Študij‎ > ‎

1. letnik

1. LETNIK, UČNE ENOTE

1. Temelji evropskega prava (Obvezen predmet, UP_VS_01)
2. Računalništvo in informatika v kmetijstvu (Obvezen predmet, UP_VS_02)
3. Strokovna terminologija v tujem jeziku (Obvezen predmet, UP_VS_03)
4. Poslovni račun in statistika (Obvezen predmet, UP_VS_04)
5. Ekonomika (Obvezen predmet, UP_VS_05)
7. Podjetništvo in trženje (Obvezen predmet, UP_VS_07)
8. Organizacija in poslovanje (Obvezen predmet, UP_VS_08)
9. Osnove rastlinske pridelave (Obvezen predmet, UP_VS_09)
10. Osnove živinoreje (Obvezen predmet, UP_VS_10)
11. Celostni razvoj podeželja (Obvezen predmet, UP_VS_11)
12. Logistika v kmetijstvu (Obvezen predmet, UP_VS_12)


NAPREDOVANJE V 2. LETNIK

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči najmanj 45 ECTS iz prvega letnika. 
 
VŠ Grm Novo mesto lahko študentu odobri napredovanje v višji letnik tudi če ni dosegel/a zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.
 
Študent/ka, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskemu programu. 
 
Študentu/ki se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ eno leto, če:
 - se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
 - iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 - študentka v času študija rodi.