Študij‎ > ‎

Erasmus+

Mednarodno sodelovanje

KONTAKT

Meta Vidiček
Telefon: 07 39 34 706
E-naslov: meta.vidicek (at) vsgrm.unm.siERASMUS LISTINA ZA TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 2014-2020

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je pridobila Erasmus listino za terciarno izobraževanje 2014-2020 (ECHE) 1. decembra 2014. 

Erasmus ID koda: SI NOVO-ME12
Erasmus listina za terciarno izobraževanje 2014-2020 (269942-EPP-1-2015-1-SI-EPPKA3-ECHE)


Program ERASMUS+ je nov program Evropske unije za obdobje 2014-2020, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Ponuja možnost, da del študijskih obveznosti opravite na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav in pridobite finančno pomoč v okviru programa ERASMUS+. V okviru programa imate plačano šolnino v tujini ter zagotovljeno priznanje opravljenih obveznosti v tujini.

VŠ Grm Novo mesto se je kot podpisnica ECHE listine zavezala k enaki obravnavi in zagotavljanju enakih možnosti udeležencem mobilnosti iz različnih okolij, tudi posameznikom s posebnimi potrebami (za udeležence, študente, mlade diplomante in osebje s posebnimi potrebami) V okviru programa E+ so tako udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oziroma posebne programe. Med posebne potrebe se ne uvrščajo udeleženci mobilnosti iz okolij z manj možnostmi (ekonomski razlogi). Za več informacij se oglasite v referatu visoke šole.

Mobilnost študentov

Mobilnost študentov poteka v obliki: 
- mobilnost za namen študija na visokošolski instituciji v eni izmed partnerskih držav, v obdobju od 3 do 12 mesecev,
- mobilnost za namen prakse v eni od programskih držav v trajanju od 2 do 12 mesecev (spletni portal za izmenjavo, informacij o praksah)

Študent lahko izvede do 12 mesecev mobilnosti na akademski cikel (tj. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija, itd.). Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in usposabljanja. Poleg tega se lahko »mladi« diplomanti udeležijo usposabljanja, vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani njihove matične institucije v času zadnjega leta študija, prav tako mora biti njihovo usposabljanje izvedeno v 12 mesecih po zaključeni diplomi.

V času mednarodne izmenjave si lahko prebivališče poiščete tudi na spletni strani www.myflatshare.com


Več o pravilih izmenjav, ki veljajo za vse članice EU, najdete v brošuri za študente.

Online Linguistic Support (OLS)

Študenti Erasmus+ imajo v času izmenjave možnost uporabe Online Linguistic Support (OLS) Evropske agencije EACEA študentom (več). 

Udeleženci mobilnosti se s podpisom sporazuma o dotaciji zavežejo, da bodo izvedli OLS preverjanje (pred in ob zaključku obdobja mobilnosti) ter da bodo sledili OLS jezikovnemu tečaju, v kolikor jim bo dodeljen. Visoka šola zagotavlja koriščenje licenc in si po svojih najboljših močeh prizadeva, da izbrani udeleženci uporabijo vse dodeljene licence. Upravičenci upoštevajo navodila za uporabo OLS, ki jih je zagotovil ponudnik storitev.


Mobilnost osebja

Mobilnost osebja poteka v obliki:
- mobilnosti osebja z namenom poučevanja na visokošolski instituciji v tujini
- mobilnost osebja z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) pri ustrezni organizaciji v tujini.

Pridobljena sredstva so namenjena mobilnosti zaposlenega pedagoškega kot tudi ne-pedagoškega osebja na visokošolski instituciji. Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti. Obvezni del mobilnosti učnega osebja je izvedba najmanj 8 ur poučevanja na teden.

Dokumenti za mobilnost:OPRAVLJENE IZMENJAVE ŠTUDENTOV

Katja Keržič, 2019

Študentka Katja Keržič je opravila Erasmus+ izmenjavo v organizaciji C.A.R.A.H. v Belgiji. Poročilo s fotografijami si lahko preberete tukaj

Foto utrinki:
 Jan Tomšič, 2017

V poletju 2017 sem v okviru programa Erasmus+ preživel 2 meseca v Granadi, mestu na jugu Španije. Tam sem delal za organizacijo Europroyectos kot asistent za študente. Tekom mojega časa tam sem spoznal drugačno kulturo, se naučil govoriti špansko, pridobil delovne izkušnje in našel nove prijatelje. Priporočam tudi bodočim študentom, da razmislijo o tej možnosti in gredo delat v tujino, saj je to res nepozabna izkušnja, priložnost, ki se jo splača izkoristiti. 

Foto utrinki:
 
 
 


Katja Žagar, 2016

Poročilo si lahko preberete tukaj

Foto utrinki: