Projekti‎ > ‎

MREŽA LOKALNIH PONUDNIKOV PODEŽELJSKIH DOBROT

objavljeno: 17. nov. 2017 08:10 avtor: Simon Janša   [ posodobil 26. sep. 2018 01:34 Meta Vidiček ]

Obdobje poteka: 01. 9. 2017 - 28. 9. 2018
Financer: 80% sofinanciranje s strani ESRR, 20% lastna sredstva

 Mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot je operacija, ki je nastala kot del Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina in vpeljuje inovativen model povezovanja ponudnikov v mrežo ponudnikov produktov podeželja ter jim omogoča skupen inovativen način trženja v okviru virtualne tržnice katere namen je izboljšanje promocije in prodaje lokalnih izdelkov preko spletnega portala in mobilne aplikacije. Nobmočju LAS DBK bomo identificirali ponudnike različnih izdelkov in storitev (npr. kovačija) značilnih za to področje in jih povabili k sodelovanju pri oblikovanju mreže lokalnih ponudnikov. Namen spletnega portala je zbiranje in vzdrževanje podatkov o članih mreže, njihovi aktualni ponudbi ter njena promocija in obveščanje javnosti in članov mreže o dogajanju v mreži. Portal bo članom mreže omogočal samostojno posodabljanje podatkov o svoji ponudbi, potrošnikom pa omogočal iskanje in pregled nad ponudbo. Baza ponudnikov bo integrirana z zemljevidi »Google maps«, kar bo povečalo število potencialnih uporabnikov in kupcev. Pomembno komponento projekta bo predstavljala mobilna aplikacija, katere glavni namen bo potrošnikom olajšati nakupovanje in navigacijo do izbranih ponudnikov, poleg tega pa bo uporabnikom omogočala deljenje svoje izkušnje preko socialnih omrežij in s tem promocijo ponudnikov. 

Povezava na spletno stran projekta

Povezava do razpisa

Povezava do LAS DBK

Konzorcij:

  • Nosilec projekta: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

  • Partnerji: Fakulteta za informacijske študije, Kmetijska zadruga Krka, Društvo Grmčani

    Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Comments