Študij‎ > ‎

Urniki

URNIK 2. LETNIK VŠ GRM NOVO MESTO

Urnik za predmet: FIZIOLOGIJA IN PREHRANA RASTLIN

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Petek, 

5. 10. 2018

doc. dr. Mateja Colarič Bajc; doc. dr. Jože Podgoršek

Konzultacije

16.00 – 17.30

P4

naknadno

naknadno

P4

IZPIT  1. rok: 26. 10. 2018Urnik za predmet : SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO (Izbirni strokovni predmet 1)

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

5. 11. 2018

dr. Mateja Colarič Bajc, viš. pred.

 

 

  Konzultacije

16.00

P4

Sreda, 

14. 11. 2018

 Doc. Dr. Julij Nemanič

16.00

P4

IZPIT  1. rok: naknadno
URNIK 3. LETNIK VŠ GRM NOVO MESTO

 

Urnik za predmet:  BIOTEHNOLOGIJA IN GENETIKA 

DATUM

PREDAVATELJ

PREDMET

URA

PROSTOR

Sreda,

3. 10. 2018

doc. dr. Aleš Gasparič

 

Predavanja in vaje

16.00 – 20.30

P4

Četrtek,

4. 10. 2018

16.00 – 20.30

P4

Torek,

9. 10. 2018

16.15 – 20.30

P4

Četrtek,

11. 10. 2018

16.00 – 20.30

P4

Petek,

12. 10. 2018

16.00 – 20.30

P4

IZPIT  1. rok: 24. 10. 2018

IZPIT  2. rok: 5. 2. 2018

IZPIT  3. rok: 3. 7. 2018

IZPIT  4. rok: 20. 8. 2018


Urnik za predmet:  KMETIJSKA POLITIKA

DATUM

PREDAVATELJ

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Četrtek,

18. 10. 2018

Meta Vidiček, viš. pred.

Predavanja in vaje

16.00

P4

Sreda,

24. 10. 2018

17.00

P4

Sreda,

7. 11. 2018

16.00

P4

1. IZPITNI ROK: 16. 11. 2018

2. IZPITNI ROK: 6. 2. 2019

3. IZPITNI ROK: 4. 7. 2019

4. IZPITNI ROK: 21. 8. 2019MODUL  1: LOGISTIKA

 

Urnik za predmet:  UPRAVLJANJE IN NAČRTOVANJE LOGISTIČNIH PROCESOV

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

četrtek,

8. 11. 2018

prof. dr. Robert Vodopivec

Predavanja in vaje

 

16.00 – 20.30

P4

petek,

16. 11. 2018

16.00 – 20.30

P4

IZPIT  1. rok: po dogovoru s študentiUrnik za predmet:  KVANTITATIVNE METODE

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

sreda,

21. 11. 2018

prof. ddr. Janez Usenik

Konzultacije

 

16.00

P4

IZPIT  1. rok: po dogovoru s študentiMODUL  5: NOVI IZZIVI V ŽIVINOREJI

Urnik za predmet:  ŠPORTNA KONJEREJA

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

Sreda,

7. 11. 2018

Barbara Turk, pred.

konzultacije

18.15 - 19.00

P4

naknadno

 

 

IZPIT  1. rok: naknadno

Urnik za predmet:  ČEBELARSTVO

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

Četrtek,

16. 11. 2018

prof. dr. Aleš Gregorc

Konzultacije

16.00 – 18.15

P4

IZPIT  1. rok: 29. 11. 2018