Študij‎ > ‎

Urniki

URNIK 1. LETNIK VŠ GRM NOVO MESTO

 

Urnik za predmet:  POSLOVNI RAČUN IN STATISTIKA

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

16   10. 2017

 

 Prof. ddr. Janez Usenik

Predavanja

16.00

P4

Torek,

17.   10. 2017

16.00

P4

Četrtek,

19.10.2017

Matija Vidiček, pred.

Vaje

16:00

P4

Ponedeljek,

23.10.2017

16:00

P4

Četrtek,

26.10.2017

16:00

P4

 

IZPIT: Petek 17.11.2017 ob 16.00 v P4.


Urnik za predmet:  RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA V KMETIJSTVU

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Sreda,

08. 11. 2017

 

 Izr. prof. dr. Blaž Rodič

Konzultacije

16.00

RA3

Četrtek,

09. 11. 2017

16.00

RA3

IZPIT: Torek 21.11.2017 ob 16.00 v RA3.


Urnik za predmet:  TEMELJI EVROPSKEGA PRAVA

DATUM

PREDAVATELJ

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Petek,

17. 11. 2017 (po izpitu POSL. RAČ. IN STAT.)

Meta Vidiček, pred.

Konzultacije

17.15

P4

Sreda,

29. 11. 2017

16.00

P3

IZPIT: SREDA 13.12.2017 ob 16.00 v P4.

 

Urnik za predmet:  STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

04. 12. 2017

 Doc. dr. Alenka Divjak

Konzultacije

16.00

P4

IZPIT: Četrtek, 21.12.2017 ob 16.00 v P4.


Urnik za predmet:  TRAJNOSTNI RAZVOJ S POUDARKOM NA NARAVNIH VIRIH

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Sobota,

02. 12. 2017

 

 Doc. dr. Nataša Viršek Ravbar

Konzultacije

8.00

P4

Sobota,

16. 12. 2017

8.00

P4

IZPIT: Sobota 6.1.2018 ob 8.00 v P4.


Urnik za predmet:  CELOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Petek,

5   1. 2018

 

 Izr. prof. dr. Marjan Ravbar

 

 

 

 

 

Predavanja in vaje

16.00

P4

Četrtek

11. 1. 2018

16.00

P1

Petek,

12.1.2018

16.00

P1

Četrtek,

18.1.2018

16.00

P1

Petek,

19.1.2018

16.00

P1

IZPIT: Četrtek: 1.2.2018 ob 16.00 v P4.
IZPIT: četrtek, 26. 4. 2018 ob 16.00 v P4.


Urnik za predmet:  LOGISTIKA V KMETIJSTVU

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Četrtek

22. 3. 2018

Prof. dr. Robert Vodopivec

  Predavanja in vaje

16.00

P4

Sobota,

31.3.2018

8.00

P4

Četrtek,

5.4.2018

16.00

P4

IZPIT  1. rok: Sreda, 16. 5. 2018 ob 16.00 v P4.


Urnik za predmet:  ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

Četrtek,

15. 3. 2018

Marjan Maučec, pred.

Konzultacije

15.00 – 16.30

P4

Četrtek, 

22. 3. 2018

15.00 – 15.45

P4

IZPIT  1. rok: 26. 4. 2018 ob 15.00, P4


Urnik za predmet:  PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

Četrtek,

12. 4. 2018

prof. dr. Robert Vodopivec

Konzultacije

18.20 – 19.50

P4

naknadno

 

 

IZPIT  1. rok: Sreda, 24. 5. 2018 ob 16.15 v P4.


Urnik za predmet:  OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE      

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

Sreda,

18. 4. 2018

doc. dr. Jože Podgoršek

Predavanja in vaje

16.00 – 20.30

P4

Petek,

20. 4. 2018

16.00 –20.30

P4

IZPIT  1. rok: 25. 4. 2018, ob 15.00


Urnik za predmet:  OSNOVE ŽIVINOREJE

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

7. 5. 2018

dr. Vida Čadonič Špelič, VP; Barbara Turk, pred.

Predavanja in vaje

16.00 – 20.30

P4

Petek,

11. 5. 2018

16.00 –20.30

P4

IZPIT  1. rok: 23. 5. 2018, ob 16.00


URNIK 2. LETNIK VŠ GRM NOVO MESTO

 

Urnik za predmet:  FIZIOLOGIJA IN PREHRANA RASTLIN

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

9. 10. 2017

 

dr. Jože Podgoršek, VP

 

 

 

Predavanja in vaje

16:00

P4

Petek,

13. 10. 2017

16:00

P4

Petek,

20. 10. 2017

 

 

doc. dr. Mateja Colarič Bajc

 

 

16:00

P4

Sreda,

25. 10. 2017

16:00

P4

Petek,

27. 10. 2017

16:00

P4

 IZPIT: Petek, 10.11.2017, ob 16.00 v P4


Urnik za predmet:  PROSTORSKO IN URBANISTIČNO NAČRTOVANJE PODEŽELJA

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Petek,

24   11. 2017

 

 Izr. prof. dr. Marjan Ravbar

 

 

 

 

 

Predavanja in vaje

16.00

P4

Sreda,

29. 11. 2017

16.00

P4

Petek,

1.12.2017

16.00

P4

Petek,

8.12.2017

16.00

P4

Ponedeljek,

11.12.2017

16.00

P4


IZPIT: Torek 9.1.2018 ob 16.00 v P4.

