Študij‎ > ‎

Urniki

URNIK 2. LETNIK VŠ GRM NOVO MESTO


Urnik za predmet : DODATNE IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU (Izbirni strokovni predmet 2)

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTORdoc. dr. Marija Turnšek Mikačič

  Konzultacije

 

KonzultacijePredlagani bodo novi termini.


Urnik za predmet : SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO (Izbirni strokovni predmet 1)

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR


Doc. Dr. Julij Nemanič

 

 

  Konzultacije

dr. Mateja Colarič Bajc, viš. pred.Predlagani bodo novi termini.

Urnik za predmet : PRIDELOVANJE POLJŠČIN IN VRTNIN (Izbirni strokovni predmet 1)

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

15.1.2020

dr. Jože Podgoršek

  Konzultacije

15.00

LJUBLJANA- Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano- pisarna g. Jože Podgoršek (Dunajska cesta 22)

Izpit: Dogovor na konzultacijah.

 

Urnik za predmet: OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE (Diferencialni izpit za 1. letnik)

DATUM

PREDAVATELJI

NAČIN IZVAJANJA

URA

PROSTOR

9.1.2020

dr. Jože Podgoršek

  Konzultacije

15.00

LJUBLJANA- Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano- pisarna g. Jože Podgoršek (Dunajska cesta 22)

Izpit: Dogovor na konzultacijah.
URNIK 3. LETNIK VŠ GRM NOVO MESTO

 

Urnik bo objavljen po potrditvi referata.


MODUL  1: LOGISTIKA

 


MODUL  5: NOVI IZZIVI V ŽIVINOREJIMODUL  2: IZZIVI V KMETIJSTVUMODUL  4: ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJEMODUL  3: UPRAVLJANJE PODEŽELJA
MODUL  6: VARSTVO NARAVEMODUL  7: TURIZEM