Študij‎ > ‎

3. letnik

3. LETNIK, UČNE ENOTE

1. Kmetijska politika (Obvezni predmet, UP_VS_41)
2. Biotehnologija in genetika (Obvezni predmet, UP_VS_25)
3. Modul – prva izbira
4. Modul – druga izbira
5. Celovita kakovost in poslovna odličnost (Obvezni predmet, UP_VS_26)
6. Modul – tretja izbira 
7. Prostoizbirni predmet

Modul: Logistika (izbirni modul)

Modul: Izzivi v kmetijstvu (izbirni modul)

Modul: Upravljanje podeželja (izbirni modul)

Modul: Alternativni viri energije (izbirni modul)

Modul: Novi izzivi v živinoreji (izbirni modul)
Čebelarstvo (UP_VS_35)

Modul: Varstvo narave (izbirni modul)
Ekoremediacije (UP_VS_37)

Modul: Turizem (izbirni modul)


DIPLOMSKO DELO

Diplomsko oziroma magistrsko nalogo lahko prijavi študent, ki je vpisan v ustrezni program visoke šole. Študent prijavi temo v študentskem referatu s tem, da predloži pravilno izpolnjen obrazec OBR-VŠ-GRM-011

Teme nalog lahko predlagajo: 
- visokošolski učitelji, ki so člani akademskega zbora visoke šole, 
- gostujoči visokošolski učitelji, 
- podjetja, organizacije in druge institucije, ki sodelujejo z visoko šolo in katerih teme so povezane z njihovimi konkretnimi problemi oziroma problemi gospodarske panoge ali družbenih služb, 
- študenti v soglasju s potencialnim mentorjem. 

Več si lahko preberete v Pravilniku o diplomski in magistrski nalogi