O VŠ Grm‎ > ‎

Organiziranost

Dekan
Doc. dr. Jože Podgoršek
E-pošta: joze.podgorsek (at) vsgrm.unm.si
Telefon: 031 376 336

Prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo
doc. dr. Mateja Colarič Bajc

Prodekanja za izobraževanje
Meta Vidiček, pred.

Senat VŠ Grm Novo mesto
 • doc. dr. Jože Podgoršek
 • prof. ddr. Janez Usenik
 • izr. prof. dr. Marjan Ravbar
 • doc. dr. Julij Nemanič
 • doc. dr. Alenka Divjak
 • doc. dr. Lea Kužnik
 • doc. dr. Mateja Colarič Bajc
 • Marjan Maučec, mag., pred.
 • Luka Novak
 • Matej Vogrinc
Komisije Senata:

Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ)
- predsednica po položaju prodekanje
- doc. dr. Lea Kužnik
- Urša Kutnar, predstavnik študentov

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD)
- predsednica po položaju prodekanje
- izr. prof. dr. Marjan Ravbar
- doc. dr. Julij Nemanič

Komisija za izvolitve v nazive (KIN)
- predsednik po položaju dekana
- Barbara Turk, pred.
- Meta Vidiček, pred.

Komisija za kakovost in evalvacije (KKE)
- predsednik: Marjan Maučec, mag., pred.
- dr. Marija Turnšek Mikačić, pred.
- Elena Shikhmirzaeva, predstavnica študentov

Komisija za založniško dejavnost (KZD)
- predsednica po položaju prodekanje
- prof. ddr. Janez Usenik
- dr. Tit Turnšek, pred.

Upravni odbor
 • Tone Hrovat
 • Vida Hlebec
 • France Absec
 • Igor Hrovatič
 • Aljaž Novak
 • Miro Škufca
 • prof. ddr. Janez Usenik
 • Julijana Andrejčič
 • Tina Brulc, predstavnica študentov

Akademski zbor

Akademski zbor visoke šole sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na podlagi pogodbenega razmerja z visoko šolo. Pri delu Akademskega zbora visoke šole sodelujejo tudi predstavniki študentov visoke šole.

Predsednik: prof. ddr. Janez Usenik


Študentski svet
 • Luka Novak
 • Matej Vogrinc
 • Urša Kutnar
 • Tina Brulc
 • Alja Cujnik
 • Klemen Barbo
 • Elena Shikhmirzaeva