Študij‎ > ‎

Urniki

URNIK 2. LETNIK VŠ GRM NOVO MESTO


ROKI OPRAVLJANJA IZPITOV (v maju 2020):

AGROŽIVILSKA KEMIJA (obvezni predmet): petek, 15.2.2020 ob 16h v predavalnici P4

UPRAVLJANJE Z DIVJADJO IN GOZDOM (obvezni predmet): petek, 22.5.2020, ob 16h v predavalnici P4

LOGISTIKA V KMETIJSTVU (diferencialni izpit za 1. letnik), petek, 29.5.2020, ob 16h, v predavalnici P4
URNIK 3. LETNIK VŠ GRM NOVO MESTO

 

Urnik bo objavljen po potrditvi referata.


MODUL  1: LOGISTIKA

 


MODUL  5: NOVI IZZIVI V ŽIVINOREJIMODUL  2: IZZIVI V KMETIJSTVUMODUL  4: ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJEMODUL  3: UPRAVLJANJE PODEŽELJA
MODUL  6: VARSTVO NARAVEMODUL  7: TURIZEM