Študij‎ > ‎

Urniki

URNIK 2. LETNIK VŠ GRM NOVO MESTO

Urnik za predmet: FIZIOLOGIJA IN PREHRANA RASTLIN

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Petek, 

5. 10. 2018

doc. dr. Mateja Colarič Bajc; doc. dr. Jože Podgoršek

Konzultacije

16.00 – 17.30

P4

naknadno

naknadno

P4

IZPIT  1. rok: 26. 10. 2018Urnik za predmet : SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO (Izbirni strokovni predmet 1)

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

5. 11. 2018

dr. Mateja Colarič Bajc, viš. pred.

 

 

  Konzultacije

16.00

P4

Sreda, 

14. 11. 2018

 Doc. Dr. Julij Nemanič

16.00

P4

IZPIT  1. rok: naknadno


Urnik za predmet:  UPRAVLJANJE Z DIVJADJO IN GOZDOM

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

3. 12. 2018

izr. prof. dr. Miha Adamič

Konzultacije

12.00 – 15.15

P4

po e-pošti

po e-pošti

 

IZPIT  1. rok: v dogovoru z nosilcem

Urnik za predmet:  AGROŽIVILSKA KEMIJA

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

Četrtek,

28. 2. 2019

izr. prof. dr. Darja Rudan Tasič

Konzultacije

15.00 – 16.30

P4

Četrtek,

21. 3. 2019

15.00 –15.45

P4

IZPIT  1. rok: 28. 3. 2019, ob 15.00Urnik za predmet:  UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

Torek,

12. 3. 2019

doc. dr. Jože Podgoršek

Konzultacije

15.00 – 16.00

P4

Petek,

22. 3. 2019

15.00 –16.00

P4

IZPIT  1. rok: naknadnoURNIK 3. LETNIK VŠ GRM NOVO MESTO

 

Urnik za predmet:  BIOTEHNOLOGIJA IN GENETIKA 

DATUM

PREDAVATELJ

PREDMET

URA

PROSTOR

Sreda,

3. 10. 2018

doc. dr. Aleš Gasparič

 

Predavanja in vaje

16.00 – 20.30

P4

Četrtek,

4. 10. 2018

16.00 – 20.30

P4

Torek,

9. 10. 2018

16.15 – 20.30

P4

Četrtek,

11. 10. 2018

16.00 – 20.30

P4

Petek,

12. 10. 2018

16.00 – 20.30

P4

IZPIT  1. rok: 24. 10. 2018

IZPIT  2. rok: 5. 2. 2018

IZPIT  3. rok: 3. 7. 2018

IZPIT  4. rok: 20. 8. 2018


Urnik za predmet:  KMETIJSKA POLITIKA

DATUM

PREDAVATELJ

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Četrtek,

18. 10. 2018

Meta Vidiček, viš. pred.

Predavanja in vaje

16.00

P4

Sreda,

24. 10. 2018

17.00

P4

Sreda,

7. 11. 2018

16.00

P4

1. IZPITNI ROK: 16. 11. 2018

2. IZPITNI ROK: 7. 2. 2019

3. IZPITNI ROK: 4. 7. 2019

4. IZPITNI ROK: 21. 8. 2019


Urnik za predmet:  CELOVITA KAKOVOST IN POSLOVNA ODLIČNOST

DATUM

PREDAVATELJ

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

25. 2. 2019

doc. dr. Franc Brcar

Predavanja in vaje

16.00

RA3

Sreda,

27. 2. 2019

16.00

RA3

Ponedeljek,

4. 3. 2019

16.00

RA3

Sreda,

6. 3. 2019

16.00

RA3

IZPIT  1. rok: 18. 3. 2019 ob 16.00 v RA3

IZPIT  1. rok: 2. 7. 2019

IZPIT  1. rok: 2. 9. 2019


MODUL  1: LOGISTIKA

 

Urnik za predmet:  UPRAVLJANJE IN NAČRTOVANJE LOGISTIČNIH PROCESOV

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

četrtek,

8. 11. 2018

prof. dr. Robert Vodopivec

Predavanja in vaje

 

16.00 – 20.30

P4

petek,

16. 11. 2018

16.00 – 20.30

P4

IZPIT  1. rok: 13. 12. 2018, 16.00Urnik za predmet:  KVANTITATIVNE METODE

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

sreda,

21. 11. 2018

prof. ddr. Janez Usenik

Konzultacije

 

16.00

P4

IZPIT  1. rok: 17. 12. 2018MODUL  5: NOVI IZZIVI V ŽIVINOREJI

Urnik za predmet:  ŠPORTNA KONJEREJA

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

Sreda,

7. 11. 2018

Barbara Turk, pred.

konzultacije

18.15 - 19.00

naknadno

Četrtek,

29. 11. 2018

 

 

IZPIT  1. rok: 18. 12. 2018

Urnik za predmet:  ČEBELARSTVO

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

Četrtek,

16. 11. 2018

prof. dr. Aleš Gregorc

Konzultacije

16.00 – 18.15

P4

IZPIT  1. rok: 29. 11. 2018
MODUL  2: IZZIVI V KMETIJSTVU

Urnik za predmet:  ZDRAVILNE IN AROMATIČNE RASTLINE

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

Četrtek,

29. 11. 2018

dr. Janko Rode, VP

Konzultacije

 

17.15

P4

Sreda, 

12. 12. 2018

dr. Janko Rode, VP

Konzultacije

 

 16.15

P4 

IZPIT  1. rok: 9. 1. 2019, 16.30


Urnik za predmet:  EKOLOŠKO KMETIJSTVO

DATUM

PREDAVATELJI

OBLIKA

URA

PROSTOR

Četrtek,

31. 1. 2019

dr. Mateja Colarič Bajc, VP

Konzultacije

 

15.30 – 17.00

P4

dr. Janko Rode, VP

Konzultacije

 

17.00 – 18.30

P4

Ponedeljek,

25. 2. 2019

dr. Mateja Colarič Bajc, VP

Konzultacije

 

15.00 – 15.45

P4

Sreda,

27. 2. 2019

dr. Janko Rode, VP

Konzultacije

 

15.15 – 16.00

P4

IZPIT  1. rok: dogovor s študenti


MODUL  4: ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJE

Urnik za predmet:  OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

DATUM

PREDAVATELJ

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

3. 12. 2018

mag. Aleš Zver, pred.

Predavanja in vaje

15.30

P4

Petek,

7. 12. 2018

15.30

P4

1. IZPITNI ROK: 7. 12. 2018


Urnik za predmet:  UČINKOVITA RABA ENERGIJE

DATUM

PREDAVATELJ

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

25. 3. 2019

mag. Matjaž Glavič, pred.

 

 

Predavanja in vaje

16.00

P4

Petek,

29. 3. 2019

16.00

P4

1. IZPITNI ROK: 11. 4. 2019MODUL  3: UPRAVLJANJE PODEŽELJA


Urnik za predmet:  GOSPODARJENJE S KMETIJSKIM PROSTOROM

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Petek,

4. 1. 2019

doc. dr. Marija Turnšek Mikačić

Predavanja in vaje

 

17.30 – 20.00

RA3

Sreda,

9. 1. 2019

17.30 – 20.00

RA3

Petek,

11. 1. 2019

17.30 – 20.00

RA3

Petek,

18. 1. 2019

17.30 – 20.00

RA3

IZPIT  1. rok: 6. 2. 2019, 17.30, P4


Urnik za predmet:  GOSPODARJENJE Z GOZDOM IN EKOSISTEMI

DATUM

PREDAVATELJ

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

6. 5. 2019

Anton Goršin, pred.

 

 

Predavanja in vaje

16.00

P4

Četrtek,

9. 5. 2019

16.00

P4

1. IZPITNI ROK: 23. 5. 2019
MODUL  6: VARSTVO NARAVE

Urnik za predmet:  GOJENJE IN UPORABA KORISTNIH ORGANIZMOV

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

Petek,

4. 1. 2019

doc. dr. Tit Turnšek

Predavanja in vaje

 

16.00 – 17.30

RA3

Sreda,

9. 1. 2019

16.00 – 17.30

RA3

Petek,

11. 1. 2019

16.00 – 17.30

RA3

Sreda,

16. 1. 2019

16.00 – 17.30

RA3

Petek,

18. 1. 2019

16.00 – 17.30

RA3

Sreda,

30.1. 2019

16.00 – 17.30

RA3

IZPIT  1. rok: 1. del izpita 29. 1. 2019, P4


Urnik za predmet:  EKOREMEDIACIJE

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

Torek,

12. 3. 2019

doc. dr. Jože Podgoršek

Ekoremediacije – predavanja in vaje

 

16.00 – 20.30

P4

Petek,

15. 3. 2019

16.00 – 20.30

P4

IZPIT  1. rok: 22. 3. 2019, 16.00MODUL  7: TURIZEM

Urnik za predmet: DOŽIVETJA V TURIZMU

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

Ponedeljek,

1. 4. 2019

Doc. dr. Lea Kužnik

Doživetja v turizmu – predavanja in vaje

16.00 – 20.30

P4

Četrtek,

4. 4. 2019

16.00 – 20.30

P4

IZPIT  1. rok: 18. 4. 2019


Urnik za predmet: NAČRTOVANJE TURISTIČNE PONUDBE

DATUM

PREDAVATELJI

PREDMET

URA

PROSTOR

Torek,

18. 12. 2018

Doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

Načrtovanje turistične ponudbe -  konzultacije

15.00 – 16.00

P4

januar 2019

naknadno

P4

IZPIT  1. rok: naknadno