Študij‎ > ‎

Urniki

URNIK 1. LETNIK VŠ GRM NOVO MESTO

 

Urnik za predmet:  POSLOVNI RAČUN IN STATISTIKA

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

16   10. 2017

 

 Prof. ddr. Janez Usenik

Predavanja

16.00

P4

Torek,

17.   10. 2017

16.00

P4

Četrtek,

19.10.2017

Matija Vidiček, pred.

Vaje

16:00

P4

Ponedeljek,

23.10.2017

16:00

P4

Četrtek,

26.10.2017

16:00

P4

 

IZPIT: Petek 17.11.2017 ob 16.00 v P4.


Urnik za predmet:  RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA V KMETIJSTVU

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Sreda,

08. 11. 2017

 

 Izr. prof. dr. Blaž Rodič

Konzultacije

16.00

RA3

Četrtek,

09. 11. 2017

16.00

RA3

IZPIT: Torek 21.11.2017 ob 16.00 v RA3.


Urnik za predmet:  TEMELJI EVROPSKEGA PRAVA

DATUM

PREDAVATELJ

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Petek,

17. 11. 2017 (po izpitu POSL. RAČ. IN STAT.)

Meta Vidiček, pred.

KONZULTACIJE

17.15

P4

Sreda,

29. 11. 2017

16.00

P3

IZPIT: SREDA 13.12.2017 ob 16.00 v P4.

 

Urnik za predmet:  STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

04. 12. 2017

 Doc. dr. Alenka Divjak

Konzultacije

16.00

P4

IZPIT: Četrtek, 21.12.2017 ob 16.00 v P4.


Urnik za predmet:  TRAJNOSTNI RAZVOJ S POUDARKOM NA NARAVNIH VIRIH

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Sobota,

02. 12. 2017

 

 Doc. dr. Nataša Viršek Ravbar

Konzultacije

8.00

P4

Sobota,

16. 12. 2017

8.00

P4

IZPIT: Sobota 6.1.2018 ob 8.00 v P4.


Urnik za predmet:  CELOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Petek,

5   1. 2018

 

 Izr. prof. dr. Marjan Ravbar

 

 

 

 

 

Predavanja

16.00

P4

Četrtek

11. 1. 2018

16.00

P1

Petek,

12.1.2018

16.00

P1

Četrtek,

18.1.2018

16.00

P1

Petek,

19.1.2018

16.00

P1

  IZPIT: Četrtek: 1.2.2018 ob 16.00 v P4.
URNIK 2. LETNIK VŠ GRM NOVO MESTO

 

Urnik za predmet:  FIZIOLOGIJA IN PREHRANA RASTLIN

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

9. 10. 2017

 

dr. Jože Podgoršek, VP

 

 

 

Predavanja

16:00

P4

Petek,

13. 10. 2017

16:00

P4

Petek,

20. 10. 2017

 

 

doc. dr. Mateja Colarič Bajc

 

 

16:00

P4

Sreda,

25. 10. 2017

16:00

P4

Petek,

27. 10. 2017

16:00

P4

 IZPIT: Petek, 10.11.2017, ob 16.00 v P4


Urnik za predmet:  PROSTORSKO IN URBANISTIČNO NAČRTOVANJE PODEŽELJA

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Petek,

24   11. 2017

 

 Izr. prof. dr. Marjan Ravbar

 

 

 

 

 

Predavanja

16.00

P4

Sreda,

29. 11. 2017

16.00

P4

Petek,

1.12.2017

16.00

P4

Petek,

8.12.2017

16.00

P4

Ponedeljek,

11.12.2017

16.00

P4


IZPIT: Torek 9.1.2018 ob 16.00 v P4.


Urnik za predmet:  UPRAVLJANJE Z DIVJADJO IN GOZDOM

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Četrtek,

09. 11. 2017

 

 Izr. prof. Miha Adamič

Predavanje

16.00

P4

Četrtek,

16. 11. 2017

16.00

P4

Četrtek,

23. 11. 2017

16.00

P4

IZPIT: Četrtek 7. 12.2017 ob 16.00 v P4


Urnik za predmet:  IZBIRNI STROKOVNI PREDMET 1: PRIDELOVANJE POLJŠČIN IN VRTNIN

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

08. 1. 2018

 

 Doc. dr. Jože Podgoršek

Konzultacije

16.00

P4

Ponedeljek,

15. 1. 2018

16.00

P4

IZPIT: Ponedeljek 29.1.2018 ob 16.00 v P4.


Urnik za IZBIRNI STROKOVNI predmet 1 : SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Četrtek,

22. 2. 2018

 

 Doc. Dr. Julij Nemanič

 

Doc. dr. Mateja Colarič Bajc

Predavanja

 

 

 

 

 

 

16.00

P4

Četrtek,

15. 3. 2018

16.00

P4

Petek,

16.3.2018

16:00

P4

Ponedeljek,

19.3.2018

16:00

P4

IZPIT: Petek, 30.3.2018 ob 16.00 v P4.


Urnik za predmet:  IZBIRNI STROKOVNI PREDMET 2: DODATNE IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Sreda,

07. 2. 2018

 

 Doc. dr. Marija Turnšek Mikačič

Konzultacije

16.00

P4

Sreda,

14. 2. 2018

16.00

P4

IZPIT: Sreda, 7.3.2018 ob 16.00 v P4.Urnik za predmet:  IZBIRNI STROKOVNI PREDMET 2: TURIZEM NA PODEŽELJU

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Sreda,

07. 2. 2018

 

 doc. dr. Lea Kužnik

Predavanja

16.00

P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IZPIT:
URNIK 3. LETNIK VŠ GRM NOVO MESTO


Urnik za predmet:  KMETIJSKA POLITIKA


DATUM

PREDAVATELJ

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Sreda,

11. 10. 2017

Meta Vidiček, pred.

Predavanja

16.00

RA3

Četrtek,

19. 10. 2017

16.00

RA3

Sreda,

25. 10. 2017

16.00

RA3


 


 IZPIT: Drugi izpitni rok petek 17.11.2017 ob 16.00 v P4 (skupaj z Izpitom Poslovni račun in statistika)Urnik za predmet:  BIOTEHNOLOGIJIA IN GENETIKA

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Torek,

07. 11. 2017

 

 doc. dr. Aleš Gašparič

Predavanjavaje

16.00

P4

Ponedeljek,

13. 11. 2017

16.00

P4

Torek,

14.11.2017

16:00

P4

Ponedeljek,

20.11.2017

16:00

P4

Torek,

21.11.2017

16:00

P4

IZPIT: Četrtek 30.11.2017 ob 16.00 v P4.Urnik za predmet:  IZBIRNI MODUL UPRAVLJANJE PODEŽELJA

                              GOSPODARJENJE S KMETIJSKIM PROSTOROM

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Četrtek,

14. 12. 2017

 

 doc. dr. Marija Turnšek Mikačić

Predavanja

 

 

 

 

 

 

16.00

P3

Petek,

15. 12. 2017

16.00

P4

Petek,

21.12.2017

16:00

P4

Četrtek,

11.1.2018

16:00

P4

IZPIT: Četrtek 18.01.2018 ob 16.00 v P4.


Urnik za predmet:  IZBIRNI MODUL UPRAVLJANJE PODEŽELJA


                              GOSPODARJENJE Z GOZDOM IN EKOSISTEMI

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Četrtek,

1. 2. 2018

 

 Anton Goršin, pred.

Predavanja

 

 

 

 

 

 

16.00

P1

Petek,

2. 2. 2018

16.00

P1

Petek,

9.2.2018

16:00

P1

Četrtek,

15.2.2018

16:00

P4

IZPIT: Ponedeljek, 5.3.2018 ob 16.00 v P4.
Urnik za predmet:  IZBIRNI MODUL VARSTVO NARAVE: EKOREMEDIACIJE

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Petek,

12. 1. 2018

 

 Doc. dr. Jože Podgoršek

Konzultacije

16.00

P4

Petek,

19. 1. 2018

16.00

P4

IZPIT: Ponedeljek 29.1.2018 ob 16.00 v P4.


Urnik za predmet:  IZBIRNI MODUL: IZZIVI V KMETIJSTVU

                              ZDRAVILNE IN AROMATIČNE RASTLINE

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

5. 2. 2018

 

 Dr. Janko Rode, VP

Predavanja

 

 

 

 

 

 

16.00

P4

Torek,

6. 2. 2018

16.00

P4

Ponedeljek,

12.2.2018

16:00

P4

Torek,

13.2.2018

16:00

P4

IZPIT: Petek, 23.2.2018 ob 16.00 v P4.


Urnik za predmet:  IZBIRNI MODUL: IZZIVI V KMETIJSTVU

                              EKOLOŠKO KMETIJSTVO

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

19. 2. 2018

 

 Dr. Janko Rode, VP

 

Doc. dr. Mateja Colarič Bajc

Predavanja

 

 

 

 

 

 

16.00

P1

Torek,

20. 2. 2018

16.00

P1

Četrtek,

8.3.2018

16:00

P1

Petek,

9.3.2018

16:00

P4

IZPIT: Petek, 23.3.2018 ob 16.00 v P4.