O VŠ Grm

Nagovor prvega dekana VŠ Grm Novo mesto

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je ena izmed novo nastajajočih visokošolskih zavodov, ki ga umeščamo med institucije, ki želijo(mo) nekaj novega v slovenskem izobraževalnem prostoru. Pa ne le zaradi izobraževanja, temveč zaradi potreb po novih znanjih, novih interakcij med različnimi področji. Potrebe podeželskega prostora po novih znanjih smo prepoznali tudi mi, zato smo zgradili nov visokošolski študijski program Upravljanje podeželja. Ob pregledu predmetnika in kompetenc diplomanta se bo verjetno marsikdo vprašal, kaj imajo skupnega tako različne panoge, kot je kmetijstvo in energetika, razvoj podeželja in logistika, varstvo narave in novi izzivi na podeželju ipd. Pa še kako to spada skupaj. Energetika na podeželju pridobiva na pomenu skupaj z obnovljivimi viri energije, saj je na podeželju izreden potencial idealnih streh za postavitev sončnih elektrarn, na razpolago je neizkoriščena biomasa. Zaradi teh izzivov in tudi novih načinov pridelave, predelave in trženja hrane potrebujemo nove logistične procese in poti. Z zavezo po trajnostnem gospodarjenju z naravnimi viri moramo varovati krajino in naravo in ob tem iskati nove priložnosti za razvoj podeželja. Kot vidite, na podeželski prostor gledamo kot na neskončno širok prostor narave, dela, izkoriščanja naravnih virov ob hkratnem varovanju tega prostora. In ta naš pogled se zrcali tudi v programu, predmetniku in pri izboru predavateljev.

Spoštovane študentke, cenjeni študentje, 

Ob misli na Vaš jutri smo si pred leti zadali nalogo, da pripravimo študijski program, ki bo odgovoril na Vaša vprašanja in potrebe lokalnega okolja. Izredno širok program Upravljanje podeželja z veliko izbire znotraj njega Vam omogoča študij po Vaši izbiri in Vaši poti. Predavatelji Vam bomo tekom celotnega študija stali ob strani, Vas spodbujali k raziskovalnemu delu, Vas vključevali v vodstvene strukture zavoda. Postajate del Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in skupaj z Vami smo ponosni na to. Skupaj z Vami se bomo veselili Vaših uspehov, Vaših diplom in Vam stali ob strani tudi tedaj, ko Vam bo najtežje. Zavedamo se, da ste mladostno razigrani in navihani, vendar polni raziskovalnega duha, vprašanj in idej. Zato Vas tekom študija ne bomo spreminjali, temveč Vas vodili do odgovornega razmišljanja in prevzemanja odgovornosti. Že sedaj se veselim prvega diplomanta, ki bo diplomiral po programu Upravljanje podeželja in bom skupaj z Vami ponosen nanj, na njegove dosežke. Kot dekan te visoke šole se bom skupaj z akademskim zborom trudil za Vas in vas vodil po poti dozorevanja. Zato nam dajte priložnost in se vključite v pedagoško in raziskovalno dejavnost Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

prvi dekan VŠ GRM Novo mesto
doc. dr. Jože Podgoršek


Osnovni podatki o VŠ Grm >>

Organiziranost >>

Katalog dokumentov >>