Študij‎ > ‎

Program Upravljanje podeželja

V študijskem letu 2018/2019 bo VŠ Grm Novo mesto izvajala visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Upravljanje podeželja. Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

Učni načrti vseh predmetov se nahajajo tukaj