Vpis

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto je samostojni visokošolski zavod. V študijskem letu 2022/2023 bo izvajala visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Upravljanje podeželja, ki se bo v celoti izvajal na sedežu zavoda, tako v obliki rednega (brezplačnega) in izrednega (plačljivega) študija. Diplomant dobi strokovni naziv diplomirani inženir upravljanja podeželja oz. diplomirana inženirka upravljanja podeželja. 

Prijavni roki in način prijave veljajo za prijavo za vpis v prvi letnik ter neposredno v drugi letnik po merilih za prehode v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Upravljanje podeželja.

ZA IZREDNI ŠTUDIJ nudimo zelo ugodno plačilo ŠOLNINE - do 10 obrokov. Več si preberite tukaj.

Prijavni roki

Kandidati se lahko na razpis za vpis prijavijo v treh prijavnih rokih:

1. prijavni rok: od 15. 02. 2021 do 18. 03. 2022

2. prijavni rok: od 19. 08. 2021 do 23. 08. 2022

3. prijavni rok: od 22. 09. 2022 do 23. 09. 2022


Način prijave

Pred prijavo svetujemo, da preberete navodila za izpolnjevanje prijave.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja: 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).  

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana do zaključka prijavnega roka na naslov:

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto
Sevno 13 
8000 Novo mesto

Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni in hkrati obveščeni o datumu vpisa. 


TEHNIČNA POMOČ PRI PRIJAVI

Za težave pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanje: 
Podpora SIGEN-CA, e-naslov: podpora-ca(at)gov.si, tel.: 01/4788 590

Za ostala tehnična vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge:
Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mvzt(at)gov.si


VSEBINSKA VPRAŠANJA GLEDE PRIJAVE

Pokličite v referat VŠ GRM Novo mesto na 07 39 34 706, pišite na info@vsgrm.unm.si ali se osebno oglasite v referatu vsak delavnik med 7. in 15. uro.

Celotni razpis najdete tukaj.

Sam vpis bo potekal v referatu/tajništvu šole, predvidoma septembra in v začetku oktobra 2021, med 9.00 in 16.00. Zaradi lažje organizacije študente naprošamo za predhodno najavo za vpis preko E pošte: info@vsgrm.unm.si


Predstavitveni video o šoli si lahko ogledate tukaj (klik).