IZPIT: četrtek, 26. 4. 2018 ob 16.00 v P4.


Urnik za predmet:  UPRAVLJANJE Z DIVJADJO IN GOZDOM

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Četrtek,

09. 11. 2017

 

 Izr. prof. Miha Adamič

Predavanje in vaje

16.00

P4

Četrtek,

16. 11. 2017

16.00

P4

Četrtek,

23. 11. 2017

16.00

P4

IZPIT: Četrtek 7. 12.2017 ob 16.00 v P4


Urnik za predmet:  IZBIRNI STROKOVNI PREDMET 1: PRIDELOVANJE POLJŠČIN IN VRTNIN

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

08. 1. 2018

 

 Doc. dr. Jože Podgoršek

Konzultacije

16.00

P4

Ponedeljek,

15. 1. 2018

16.00

P4

IZPIT: Ponedeljek 29.1.2018 ob 16.00 v P4.


Urnik za predmet : SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO (Izbirni strokovni predmet 1)

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Četrtek,

22. 2. 2018

Doc. Dr. Julij Nemanič

 

 

  Predavanja in vaje

16.00

P1

Četrtek,

15. 3. 2018

 

Doc. dr. Mateja Colarič Bajc

16.00

P1

Petek,

16.3.2018

  Doc. Dr. Julij Nemanič

16:00

P1

IZPIT: Petek, 30.3.2018 ob 16.00 


Urnik za predmet:  IZBIRNI STROKOVNI PREDMET 2: DODATNE IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Sreda,

07. 2. 2018

 

 Doc. dr. Marija Turnšek Mikačič

Konzultacije

16.00

P4

Sreda,

7. 3. 2018

16.00

P4

IZPIT: Sreda, 21.3.2018 ob 16.00 v P4.


Urnik za predmet:  IZBIRNI STROKOVNI PREDMET 2: TURIZEM NA PODEŽELJU 

DATUM

PREDAVATELJ

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Sreda,

7. 2. 2018

doc. dr. Lea Kužnik

Predavanja in vaje

16.00

P4

Sreda,

14. 3. 2018

16.00

P4

Sreda,

21. 3. 2018

16.45

P4

IZPIT  1. rok: 3. 4. 2018


Urnik za predmet:  AGROŽIVILSKA KEMIJA

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Petek,

16. 2. 2018

 

izr. prof. dr. Darja Rudan Tasić

 

 

 

Predavanja

16:00

P4

Ponedeljek,

19. 2. 2018

16:00

P4

Sreda,

21.2.2018

16:00

P4

Torek,

20. 2. 2018

 

 

dr. Tjaša Marolt, pred.

 

 

Vaje

16:00

LAB

Petek,

23. 2. 2018

16:00

LAB

Torek,

6.3.2018

16:00

LAB


Kolokvij: Petek, 9. 3. 2018 ob 16.00 v LAB

Izpit: Sobota, 17.3.2018 ob 9.00 v P4

 

Urnik za predmet:  UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

Sreda,

28. 3. 2018

doc. dr. Jože Podgoršek

Predavanja in vaje

16.00 – 20.30

P4

Petek,

6. 4. 2018

16.00 –20.30

P4

Sreda,

11. 4. 2018

16.00 – 20.30

P4

IZPIT  1. rok: 16. 4. 2018, ob 15.00


Urnik za predmet:  VINARSTVO (Izbirni strokovni predmet 3)

DATUM

PREDAVATELJ

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

14. 5. 2018

doc. dr. Julij Nemanič

Predavanja in vaje

16.00

P4

Četrtek,

17. 5. 2018

16.00

P4

Ponedeljek,

21. 5. 2018

16.00

P4

Četrtek,

24. 5. 2018

16.00

P4

IZPIT  1. rok: 1. 6. 2018URNIK 3. LETNIK VŠ GRM NOVO MESTO


Urnik za predmet:  KMETIJSKA POLITIKA

DATUM

PREDAVATELJ

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Sreda,

11. 10. 2017

Meta Vidiček, pred.

