Študij‎ > ‎

Urniki

URNIK 2. LETNIK VŠ GRM NOVO MESTO


DIFERENCIALNI IZPITI ZA 1. LETNIK


- TRAJNOSTNI RAZVOJ S POUDARKOM NA NARAVNIH VIRIH (doc. dr. Nataša Viršek-Ravbar)
konzultacije, petek 19.2.2021 in, petek 26.2.2021 
stik s predavateljico preko E-pošte 
IZPIT: petek, 5.3.2021 

- TEMELJI EVROPSKEGA PRAVA (dr. Uroš Pinterič), 

izvedba aplikacija SKYPE, dne 11.12.2020 ob 16h. 

IZPIT: 

prvi izpitni rok: 29.1.2021 ob 17h (Potek: aplikacija SKYPE)

drugi izpitni rok: 12.2.2021 ob 17h (Potek: aplikacija SKYPE)


- STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (dr. Alenka Divjak), 

konzultacije: stik s predavateljico preko E-pošte

IZPIT: v dogovoru s predavateljico


PREDMETI 2. LETNIK 


- FIZIOLOGIJA IN PREHRANA RASTLIN - obvezni (doc. dr. Jože Podgoršek)
konzultacije, sreda 17.2.2021 ob 15h
stik s predavateljem preko E-pošte 
IZPIT: četrtek 25.2.2021

-DODATNE IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU - izbirni (doc. dr. Marija Turnšek-Mikačič)
konzultacije 4. termini po 1h, prvi termin: 18.2.2021 ob 16h.
Stik s predavateljico preko E-pošte
IZPIT: Rok bo določen naknadno

- PRIDELOVANJE POLJŠČIN IN VRTNIN - izbirni (doc. dr. Jože Podgoršek)
konzultacije, sreda, 18.2.2021 ob 11h (dopoldan) 
stik s predavateljem preko E-pošte 
IZPIT: četrtek 25.2.2021


- UPRAVLJANJE Z DIVJADJO IN GOZDOM - obvezni (Anton Goršin, pred.)
konzultacije MS TEAMS, dne 23.2.2021 ob 16h 
IZPIT: 19.3.2021

- TURIZEM NA PODEŽELJU - ISP 2 (doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše)
   konzultacije  MS TEAMS, dne 23.2.2021 ob 16h in 
                                             dne 26.2.2021 ob 16h
IZPIT: 30.3.2021

- KULTURA IN NAČIN PREHRANJEVANJA - ISP3 (doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše)
  konzultacije MS TEAMS, dne 1.3.2021 ob 16h in 
                                          dne 5.3.2021 ob 16h

IZPIT: 2.4.2021


URNIK 3. LETNIK VŠ GRM NOVO MESTO

 

OBVEZNI PREDMETI


BIOTEHNOLOGIJA IN GENETIKA - obvezni (dr. Aleš Gasparič)

Konzultacije: izvedba preko spleta, torek 16.2.2021 ob 17h.

IZPIT: Po kontaktu s predavateljem (E-pošta) in dogovorom glede termina.


KMETIJSKA POLITIKA - obvezni (dr. Uroš Pinterič), 

Konzultacije: izvedba aplikacija SKYPE, dne 14.12.2020 ob 16h

IZPIT: 

prvi izpitni rok: 29.1.2021 ob 18h (Potek: Aplikacija SKYPE)

drugi izpitni rok: 12.2.2021 ob 18h (Potek: Aplikacija SKYPE)


IZBIRNI PREDMETI ZNOTRAJ MODULOV


GOSPODARJENJE S KMETIJSKIM PROSTOROM (Modul Upravljanje podeželja), doc. dr. Marija Turnšek-Mikačič

Konzultacije: 4 termini po 1h, prvi termin, četrtek 18.2.2021 ob 17h, ostali termini in programska oprema po dogovoru s predavateljico preko E-pošte.

 

GOSPODARJENJE Z GOZDOM IN EKOSISTEMI (Modul Upravljanje podeželja) Anton Goršin, pred.

Konzultacije: izvedba MS TEAMS, dne 26.1.2021 ob 16h. 

IZPIT: 15.2.2021 ob 16h, izvedba MS TEAMS