O VŠ Grm

Nagovor dekanje Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto

»Ena temeljnih značilnosti sodobnega poslovnega sveta je,

da postaja znanje vse dragocenejše.«

(Stephane Garelli)


V naši zavestni premišljevalnosti, samozavedanju in samopreseganju po naravi sami odpiramo vedno nova in prostrana obzorja s pogledom naprej, proti neskončnosti. Prihodnost pripada razmišljajočim, drznim, sposobnim in motiviranim posameznikom. Pri tem postajajo znanje, inovativnost in odličnost zmagovalni odtenki v globalni konkurenci ter odgovor na nenehne spremembe, ki so postale edina stalnica v poslovnem svetu. S procesom izobraževanja, razvojnimi, projektnimi, raziskovanimi, aplikativnimi in znanstvenimi usmeritvami umešča prispevke v zakladnico stroke in znanosti v podeželski prostor Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, usmerjena v trajnostni razvoj slovenskega podeželja in ustvarjanje spodbud za napredek z osnovo ohranjanja tradicije, pod sloganom »S tradicijo v napredno podeželje«. PODEŽELJE je začetek vsega - je izzivov in priložnosti poln prostor, kjer pridelamo hrano in pijačo za življenje, pridobimo energijo, uporabljamo infrastrukturo, preživimo prosti čas ... Če hočemo ohraniti vitalen podeželski prostor in njegovo atraktivnost, moramo biti zavezani k tradiciji, hkrati pa ga narediti modernega in inovativnega, saj ob intenzivnih spremembah v prostoru, podnebju in družbi dobiva novo vlogo in pomen. Povečati je potrebno produktivnosti, ohranjati kulturno krajino ter njegovo avtentičnost in identiteto.

Na podeželskem več funkcijskem prostoru pestrega dogajanja in doživetij, ki ga nenehno vrti in obrača sodobni čas, ste mladi, vsak posebej in vsi skupaj, vaše osebne in medsebojne interakcije ter prizadevanja za doseganje trajne rasti in ustvarjalne zmogljivosti. Pot iskanja ustvarjalnosti, upravljanja in osebne odličnosti se začne znotraj vsakega od vas. Za življenjske procese je značilno kroženje, od materij, preko življenja, do uma, evolucije in involucije, kjer se z različnimi vrednotami, silami in energijami v misleča okolja sprožajo valovanja in tokovi hitrih sprememb v načinu življenja, povečani mobilnosti, digitalizacji, komunikacijskih kanalih ter porastu materialnega standarda. V teh okoljih so postavljeni kažipoti, ki usmerjajo na poti od tradicije k sodobnosti, od lokalnega h globalnemu, pri čemer so merila jasna in utemeljena, izbira pa zelo težavna, a dragocena kot pravkar izbrušeni diamanti.

Ravno pridobivanje znanja je portfelij in tista vztrajna pot, ki nas bogati in pripelje do razumevanja dogajanja okoli nas, samozavesti, razsežnosti, karizmatičnosti, modrosti ter plemenitosti. Potrebe po spremembi vloge in sistemov znanja za razvoj slovenskega podeželja so precej izrazite, zato nenehno ustvarjamo pogoje za človeka, ki potrebuje kompetentno izobrazbo za poslovno pot v hitro razvijajočem se tretjem tisočletju. Smo del globalnega sveta, medkulturnih dimenzij, inovativnosti, informacijske družbe in družbe znanja. Vabljeni na Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, umeščeno v naravno okolje, ki udejanja politiko odličnosti in slovi po atraktivnem študijskem programu Upravljanje podeželja, kakovostnih predavateljih, individualnem pristopu do študentov, pestrih dogodkih, mreži soustvarjalcev iz lokalnega okolja ter bogatem poligonu strokovnih vsebin na Medpodjetniškem izobraževalnem centru ter razvojno raziskovalnih v laboratorijih in na Inštitutu za upravljanje podeželja.

izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

dekanja

 

Osnovni podatki o VŠ Grm >>

Organiziranost >>

Katalog dokumentov >>