Študij‎ > ‎

3. letnik

3. LETNIK, UČNE ENOTE

1. Kmetijska politika (Obvezni predmet, UP_VS_41)
2. Biotehnologija in genetika (Obvezni predmet, UP_VS_25)
3. Modul – prva izbira
4. Modul – druga izbira
5. Celovita kakovost in poslovna odličnost (Obvezni predmet, UP_VS_26)
6. Modul – tretja izbira 
7. Prostoizbirni predmet
8. Diplomsko delo

Modul: Logistika (izbirni modul)
Upravljanje in načrtovanje logističnih procesov (UP_VS_27)
Kvantitativne metode (UP_VS_28)

Modul: Izzivi v kmetijstvu (izbirni modul)
Zdravilne in aromatične rastline (UP_VS_29)
Ekološko kmetijstvo (UP_VS_30)

Modul: Upravljanje podeželja (izbirni modul)
Gospodarjenje s kmetijskim prostorom (UP_VS_31)
Gospodarjenje z gozdom in ekosistemi (UP_VS_32)

Modul: Alternativni viri energije (izbirni modul)
Obnovljivi viri energije (UP_VS_33)
Učinkovita raba energije (UP_VS_34)

Modul: Novi izzivi v živinoreji (izbirni modul)
Čebelarstvo (UP_VS_35)
Športna konjereja (UP_VS_36)

Modul: Varstvo narave (izbirni modul)
Ekoremediacije (UP_VS_37)
Gojenje in uporaba koristnih organizmov (UP_VS_38)

Modul: Turizem (izbirni modul)
Doživetja v turizmu (UP_VS_39)
Načrtovanje turistične ponudbe (UP_VS_40)

Vsi učni načrti 3. letnika se nahajajo tukaj.  


DIPLOMSKO DELO

Diplomsko oziroma magistrsko nalogo lahko prijavi študent, ki je vpisan v ustrezni program visoke šole. Študent prijavi temo v študentskem referatu s tem, da predloži pravilno izpolnjen obrazec OBR-VŠ-GRM-011

Teme nalog lahko predlagajo: 
- visokošolski učitelji, ki so člani akademskega zbora visoke šole, 
- gostujoči visokošolski učitelji, 
- podjetja, organizacije in druge institucije, ki sodelujejo z visoko šolo in katerih teme so povezane z njihovimi konkretnimi problemi oziroma problemi gospodarske panoge ali družbenih služb, 
- študenti v soglasju s potencialnim mentorjem. 

Več si lahko preberete v Pravilniku o diplomski in magistrski nalogi