Projekti‎ > ‎

ODPRTA AKADEMIJA ZA INOVATIVNI TURIZEM

objavljeno: 22. nov. 2017 04:23 avtor: Simon Janša   [ posodobil 22. apr. 2018 23:02 Meta Vidiček ]


OPIS PROJEKTA


Tip projekta: Projekt po razpisu Vodilnega partnerja LAS DBK - Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Datum začetka: 7. 6. 2017
Datum zaključka: 31. 8. 2018

Odprta akademija za inovativni turizem bo služila soustvarjanju in povezovanju socialnega kapitala ključnih deležnikov za odličnost v turizmu. Vizija Akademije je razvoj inovativnega turizma ter postati prepoznaven, zanesljiv in priznan animator ozaveščanja pomena trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja turizma, ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju slovenskega turističnega prostora v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Strateške usmeritve Akademije se nanašajo na animacijo mlade generacije, odličnost turistične ponudbe, zadovoljstvo gostov v prostoru in zadovoljstvo s kakovostjo življenja v regiji odličnosti.

Namen projekta Odprta akademija za inovativni turizem je priprava kurikulumov, organizacija in izvedba 4 Odprtih ustvarjalnic inovativnega turizma z aktualnimi vsebinami območja LAS DBK, pridobitev strokovno usposobljenih nosilcev in izvajalcev turistične ponudbe, ustvarjanje novih turističnih proizvodov, podelitev certifikatov, izvedba foruma ter ustanovitev Odprte akademije inovativnega turizma za razvoj turizma kakovosti in odličnosti.

Predstavitveno gradivo

Promocijska brošura


Nosilec operacije/vodilni partner: Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.

Partnerji: Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Kompas Novo mesto d.o.o., Terme Krka, d.o.o., Novo mesto.

Vodja projekta in kontaktna oseba: 
doc. dr. Lea-Marija Colarič-JakšeOPIS USTVARJALNIC

Ustvarjalnice s kakovostnimi kurikulumi, ki so nastajali na podlagi brainstormingov med partnerji projekta, deležniki v turizmu iz območja Dolenjske in Bele krajine ter predavatelji, bodo izvajali odlični predavatelji iz strokovnega in znanstvenega področja. Znanje slušateljev se bo dokazovalo na praktičnih primerih pred strokovno komisijo, udeleženci bodo pridobili certifikate, ki se bodo obnavljali na pet let v okviru novih ustvarjalnic in dela na terenu. Certifikati bodo ovrednoteni s kreditnimi točkami (ECTS), ki jih bodo študentje lahko uporabili pri priznavanju praktičnega usposabljanja ali sorodnih predmetnih vsebinah na fakultetah v celotnem evropskem prostoru, brezposelne osebe pa pri potencialnih zaposlitvah in samozaposlitvah. Udeleženci ustvarjalnic bodo lahko pridobljena znanja in spretnosti dokazovali tudi pri pridobitvah certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
Ustvarjalnica 1

Organizacija atraktivne prireditve
Certifikat: Organizator turističnih prireditev
Ustvarjalnica se bo izvajala v urbanih naseljih Straža, Adlešiči, Mirna, Vinica z Drenovcem, Šentjernej.

Program
Prijava
Izvajalci
Fotogalerija

Ustvarjalnica 2

Oblikovanje in predstavitev privlačne zgodbe
Certifikat: Pripovedovalec zgodb
Ustvarjalnica se bo izvajala v urbanih naseljih Šmarjeta, Stari trg ob Kolpi, Šentjernej, Mokronog.

Program
Prijava
Izvajalci
Fotogalerija

Ustvarjalnica 3

Vzpostavitev dodatne in dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Certifikat: Nosilec dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju
Ustvarjalnica se bo izvajala v urbanih naseljih Mirna Peč, Škocjan, Semič, Šentjernej

Program
Prijava
Izvajalci
Fotogalerija

Ustvarjalnica 4

Umetnost sožitja vin in kulinarike
Certifikat: Vinski svetovalec
Ustvarjalnica se bo izvajala v urbanih naseljih Metlika, Črnomelj, Šentrupert, Otočec.

Program
Prijava
Izvajalci
Fotogalerija


Ustvarjalnice se bodo v mesecu aprilu, maju ter juniju 2018 izvajale pri deležnikih v turizmu ter v objektih turistične ponudbe oz. doživljajev na prostoru DBK.

Skupni program več ˃˃

KONFERENCA ZA MEDIJE

Tiskovna konferenca je potekala 28. 3. 2018 v Deželi kozolcev v Šentrupertu. 

Izjava za medije  več ˃˃

      NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST
eu-skladi.si


Ċ
Meta Vidiček,
22. nov. 2017 04:23
Comments