Predavanja in vaje

16.00

RA3

Četrtek,

19. 10. 2017

16.00

RA3

Sreda,

25. 10. 2017

16.00

RA3

IZPIT: Drugi izpitni rok petek 17.11.2017 ob 16.00 v P4 (skupaj z Izpitom Poslovni račun in statistika)


Urnik za predmet:  BIOTEHNOLOGIJIA IN GENETIKA

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Torek,

07. 11. 2017

 

 doc. dr. Aleš Gašparič

Predavanjavaje

16.00

P4

Ponedeljek,

13. 11. 2017

16.00

P4

Torek,

14.11.2017

16:00

P4

Ponedeljek,

20.11.2017

16:00

P4

Torek,

21.11.2017

16:00

P4

IZPIT: Četrtek 30.11.2017 ob 16.00 v P4.Urnik za predmet:  IZBIRNI MODUL UPRAVLJANJE PODEŽELJA

                              GOSPODARJENJE S KMETIJSKIM PROSTOROM

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Četrtek,

14. 12. 2017

 

 doc. dr. Marija Turnšek Mikačić

Predavanja in vaje

 

 

 

 

 

 

16.00

P3

Petek,

15. 12. 2017

16.00

P4

Petek,

21.12.2017

16:00

P4

Četrtek,

11.1.2018

16:00

P4

IZPIT: Četrtek 18.01.2018 ob 16.00 v P4.


Urnik za predmet:  IZBIRNI MODUL UPRAVLJANJE PODEŽELJA


                              GOSPODARJENJE Z GOZDOM IN EKOSISTEMI

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Četrtek,

1. 2. 2018

 

 Anton Goršin, pred.

Predavanja in vaje

  

 

 

 

 

 

16.00

P1

Petek,

2. 2. 2018

16.00

P1

Petek,

9.2.2018

16:00

P1

Četrtek,

15.2.2018

16:00

P4

IZPIT: Ponedeljek, 5.3.2018 ob 16.00 v P4.
Urnik za predmet:  IZBIRNI MODUL VARSTVO NARAVE: EKOREMEDIACIJE

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Petek,

12. 1. 2018

 

 Doc. dr. Jože Podgoršek

Konzultacije

16.00

P4

Petek,

19. 1. 2018

16.00

P4

IZPIT: Ponedeljek 29.1.2018 ob 16.00 v P4.


Urnik za predmet:  IZBIRNI MODUL: IZZIVI V KMETIJSTVU

                              ZDRAVILNE IN AROMATIČNE RASTLINE

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

5. 2. 2018

 

 Dr. Janko Rode, VP

Predavanja in vaje

 

 

 

 

 

 

16.00

P4

Torek,

6. 2. 2018

16.00

P4

Ponedeljek,

12.2.2018

16:00

P4

Petek,

23.2.2018

16:00

P4

IZPIT: Ponedeljek, 12.3.2018 ob 16.00 v P4.


Urnik za predmet:  IZBIRNI MODUL: IZZIVI V KMETIJSTVU

                              EKOLOŠKO KMETIJSTVO

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

19. 2. 2018

 

 Dr. Janko Rode, VP

 

Doc. dr. Mateja Colarič Bajc

Predavanja in vaje

 

 

 

 

 

 

16.00

P1

Torek,

20. 2. 2018

16.00

P1

Četrtek,

8.3.2018

16:00

P1

Petek,

9.3.2018

16:00

P4

IZPIT: Petek, 23.3.2018 ob 16.00 v P4.


Urnik za predmet:  CELOVITA KAKOVOST IN POSLOVNA ODLIČNOST

DATUM

PREDAVATELJ

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Četrtek,

15. 3. 2018

doc. dr. Franc Brcar

Predavanja in vaje

16.00

RA3

Petek,

16. 3. 2018

16.00

RA3

Četrtek,

22. 3. 2018

16.00

RA3

Petek,

29. 3. 2018

16.00

RA3

IZPIT  1. rok: 30. 3. 2018 ob 16.00 v RA3


IZBIRNI MODUL: NOVI IZZIVI V ŽIVINOREJI

 Urnik za predmet:  ŠPORTNA KONJEREJA

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

19. 3. 2018

Barbara Turk, pred.

Konzultacije

16.00 – 16.45

P4

Petek,

6. 4. 2018

16.00 – 17.30

P4

IZPIT  1. rok: naknadno


Urnik za predmet:  ČEBELARSTVO

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

Torek,

3. 4. 2018

prof. dr. Aleš Gregorc

Konzultacije

16.00 – 18.15

P4

IZPIT  1. rok: 19. 4. 2018 ob 16.00IZBIRNI MODUL: TURIZEM

Urnik za predmet: DOŽIVETJA V TURIZMU

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

Sreda,

21. 3. 2018

Doc. dr. Lea Kužnik

Konzultacije

16.00 – 16.45

P4

Torek, 

27. 3. 2018

16.00 – 17.30

P4

IZPIT  1. rok: 3. 4. 2018


IZBIRNI MODUL: ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJE

Urnik za predmet:  OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

Petek,

20. 4. 2018

mag. Aleš Zver, pred.

Konzultacije

16.00 – 18.15

P4

IZPIT  1. rok: 20. 4. 2018


Urnik za predmet:  UČINKOVITA RABA ENERGIJE

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

Petek,

13. 4. 2018

mag. Matjaž Glavič, pred.

Konzultacije

16.00 – 18.15

P4

IZPIT  1. rok: 24. 4. 2018 ob 16.00