Sodelavci‎ > ‎

Pedagoški sodelavci

 

Ime in priimek

Naziv

Predmet

dr. Miha Adamič

izredni profesor

Upravljanje z divjadjo in gozdom, 2. letnik, obvezni

dr. Franc Brcar

docent

Celovita kakovost in poslovna odličnost, 3. letnik, obvezni

dr. Mateja Colarič Bajc

docentka

- Fiziologija in prehrana rastlin, 2. letnik, obvezni

- Sadjarstvo in vinogradništvo, 2. letnik, izbirni

- Ekološko kmetijstvo, 3. letnik, izbirni

dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

docentka

- Kultura in način prehranjevanja

- Načrtovanje turistične ponudbe

dr. Vida Čadonič Špelič

predavateljica

Osnove živinoreje, 1. letnik, obvezni

dr. Alenka Divjak

docentka

Strokovna terminologija v tujem jeziku (angleški jezik), 1. letnik, obvezni

mag. Matjaž Glavič

predavatelj

Učinkovita raba energije, 3. letnik, izbirni

Anton Goršin

predavatelj

Gospodarjenje z gozdom in ekosistemi, 3. letnik, izbirni

dr. Aleš Gasparič

docent

Biotehnologija in genetika, 3. letnik, obvezni

dr. Aleš Gregorc

profesor

Čebelarstvo, 3. letnik, izbirni

dr. Lea Kužnik

docentka

- Turizem na podeželju, 2. letnik, izbirni

- Doživetja v turizmu, 3. letnik, izbirni

dr. Tjaša Marolt

predavateljica

Asistentka pri agroživilska kemija, 2. letnik, izbirni

Marjan Maučec, mag. posl. ved

višji predavatelj

Organizacija in poslovanje, 1. letnik, obvezni

dr. Julij Nemanič

docent

- Sadjarstvo in vinogradništvo, 2. letnik, izbirni

- Vinarstvo, 2. letnik, izbirni

dr. Jože Podgoršek

docent

- Osnove rastlinske pridelave, 1. letnik, obvezni

- Fiziologija in prehrana rastlin, 2. letnik, obvezni

- Pridelovanje poljščin in vrtnin, 2. letnik, izbirni

- Strokovna praksa 1 in 2, 2. letnik, obvezni

- Urejanje kmetijskih zemljišč, 2. letnik, obvezni

- Ekoremediacije, 3. letnik, izbirni

Marjan Podobnik

predavatelj

 

dr. Marjan Ravbar

izredni profesor

- Celostni razvoj podeželja, 1. letnik, obvezni

- Prostorsko in urbanistično načrtovanje podeželja, 2. letnik, obvezni

dr. Janko Rode

višji predavatelj

- Zdravilne in aromatične rastline, 3. letnik, izbirni

- Ekološko kmetijstvo, 3. letnik, izbirni

dr. Blaž Rodič

izredni profesor

Računalništvo in informatika, 1. letnik, obvezni

dr. Darja Rudan Tasič

izredna profesorica

Agroživilska kemija, 2. letnik, obvezni

Barbara Turk

predavateljica

- Osnove živinoreje, 1. letnik, obvezni

- Športna konjereja, 3. letnik, izbirni

dr. Tit Turnšek

docent

Gojenje in uporaba koristih organizmov, 3. letnik, izbirni

dr. Marija Turnšek Mikačić

docentka

- Ekonomika, 1. letnik, obvezni

- Dodatne in dopolnilne dejavnosti, 2. letnik,  izbirni

- Gospodarjenje s kmetijskim prostorom, 3. letnik, izbirni

ddr. Janez Usenik

zaslužni profesor

- Poslovni račun in statistika, 1. letnik, obvezni

- Kvantitativne metode, 3. letnik, izbirni

Matija Vidiček

predavatelj

Poslovni račun in statistika, 1. letnik, obvezni

Meta Vidiček

višja predavateljica

Temelji evropskega prava,1 .letnik, obvezni

Kmetijska politika, 3. letnik, obvezni

dr. Robert Vodopivec

profesor

- Podjetništvo in trženje, 1. letnik, obvezni

- Logistika v kmetijstvu, 1. letnik, obvezni

- Upravljanje in načrtovanje logističnih procesov, 3. letnik, obvezni

dr. Nataša Viršek Ravbar

docentka

Trajnostni razvoj s poudarkom na naravnih virih, 1. letnik, obvezni

mag. Aleš Zver

predavatelj

Obnovljivi viri energije, 3. letnik, izbirni

Predlogi tematik za diplomska dela, mentorica doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše:
 • Strategija razvoja podeželskega turističnega prostora
 • Izzivi razvoja trajnostnega turizma na podeželju
 • Vzpostavitev in trženje inovativnega integralnega turističnega proizvoda
 • Izzivi in trendi v destinacijskem menedžmentu na podeželju
 • Vloga in pomen turistične dejavnosti v občini/regiji
 • Analiza turistične ponudbe v občini/regiji in možnosti za njeno nadgradnjo 
 • Priložnosti turizma in rekreacije na podeželju
 • Načrtovanje turistične ponudbe na podeželju
 • Razvoj in priložnosti dopolnilnih in dodatnih turističnih dejavnosti
 • Percepcija sodelovanja lokalnega prebivalstva in turistov
 • Oblikovanje zgodb v turistični ponudbi podeželskega prostora
 • Nove paradigme doživetij v turizmu
 • Organizacija atraktivne prireditve na podeželju
 • Vključevanje naravne/kulturne dediščine v turistično promocijo lokalnega okolja
 • Priložnosti razvoja turističnih kmetij, zidanic, kampov, glampingov, postajališč za avtodome