O VŠ Grm‎ > ‎

Organiziranost

Dekanja
Izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

Prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo
dr. Mateja Colarič Bajc, VP

Senat VŠ Grm Novo mesto
 • Izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
 • doc. dr. Franc Brcar
 • Janko Rode, VP
 • doc. dr. Julij Nemanič
 • doc. dr. Alenka Divjak
 • dr. Vida Čadonič-Špelič, pred.
 • dr. Mateja Colarič Bajc, VP
 • dr. Marjan Maučec, VP
 • Manca Kavšček
 • Milan Bizjan
Komisije Senata:

Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ)
 • dr. Mateja Colarič Bajc, VP
 • Simon Janša, pred.
 • Manca Kavšček predstavnica študentov
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD)
 • izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
 • dr. Mateja Colarič Bajc, VP
 • doc. dr. Franc Brcar

Komisija za izvolitve v nazive (KIN)
 • izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
 • doc. dr. Alenka Divjak
 • Barbara Turk, pred.

Komisija za kakovost in evalvacije (KKE)
 • dr. Marjan Maučec, VP
 • doc. dr. Marija Turnšek Mikačić
 • Milan Bizjan, predstavnik študentov
Komisija za založniško dejavnost (KZD)
 • dr. Mateja Colarič Bajc, VP
 • izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
 • doc. dr. Uroš Pinterič

Upravni odbor
 • Tone Hrovat
 • Vida Hlebec
 • France Absec
 • Igor Hrovatič
 • Aljaž Novak
 • Miro Škufca
 • doc. dr. Alenka Divjak
 • Julijana Andrejčič
 • Manca Kavšček, predstavnica študentov

Akademski zbor

Akademski zbor visoke šole sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na podlagi pogodbenega razmerja z visoko šolo. Pri delu Akademskega zbora visoke šole sodelujejo tudi predstavniki študentov visoke šole.

Predsednik: doc. dr. Jože Podgoršek

Predstavniki študentov:
 • Manca Kavšček
 • Milan Bizjan
 • Kristina Kovač
 • Simona Šterk
 • Jan Kozjek
 • Julija Lazar
 • Klemen Urško

Študentski svet
 • Manca Kavšček, predsednica
 • Milan Bizjan, namestnik predsednice
 • Kristina Kovač
 • Simona Šterk
 • Jan Kozjek
 • Julija Lazar
 • Klemen Urško

Inštitut za upravljanje podeželja
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše