O VŠ Grm‎ > ‎

Organiziranost

Dekanja
doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

Prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo
dr. Mateja Colarič Bajc, viš. pred.

Senat VŠ Grm Novo mesto
 • doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
 • prof. ddr. Janez Usenik
 • izr. prof. dr. Marjan Ravbar
 • doc. dr. Julij Nemanič
 • doc. dr. Alenka Divjak
 • doc. dr. Tit Turnšek
 • dr. Mateja Colarič Bajc, viš. pred.
 • Marjan Maučec, mag., viš. pred.
 • Katja Keržič
 • Matej Vogrinc
Komisije Senata:

Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ)
- Meta Vidiček, viš. pred., predsednica po položaju prodekanje
- Barbara Turk, pred. 
- Urša Kutnar, predstavnik študentov

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD)
- dr. Mateja Colarič Bajc, viš. pred., predsednica po položaju prodekanje
- izr. prof. dr. Marjan Ravbar
- doc. dr. Julij Nemanič

Komisija za izvolitve v nazive (KIN)
- doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
- doc. dr. Alenka Divjak
- Barbara Turk, pred.

Komisija za kakovost in evalvacije (KKE)
- predsednik: Marjan Maučec, mag., viš. pred.
- doc. dr. Marija Turnšek Mikačić
- Klemen Metelko, predstavnik študentov

Komisija za založniško dejavnost (KZD)
- dr. Mateja Colarič Bajc, viš. pred., predsednica po položaju prodekanje
- prof. ddr. Janez Usenik
- doc. dr. Tit Turnšek

Upravni odbor
 • Tone Hrovat
 • Vida Hlebec
 • France Absec
 • Igor Hrovatič
 • Aljaž Novak
 • Miro Škufca
 • prof. ddr. Janez Usenik
 • Julijana Andrejčič
 • Valeria Natja Umek, predstavnica študentov

Akademski zbor

Akademski zbor visoke šole sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na podlagi pogodbenega razmerja z visoko šolo. Pri delu Akademskega zbora visoke šole sodelujejo tudi predstavniki študentov visoke šole.

Predsednik: prof. ddr. Janez Usenik

Predstavniki študentov:
 • Klemen Barbo
 • Klemen Metelko
 • Katja Keržič
 • Primož Janc
 • Urša Kutnar
 • Matej Vogrinc
 • Valeria Natja Umek

Študentski svet
 • Urša Kutnar, absolventka, predsednica
 • Klemen Barbo, 3. letnik, 
 • Klemen Metelko, 2. letnik,
 • Katja Keržič, 2. letnik,
 • Primož Janc, 2. letnik, 
 • Matej Vogrinc, absolvent in  
 • Valeria Natja Umek, 2. letnik.

Inštitut za upravljanje podeželja
doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše