)

IZBIRNI STROKOVNI PREDMET 2 - Študent izbere izbirni strokovni predmet iz seznama:
1. Turizem na podeželju (UP_VS_21) ali
2. Dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju (UP_VS_22)

IZBIRNI STROKOVNI PREDMET 3 - Študent izbere izbirni strokovni predmet iz seznama:
1. Vinarstvo (UP_VS_23) ali
2. Kultura in način prehranjevanja (UP_VS_24)

NAPREDOVANJE V 3. LETNIK

Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent/ka opraviti vse obveznosti iz prvega letnika (tudi morebitne diferencialne izpite) in najmanj 45 ECTS iz drugega letnika ter opraviti vse obveznosti Strokovne prakse.

VŠ Grm Novo mesto lahko študentu odobri napredovanje v višji letnik tudi če ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu.

Študentu/ki se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:
- se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik
- iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra
- študentka v času študija rodi.

#grmnovomesto #ProgramUpravljanjePodeželja #Študij #visokasolagrm