• By david
 • 16. aprila 2024
 • No Comments

Inštitut za upravljanje podeželja

​Inštitut za upravljanje podeželja z istoimensko ožjo raziskovalno skupino deluje v okviru Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto.

Predstojnica Inštituta za upravljanje podeželja:

izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si; +386 41322900


Ustanovitev Inštituta za Upravljanje podeželja je bila potrjena na 4. redni seji Senata Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto dne 26. 3. 2015. Raziskovalna skupina je bila vpisana z evidenčno številko: 3505-001 z dne 7. 4. 2015 in pod zaporedno številko 3505 istega dne tudi sam zavod v t. i. evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Inštitut je bil ustanovljen z namenom ustvarjanja novih temeljnih in aplikativnih znanj s področij upravljanja podeželja ter za prenos teh znanj z namenom izboljšanja kakovosti življenja na podeželju. To bomo dosegli z raziskavami, projekti, konferencami, posveti, usposabljanjem študentov in zaposlenih …

V študijskem letu 2022/2023 imamo namen povečati število članov v raziskovalni skupini, saj se bo potrebno v večji meri osredotočiti na področje raziskovalnega in razvojnega dela. Zavedamo se pomena raziskovalnih projektov in razpisov, katere sproti preverjamo. Sledimo tudi objavam Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) glede raziskovalnih razpisov in v primeru primernega razpisa preverimo možnost prijave na razpis. Med našimi sodelavci je kar nekaj zelo uspešnih zunanjih visokošolskih učiteljev, ki pa ne morejo biti člani raziskovalne skupine, ker niso zaposleni (v delovnem razmerju) na VŠ Grm Novo mesto.
Inštitut za upravljanje podeželja sledi Politiki odličnosti Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, njenemu poslanstvu, vrednotam in viziji. Najpomembnejša strateška usmeritev Inštituta za upravljanje podeželja pa je odličnost aplikativnega raziskovalnega dela.

V okviru Inštituta smo ustanovili znanstveno-strokovno revijo Journal of Landscape Governance, oblikovali navodila glede pisanja prispevkov in izdajanja revije, pravilnik in cenik o založniški dejavnosti, nadalje smo spremljali različne razpise.. Avtorjem člankov v reviji zagotavljamo redne vpise v bibliografske baze podatkov. Nadaljnji cilj revije je vpis v mednarodne baze podatkov.

Inštitut in VŠ GRM sta vseskozi od ustanovitve obeh vključena v različne aplikativne raziskovalne projekte, spodaj navajamo nekaj najpobmembnejših. Podrobnosti glede projektnega dela so na voljo pod zavihkom projekti.

 • Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov z načrtno odbiro plemenskih svinj in merjascev, nosilec: Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, čas ozvedbe od 12. 5. 2023 do (projekt v teku) – sofinanciranje, AKTRP – projekti Evropskega inovativnega partnerstva – EIP2023.
 • EKO VERIGA SEMEN, nosilec: LAS DBK, čas izvedbe od 14. 6. 2022 do (projekt v teku) – sofinanciranje iz sklada Skupnih projektov LAS.
 • VERIGA EKO ZELIŠČ OD DOLENJSKE DO KRASA, nosilec: LAS DBK, čas izvedbe od 14. 6. 2022 do (projekt v teku) – sofinanciranje iz sklada Skupnih projektov LAS.
 • Kooperativno kmetijstvo LAS DBK (CAR) nosilec: VŠ Grm Novo mesto, čas izvedbe od 1. 3. 2022 do (projekt v teku) – sofinanciranje-projekti LAS DBK.
 • Poslovni model: Razvoj mreže sommelierjev nosilec: VŠ Grm Novo mesto, čas izvedbe od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2022- sofinanciranje-projekti LAS DBK.
 • Model certificiranja slovenske zelenjave, nosilec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, čas izvedbe od 1. 1. 2019 do 1. 1. 2021.
 • Odpadna plastična folija s podeželja v Republiki Sloveniji, nosilec: VŠ Grm Novo mesto, čas izvedbe od 2018 do 2020, financiranje – projekti z gospodarstvom, Hofer, d.o.o.
 • Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2017-2018: Kreativne rešitve bivanja in oskrbe starejših oseb, nosilec: VŠ Grm Novo mesto, čas izvedbe od 16. 6. 2018 do 15. 9. 2018, financiranje iz EU socialnega sklada – Ministrvo za šolstvo in šport.
 • Odprta akademija za inovativni turizem: nosilec: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, čas izvedbe od 7. 6. 2017 do 31. 8. 2018 – sofinanciranje-projekti LAS DBK.
 • Mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot: Direkt s kmetije, nosilec: VŠ Grm, čas izvedbe od 1. 9. 2017 do 28. 9. 2018, sofinanciranje projekti LAS DBK.
 • Po kreativni poti do praktičnega znanja 2016; Kakovostna lokalna hrana za večji turizem, nosilec: Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, čas izvedbe od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017, financiranje iz EU socialnega sklada – Ministrvo za šolstvo in šport.
 • Po kreativni poti do praktičnega znanja 2016; Industrija 4.0, razvoj delavnic za mladino, nosilec: Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, čas izvedbe od 1. 3. 2017 do 31. 7. 2017, financiranje iz EU socialnega sklada – Ministrvo za šolstvo in šport.
 • Po kreativni poti do praktičnega znanja 2015; Distribucija lokalno pridelane hrane od vrat do vrat, nosilec: Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, čas izvedbe od 1. 3. 2015 do 31. 7. 2015, financiranje iz EU socialnega sklada – Ministrvo za šolstvo in šport.
 • Dolenjsko čebelarsko središče Petra Pavla Glavarja, nosilec: Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja, čas izvedbe od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2014 – financiranje iz sklada Leader projektov.
Skip to content