Projekti‎ > ‎

BREZPLAČNI TEČAJI V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3

objavljeno: 30. sep. 2020, 06:11 avtor: Simon Janša   [ posodobljeno 24. jul. 2021, 06:01 ]

V A B I L O - 50 urna atraktivna brezplačna usposabljanja


Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma in Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto vas vabita k udeležbi na atraktivnih brezplačnih usposabljanjih.  
  
Usposabljanje poteka v okviru projekta MUNERA 3, ki omogoča brezplačno udeležbo za vse zaposlene posameznike, samostojne podjetnike, kmete, ki lahko pridobljena znanja in spretnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja za opravljanje dejavnosti oziroma dela ter za osebno in strokovno rast.Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma se je prijavil na razpis za projekt »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022«. Uspešno prijavljen projekt je poimenovan MUNERA 3.
Pripravili smo številne programe usposabljanj, katere bomo izvajali v okviru projekta in jih je potrdil Programski odbor projekta in Svet zavoda. Vabimo vas, da izmed spodaj navedenih programov izberete tiste nekaj za se in se na nam pridružite:

 1. ČIŠČENJE IN UREJANJE POSLOVNIH IN ZASEBNIH PROSTOROV 
 2. DEKORACIJE V CVETLIČARSTVU 
 3. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU 
 4. EKOLOŠKO KMETOVANJE 
 5. GOJENJE, PREDELAVA, TRŽENJE IN UPORABA JAGODIČJA   
 6. HARMONIJA OKUSOV 
 7. INFOMRACIJSKA PODPORA NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU-EXCEL 
 8. INOVATIVNI PRISTOPI V STREŽBI GOSTA  
 9. INTERPRETACIJA DEDIŠČINE V TURIZMU 
 10. IZDELAVA MESNIN NA TRADICIONALNI NAČIN 
 11. IZZIVI V POLJEDELSTVU 
 12. KONSERVACIJA IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL 
 13. KUHAJMO SKUPAJ 
 14. KULTURNO NASLEDSTVO KOT PODLAGA ZA RAZVOJ KULTURNEGA TURIZMA 
 15. MALA ŠOLA ETNOLOGIJE ali DEDIŠČINA NAJBOLJŠA UČITELJICA 
 16. NEGA GOZDA 
 17. OCENJEVALEC KONJ 
 18. OKUSI SLOVENIJE – DOŽIVETJA PREHRANSKE KULTURNE DEDIŠČINE V TURIZMU 
 19. ORGANIZACIJA ATRAKTIVNIH TURISTIČNIH PRIREDITEV IN DOŽIVLJAJEV NA PODEŽELJU 
 20. OSKRBA IN PREHRANA KONJ 
 21. OSKRBOVALNE VERIGE V KMETIJSTVU 
 22. POSLOVNO SPORAZUMEVANJE Z AZAPOSLENE V BIOTEHNIKI 
 23. POVEZANI ZA VEČJO KONKURENČNOST IN USPEŠNOST  
 24. PRIDELAVA SADIK VRTNIN 
 25. PRIDELOVALEC ZELENJAVE 
 26. PRIPRAVA DIETNIH JEDI 
 27. PRIPRAVA JEDI ZA PREDŠOLSKE OTROKE 
 28. PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA 
 29. PRIPRAVA ZDRAVIH KRUHOV IN PEKOVSKEGA PECIVA 
 30. PRIREJA KOBILJEGA MLEKA 
 31. PRODAJALEC MESA IN MESNIH IZDELKOV 
 32. RAZLIČNE KULTURE IN NAČINI ŽIVLJENJA V IZOBRAŽEVALNIH PROCESIH IN TURIZMU 
 33. RAZVOJ KOMPETENC IN KARIERNE POTI NA PODEŽELJU 
 34. SEČNJA DREVES 
 35. SENZORIČNA NALIZA VIN 
 36. SLOVENSKI POGRINJEK  
 37. SLOVENŠČINA KOT JEZIK OKOLJA ZA TUJE ZAPOSLENE V BIOTEHNIKI 
 38. SKRB ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 
 39. SPLETNI DIGITALNI MULTIMEDIJI 
 40. SPORAZUMEVANJE V RUSKEM JEZIKU – NOVA PRILOŽNOST ZA RAZVOJ TURIZMA IN STROKOVNO RAST ZAPOSLENIH 
 41. SPRAVILO GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV 
 42. ŠOLA ZA SAMOOSKRBO 
 43. TEHNOLOGIJA PRIDELAVE GROZDJA 
 44. TRŽENJE V KMETIJSTVU 
 45. TURISTIČNI ANIMATOR 
 46. TURISTIČNO SPREMLJANJE IN VODENJE 
 47. UČENJE Z GOZDOM 
 48. UČINKOVITA RABA ENERGIJE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU 
 49. UMETNOST SOŽITJA VIN IN KULINARIKE – II. STOPNJA 
 50. UMETNOST SOŽITJA VIN IN KULINARIKE – I. STOPNJA 
 51. UPRAVLJANJE S KRAŠKIMI NARAVNIMI VIRI 
 52. USTVARJANJE PRIVLAČNIH ZGODB, KI JIH ODSTIRA SLOVENSKO PODEŽELJE IN GOBARJENJE 
 53. VARNO ROKOVANJE Z ŽIVILI 
 54. VINARSTVO – TEHNOLOGIJA PRIDELAVE VIN 
 55. WELLNESS-SMISEL SAMORAZVOJA 
 56. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI 
 57. ZELIŠČARSTVO 
 58. UPORABA HLADNOKRVNIH KONJ

 
Informacije in prijave: 
Tel.št.: 031 729 842, 051 669 118
e-naslov: munera3.grm@gmail.com

Povezave:
www.eu-skladi.si
http://www.munera3.si

Comments