Projekti‎ > ‎

Oblike bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti na podeželju za odrasle osebe z motnjo v razvoju (ŠIPK 2016-2020)

objavljeno: 14. feb. 2019, 04:57 avtor: meta.vidicek@vsgrm.unm.si   [ posodobljeno 20. sep. 2019, 05:37 ]
Naziv projekta: Oblike bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti na podeželju za odrasle osebe z motnjo v razvoju
Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2017–2020 (243. javni razpis)

Trajanje projekta: 1. 3. 2019 - 30. 6. 2019
Prijavitelj: Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto
PartnerVarstveno delovni center Novo mesto
Mentorica na VŠ Grm Novo mesto: doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
Mentor FL UM: izr. prof. dr. Andrej Lisec

Kratka vsebina: Število odraslih oseb z motnjo v razvoju, ki izrazijo željo po vključitvi v storitve VDC Novo mesto ali ne zmorejo več živeti v domačem okolju oziroma zanje ne morejo več skrbeti svojci, iz leta v leto narašča. Vseživljenjsko učenje, širitev različnih možnosti po vključitvi v dejavnosti izven institucije in spoznanje, da drugačnost postaja sprejemana in vsakdanja, vsekakor povečujejo zadovoljstvo odraslih oseb z motnjo v razvoju. Za vse, ki delajo s temi osebami, pa je to spoznanje dodatna motivacija, da so na pravi poti svojega dela. Kakovost življenja odraslih oseb z motnjo v razvoju bi se morala pokazati v dnevnih situacijah, v vsebinah in oblikah življenja po željah in predstavah odr. oseb z motnjo v razvoju. Pomembno je, da se odr. osebam z motnjo v razvoju omogoči, da postane subjekt svojega življenja, da se krepi moč za soočanje z življenjskimi situacijami, s pridobivanjem samozavesti in spretnosti, kajti tu so najbolj šibki zaradi dolgoletnega bivanja v instituciji. Pomembno je za odrasle osebe z motnjo v razvoju ustvariti okolje, kjer bo omogočena njihova socialna rehabilitacija. Vključitev odr. oseb z motnjo v razvoju v bivanje, oskrbo ali/in aktivnosti na podeželju bi pripomoglo med drugim k izboljšanju psihofizičnega stanja z vključevanjem v naravno okolje, kvalitetno preživljanje prostega časa, vzpodbujanje veselja do dela in zavedanje, da uspešno opravljajo koristno delo, krepitev skupinskega duha, medsebojna in vzajemna pomoč, doživljanje občutkov družinskosti, pristnosti, saj večina med njimi prihaja iz kmečkega okolja. Tukaj se povežejo VDC Novo mesto, VŠ GRM Grm Novo mesto, FL UM, študent FT UM ter študent FOV UM. Projekt se osredotoča na izdelavo študije o možnih oblikah bivanja, oskrbe ter aktivnosti odraslih oseb z motnjo v razvoju na podeželju. Projekt bo tako ustvaril pozitivne učinke v lokalnem okolju in širše ter širjenje možnosti različnih oblik bivanja, oskrbe ter vključitev v aktivnosti odraslih oseb z motnjo v razvoju na podeželje.  

Predstavitev projekta je potekala 18. 6. 2019. Več na tej povezavi

Predstavitev projekta je posnela tudi TV VAŠ Kanal. Prispevek na tej povezavi.

Zaključna projektna naloga je objavljena tukaj

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.
Comments