Študij‎ > ‎

Teme diplomskih nalog

Predlogi tematik za diplomska dela, mentorica izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše:
 • Strategija razvoja podeželskega turističnega prostora
 • Izzivi razvoja trajnostnega turizma na podeželju
 • Vzpostavitev in trženje inovativnega integralnega turističnega proizvoda
 • Izzivi in trendi v destinacijskem menedžmentu na podeželju
 • Vloga in pomen turistične dejavnosti v občini/regiji
 • Analiza turistične ponudbe v občini/regiji in možnosti za njeno nadgradnjo 
 • Priložnosti turizma in rekreacije na podeželju
 • Načrtovanje turistične ponudbe na podeželju
 • Razvoj in priložnosti dopolnilnih in dodatnih turističnih dejavnosti
 • Percepcija sodelovanja lokalnega prebivalstva in turistov
 • Oblikovanje zgodb v turistični ponudbi podeželskega prostora
 • Nove paradigme doživetij v turizmu
 • Organizacija atraktivne prireditve na podeželju
 • Vključevanje naravne/kulturne dediščine v turistično promocijo lokalnega okolja
 • Priložnosti razvoja turističnih kmetij, zidanic, kampov, glampingov, postajališč za avtodome
Predlogi tematik za diplomska dela, mentorja doc. dr. Franca Brcarja:
 • Menedžment kakovosti v kmetijstvu
 • Kvalitativne in kvantitativne raziskovalne metode v kmetijstvu
Comments