Študij‎ > ‎

Program Upravljanje podeželja

V študijskem letu 2020/2021 bo VŠ Grm Novo mesto izvajala visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Upravljanje podeželja. Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

Klasius-P-16: 62
Program Upravljanje podeželja (VS) se po slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) uvršča v 7. raven. Po evropskem ogrodju (EOK) kvalifikacij spada program v 6. raven. Program je 1. stopnje, zato se po evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOVK) uvršča v 7. raven. 

Učni načrti vseh predmetov se nahajajo: