Študij‎ > ‎

Izpitni roki

1. letnik

Temelji evropskega kmetijskega prava
1. izpitni rok: 7. 2. 2019
2. izpitni rok: 5. 7. 2019
3. izpitni rok: 19. 8. 2019

Računalništvo in informatika v kmetijstvu
1. izpitni rok: 11. 2. 2019
2. izpitni rok: 8. 7. 2019
3. izpitni rok: 22. 8. 2019

Strokovna terminologija v tujem jeziku
1. izpitni rok: 4. 2. 2019
2. izpitni rok: 2. 7. 2019
3. izpitni rok: 16. 8. 2019

Poslovni račun in statistika
1. izpitni rok: 6. 2. 2019
2. izpitni rok: 4. 7. 2019
3. izpitni rok: 2. 9. 2019
4. izpitni rok: 18. 9. 2019

Ekonomika
1. izpitni rok: 5. 2. 2019
2. izpitni rok: 3. 7. 2019
3. izpitni rok: 20. 8. 2019
4. izpitni rok: 26. 9. 2019

Trajnostni razvoj s poudarkom na naravnih virih 
1. izpitni rok: 9. 2. 2019
2. izpitni rok: 6. 7. 2019
3. izpitni rok: 24. 8. 2019

Podjetništvo in trženje 
1. izpitni rok: 12. 2. 2019
2. izpitni rok: 9. 7. 2019
3. izpitni rok: 23. 8. 2019

Organizacija in poslovanje
1. izpitni rok: 13. 2. 2019
2. izpitni rok: 10. 7. 2019
3. izpitni rok: 26. 8. 2019

Osnove rastlinske pridelave
1. izpitni rok: 14. 2. 2019
2. izpitni rok: 11. 7. 2019
3. izpitni rok: 27. 8. 2019

Osnove živinoreje
1. izpitni rok: 15. 2. 2019
2. izpitni rok: 12. 7. 2019
3. izpitni rok: 28. 8. 2019

Celostni razvoj podeželja
1. izpitni rok: 16. 2. 2019
2. izpitni rok: 13. 7. 2019
3. izpitni rok: 29. 8. 2019

Logistika v kmetijstvu
1. izpitni rok: 18. 2. 2019
2. izpitni rok: 15. 7. 2019
3. izpitni rok: 30. 8. 2019

2. letnik

Fiziologija in prehrana rastlin
1. izpitni rok: 26. 10. 2018
2. izpitni rok: 5. 2. 2019
3. izpitni rok: 26. 6. 2019
4. izpitni rok: 20. 8. 2019

Upravljanje z divjadjo in gozdom 
1. izpitni rok: 7. 2. 2019
2. izpitni rok: 3. 7. 2019
3. izpitni rok: 22. 8. 2019

Strokovna praksa 1 
1. izpitni rok: 18. 2. 2019
2. izpitni rok: 5. 4. 2019
3. izpitni rok: 9. 7. 2019
4. izpitni rok: 28. 8. 2019
5. izpitni rok: 13. 9. 2019

Agroživilska kemija
1. izpitni rok: 28. 3. 2019, 15.00
2. izpitni rok: 6. 5. 2019, 15.00
3. izpitni rok: 20. 6. 2019, 15.00
4. izpitni rok: 2. 9. 2019

Prostorsko in urbanistično načrtovanje podeželja 
1. izpitni rok: 13. 5. 2019
2. izpitni rok: 16. 7. 2019
3. izpitni rok: 26. 8. 2019

Urejanje kmetijskih zemljišč
1. izpitni rok: 14. 2.2019
2. izpitni rok: 12. 7. 2019
3. izpitni rok: 23. 8. 2019

Strokovna praksa 2
1. izpitni rok: 9. 7. 2019
2. izpitni rok: 28. 8. 2019
3. izpitni rok: 13. 9. 2019

Izbirni strokovni predmet 1
Sadjarstvo in vinogradništvo
Pridelovanje poljščin in vrtnin
1. izpitni rok: 6. 2. 2019
2. izpitni rok: 27. 6. 2019
3. izpitni rok: 21. 8. 2019

Izbirni strokovni predmet 2
Turizem na podeželju
Dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju
1. izpitni rok: 15. 2. 2019
2. izpitni rok: 5. 7. 2019
3. izpitni rok: 27. 8. 2019

Izbirni strokovni predmet 3
Vinarstvo
Kultura in način prehranjevanja
1. izpitni rok: 11. 2. 2019
2. izpitni rok: 5. 6. 2019
3. izpitni rok: 10. 7. 2019
4. izpitni rok: 29. 8. 2019


3. letnik

Biotehnologija in genetika
1. izpitni rok: 24. 10. 2018
2. izpitni rok: 5. 2. 2019
3. izpitni rok: 5. 7. 2019
4. izpitni rok: 20. 8. 2019

Evropska kmetijska politika
1. izpitni rok: 16. 11. 2019
2. izpitni rok: 6. 2. 2019
3. izpitni rok: 6. 7. 2019
4. izpitni rok: 21. 8. 2019

Celovita kakovost in poslovna odličnost
1. izpitni rok: 14. 2. 2019
2. izpitni rok: 19. 3. 2019
3. izpitni rok: 2. 7. 2019
4. izpitni rok: 2. 9. 2019


Modul: Logistika (izbirni modul)
Upravljanje in načrtovanje logističnih procesov
1. izpitni rok: 13. 12. 2018
2. izpitni rok: 18. 2. 2019
3. izpitni rok: 15. 7. 2019
4. izpitni rok: 30. 8. 2019

Kvantitativne metode 
1. izpitni rok: 17. 12. 2018
2. izpitni rok: 16. 2. 2019
3. izpitni rok: 13. 7. 2019
4. izpitni rok: 19. 8. 2019


Modul: Izzivi v kmetijstvu (izbirni modul)
Zdravilne in aromatične rastline 
1. izpitni rok: 10. 1. 2019
2. izpitni rok: 10. 7. 2019
3. izpitni rok: 3. 9. 2019

Ekološko kmetijstvo
1. izpitni rok: 14. 3. 2019, 14.30
2. izpitni rok: 9. 7. 2019
3. izpitni rok: 4. 9. 2019

Modul: Upravljanje podeželja (izbirni modul)
Gospodarjenje s kmetijskim prostorom
1. izpitni rok: 6. 2. 2019, 17.30
2. izpitni rok: 29. 3. 2019, 15.00
3. izpitni rok: 8. 7. 2019
4. izpitni rok: 10. 9. 2019
 
Gospodarjenje z gozdom in ekosistemi 
1. izpitni rok: 23. 5. 2019
2. izpitni rok: 11. 6. 2019
3. izpitni rok: 4. 7. 2019
4. izpitni rok: 9. 9. 2019

Modul: Alternativni viri energije (izbirni modul)
Obnovljivi viri energije
1. izpitni rok: 7. 12. 2018
2. izpitni rok: 20. 7. 2019
3. izpitni rok: 31. 8. 2019

Učinkovita raba energije 
1. izpitni rok: 9. 4. 2019
2. izpitni rok: 11. 7. 2019
3. izpitni rok: 29. 8. 2019


Modul: Novi izzivi v živinoreji (izbirni modul)
Čebelarstvo
1. izpitni rok: 29. 11. 2018
2. izpitni rok: 4. 2. 2019
3. izpitni rok: 26. 6. 2019
4. izpitni rok: 17. 9. 2019

Športna konjereja
1. izpitni rok: 18. 12. 2018
2. izpitni rok: 15. 2. 2019
3. izpitni rok: 27. 6. 2019
4. izpitni rok: 16. 9. 2019

Modul: Varstvo narave (izbirni modul)
Ekoremediacije 
1. izpitni rok: 22. 3.2019
2. izpitni rok: 12. 7. 2019
3. izpitni rok: 23. 8. 2019

Gojenje in uporaba koristnih organizmov
1. izpitni rok: 29. 1. 2019, 12. 2. 2019
2. izpitni rok: 1. 7. 2019
3. izpitni rok: 26. 8. 2019

Modul: Turizem (izbirni modul)
Doživetja v turizmu 
1. izpitni rok: 18. 4. 2019
2. izpitni rok: 5. 7. 2019
3. izpitni rok: 27. 8. 2019

Načrtovanje turistične ponudbe 
1. izpitni rok: 13. 2. 2019
2. izpitni rok: 6. 5. 2019, 14.30
3. izpitni rok: 28. 6. 2019
4. izpitni rok: 5. 9. 2019
Comments